Değişme nedir ne demek

Değişme nedir "Değişme" ile ilgili cümleler Değişme, Michel Butor'un 1957'de aldığı Yeni [#Roman ilk [#örnekleri arasında yer alan romanıdır. Özgün...

 
 
 

Birincil değişme nedir ne demek

Birincil değişme nedir Birincil değişme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Asıl anlam ile sonraki anlam arasındaki ilginin...

Eklemeli genetik değişme nedir ne demek

Eklemeli genetik değişme nedir Eklemeli genetik değişme; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genlerin eklemeli etkisinden dolayı feno...

İkincil değişme nedir ne demek

İkincil değişme nedir İkincil değişme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Asıl anlam ile sonraki anlam arasındaki münasebet...

Kimyasal değişme nedir ne demek

Kimyasal değişme nedir Kimyasal değişme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalm...

Raslamalı değişme nedir ne demek

Raslamalı değişme nedir Raslamalı değişme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir münasebet yokken bir şey adının başk...

Sunum miktarındaki değişme nedir ne demek

Sunum miktarındaki değişme nedir Sunum miktarındaki değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sunumu belirleyen diğer değişkenler sab...

Yakışır değişme nedir ne demek

Yakışır değişme nedir Yakışır değişme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birbirini andıran şeylerden bir tanesinin adıyla...

Yetenek sapmalı teknolojik değişme nedir ne demek

Yetenek sapmalı teknolojik değişme nedir Yetenek sapmalı teknolojik değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yetenekli işgücünün göreli ücre...

Değişmez nedir ne demek

Değişmez nedir Değişmez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişmez" ile ilgili cümle örnekleri Değişmez maliyet : Toplam fai...

Değişmezlik nedir ne demek

Değişmezlik nedir Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Değişim. Değme işi. Durum : Ad soyundan kelim...

Ağınım değişmezi nedir ne demek

Ağınım değişmezi nedir Ağınım değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Evrensel ağınım yasasının uzbilimsel yazımına giren evre...

Avogadro değişmezi nedir ne demek

Avogadro değişmezi nedir Avogadro değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdecik gramdaki özdecik sayısı : 6,02 x 10(...). D...

Biçimsel değişmezlik nedir ne demek

Biçimsel değişmezlik nedir Biçimsel değişmezlik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi...

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir ne demek

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir Birlikte değişmeler yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir biçimde değişen bir ol...

Değeri değişmez belgitler nedir ne demek

Değeri değişmez belgitler nedir Değeri değişmez belgitler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bankanın bir dalınca alınması ya da banker...

Dünyasın değişmek nedir ne demek

Dünyasın değişmek nedir Teknik terim anlamı: Öbür dünyaya göçmek, ölmek. Değiş : Değme işi. Değişim Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değişmek : Başka bir biç...

Güneş değişmezi nedir ne demek

Güneş değişmezi nedir Güneş değişmezi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Güneş'in yeryüzü üzerinde 1 cm² ye bir dak...

Işıksal değişmezler nedir ne demek

Işıksal değişmezler nedir Işıksal değişmezler; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin soğurum katsayısı, kırıcılık göstergesi g...

İşlev değişmezi nedir ne demek

İşlev değişmezi nedir İşlev değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlev türünden olan değişmez im. İşle : Nakış: İşle ...

Açık değişme bölgesi nedir ne demek

Açık değişme bölgesi nedir Açık değişme bölgesi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkileri...

Çabuk değişme odacığı nedir ne demek

Çabuk değişme odacığı nedir Çabuk değişme odacığı; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Sahne üzerindeki oyuncuların çabu...

Çabuk değişme nedir ne demek

Çabuk değişme nedir Çabuk değişme; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Hızlı, tempolu bir yolda döşem, giysi ve ...

Fiziksel değişme nedir ne demek

Fiziksel değişme nedir Fiziksel değişme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özdeği oluşturan atomların elektron düzenlerini et...

İstem miktarındaki değişme nedir ne demek

İstem miktarındaki değişme nedir İstem miktarındaki değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer değişkenler sab...

Örneksemeli değişme nedir ne demek

Örneksemeli değişme nedir Örneksemeli değişme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örnekseme etkisiyle meydana gelen değişiklik...

Sosyal değişme nedir ne demek

Sosyal değişme nedir Sosyal : Toplumsal. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Değişim. Değme işi. Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. ger...

Toplumsal değişme nedir ne demek

Toplumsal değişme nedir [#değişme; bir toplum bilimi Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, ge...

Yan değişme nedir ne demek

Yan değişme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan, yattığı yerde bir yandan öte yana dönme. Değiş : Değme işi. Değişim Değişme : Değişmek işi. Değişim...

Değişmek nedir ne demek

Değişmek nedir "Değişmek" ile ilgili cümleler Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Değme işi. Değişim. İşin rengi değişmek : Konu başka biçimde ...

Değişmez maliyet nedir ne demek

Değişmez maliyet nedir Değişmez maliyet; bir ekonomi terimidir. Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Deği...

Açıların değişmezlik kanunu nedir ne demek

Açıların değişmezlik kanunu nedir Açıların değişmezlik kanunu; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir sıcaklık ve basınçta, ö...

Anlam değişmesi nedir ne demek

Anlam değişmesi nedir Anlam değişmesi; bir dil bilgisi terimidir. "Anlam değişmesi" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamın daralması, genişlem...

Bakterinin değişmeyen l formu nedir ne demek

Bakterinin değişmeyen l formu nedir Teknik terim anlamı: Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas bi...

Birlikte değişmeler nedir ne demek

Birlikte değişmeler nedir Birlikte değişmeler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki olay arasında, birinin herhangi bir y...

Bozunma değişmezi nedir ne demek

Bozunma değişmezi nedir Bozunma değişmezi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir radyonüklid çekirdeğinin birim zamanda...

Dizimsel değişmez nedir ne demek

Dizimsel değişmez nedir Dizimsel değişmez; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda bir sözedilen dil deyimini gösteren ...

Evrensel ağınım değişmezi nedir ne demek

Evrensel ağınım değişmezi nedir Evrensel ağınım değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: [bkz: ağınım değişmezi]. Ağınım : Etkileşen iki...

Güvey değişmek nedir ne demek

Güvey değişmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güvey, tıraştan sonra gelin tarafından gönderilen elbiseyi giymek. Güvey : Güveyi Değiş : Değme işi. Değişi...

İçyükül değişmezi nedir ne demek

İçyükül değişmezi nedir İçyükül değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Yalıtkan bir özdeğin kendi iç yüklerinin ve çiftucayları...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim