Değiştiri nedir ne demek

Değiştiri nedir Değiştiri; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzen...

 
 
 

Değiştirilebilir pay belgiti nedir ne demek

Değiştirilebilir pay belgiti nedir Değiştirilebilir pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Başka taşınır değerlerle değiştirilme o...

Değiştirilebilme nedir ne demek

Değiştirilebilme nedir Değiştirilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşt...

Değiştirilemez mallar nedir ne demek

Değiştirilemez mallar nedir Değiştirilemez mallar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ayıplı ya da sezon sonu olup da, satın alınd...

Değiştiriliverme nedir ne demek

Değiştiriliverme nedir Değiştiriliverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşt...

Değiştirilme nedir ne demek

Değiştirilme nedir "Değiştirilme" ile ilgili cümle örnekleri Değiş : Değişim. Değme işi. Değiştirilmek : Değiştirme işi yapılmak. Çayı geçerken at değiş...

Değiştirilmiş ortalama nedir ne demek

Değiştirilmiş ortalama nedir Değiştirilmiş ortalama; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir gözlemler kümesinin, bazı gözlemler ...

Değiştirilmiş üstel eğri nedir ne demek

Değiştirilmiş üstel eğri nedir Değiştirilmiş üstel eğri; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: t zaman değişkeni sonsuza giderken y'ni...

Değiştirim örneği nedir ne demek

Değiştirim örneği nedir Değiştirim örneği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değiştirim işlemiyle bir deyimden elde edilen yeni...

Değiştirimli nedir ne demek

Değiştirimli nedir Değiştirimli; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Toplama ve çarpma işlemlerinde olduğu gibi, sonucu, terimleri...

Değiştiriş nedir ne demek

Değiştiriş nedir Değiştiriş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukl...

Değiştirivermek nedir ne demek

Değiştirivermek nedir Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğelerinin birbirlerinin yerlerini alarak yeni d...

Diş biçimi değiştirimi nedir ne demek

Diş biçimi değiştirimi nedir Teknik terim anlamı: Dişleri sivriltmek, kırmak, madenlerle kaplamak ve boyamak yoluyla onların doğal biçimini bozma, değiştirme işle...

Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar nedir ne demek

Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar nedir Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genetik olarak değiş...

Güven değiştirim nedir ne demek

Güven değiştirim nedir Güven değiştirim; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Özellikle okula başladıktan sonra çocukların, ...

İyon değiştirici nedir ne demek

İyon değiştirici nedir İyon değiştirici; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Asidik ve bazik grupların bağlı olduğu yüksek mole...

Kafatası biçimi değiştirimi nedir ne demek

Kafatası biçimi değiştirimi nedir Teknik terim anlamı: Sargılamak, bağlamak, tahtalarla sıkıştırmak, ovmak yoluyla çocuğun kafatasının doğal biçimini değiştirme; ona i...

Negatif değiştirim nedir ne demek

Negatif değiştirim nedir Negatif değiştirim; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Taşıyıcı dalganın en düş...

Pozitif değiştirim nedir ne demek

Pozitif değiştirim nedir Pozitif değiştirim; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Taşıyıcı dalganın en yük...

Renk değiştirici çferçeve nedir ne demek

Renk değiştirici çferçeve nedir Renk değiştirici çferçeve; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özdenetimli olarak, uzaktan ışıldakların ö...

Değiştirici yangı nedir ne demek

Değiştirici yangı nedir Değiştirici yangı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dejeneratif ve nekrotik yangı. Değiştir...

Değiştirilebilir mercek nedir ne demek

Değiştirilebilir mercek nedir Değiştirilebilir mercek; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bazı alıcılarda, mercek...

Değiştirilebilirlik kuramı nedir ne demek

Değiştirilebilirlik kuramı nedir Değiştirilebilirlik kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankacılıkta likidite sorununun belli or...

Değiştirilebilmek nedir ne demek

Değiştirilebilmek nedir Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğelerinin birbirlerinin yerlerini alarak yeni d...

Değiştiriliş nedir ne demek

Değiştiriliş nedir Değiş : Değme işi. Değişim. Değiştirilme : Değiştirilmek işi. Değiştirilme işi...

Değiştirilivermek nedir ne demek

Değiştirilivermek nedir Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğelerinin birbirlerinin yerlerini alarak yeni d...

Değiştirilmek nedir ne demek

Değiştirilmek nedir Değiştirilme : Değiştirilmek işi. Değiş : Değme işi. Değişim. Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif. Yapılmak : Yapma işine ko...

Değiştirilmiş soya proteini nedir ne demek

Değiştirilmiş soya proteini nedir Değiştirilmiş soya proteini; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Soya protein yapısının asitl...

Değiştirim nedir ne demek

Değiştirim nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının çevirim sırasında durdurulması, alıcı önündeki varlık ya da nesnelerin değiştirilm...

Değiştirimci nedir ne demek

Değiştirimci nedir Değiştirimci; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşlikten gelen televizyon imini...

Değiştirimsiz nedir ne demek

Değiştirimsiz nedir Değiştirimsiz; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Yönleçsel çarpmada olduğu gibi, sonucu terimlerin sırasına ...

Değiştiriverme nedir ne demek

Değiştiriverme nedir Değiştiriverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluştur...

Değişken değiştirimi nedir ne demek

Değişken değiştirimi nedir Değişken değiştirimi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilimsel çokluk yerine bir başka...

Evre değiştirimi nedir ne demek

Evre değiştirimi nedir Evre değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yüksek yinelenimli bir dal...

Genlik değiştirimi nedir ne demek

Genlik değiştirimi nedir Genlik değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir taşıyıcı dalganın yi...

Harcama değiştirici politikalar nedir ne demek

Harcama değiştirici politikalar nedir Harcama değiştirici politikalar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gelir düzeyini etkileyerek toplam y...

İyon değiştirici kromatografi nedir ne demek

İyon değiştirici kromatografi nedir İyon değiştirici kromatografi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polianyonik veya polikatyon...

Katyon değiştirici reçine nedir ne demek

Katyon değiştirici reçine nedir Katyon değiştirici reçine; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Basit difüzlenebilen bir katyon ve difüzl...

Özdenetimli renk değiştirici nedir ne demek

Özdenetimli renk değiştirici nedir Özdenetimli renk değiştirici; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işıldak önüne konulan renkleri komutay...

Renk değiştirici nedir ne demek

Renk değiştirici nedir Renk değiştirici; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işıldakların önündeki renkli çerçeveleri mekanik o...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim