Değil nedir "Değil" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Dep, bk. degül Değil mi ki : Madem, mademki. Adam adama yük değil can gövdeye...

 
 
 

Ayın oyun iş değil nedir ne demek

Ayın oyun iş değil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az şey değil, çekilir iş değil!. Ayın oyun : Hile, entrika, desise, oyun. Bozukdüzen, karışık, karmakarışık...

Dan değil nedir ne demek

Dan değil nedir Teknik terim anlamı: Şaşılmaz. Dan : Hayret, teaccüp. Şaşılacak şey, hayrete şayan. Sabah vakti, tan. İç donu, pantalon. İstek. Alın ...

Eksiği değil nedir ne demek

Eksiği değil nedir Teknik terim anlamı: Nesine lâzım, ilgileneceği şey değil. Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci...

Var değil nedir ne demek

Var değil nedir Teknik terim anlamı: Yok. Var : Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı. Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir...

Değilleme önermesi nedir ne demek

Değilleme önermesi nedir Değilleme önermesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anaeklemi değilleme olan bileşik önerme:. Öner : ...

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir ne demek

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir Değillemeli ikil önerme kalıpları; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbımın değillemeli ik...

Evrik koşul değillemesi nedir ne demek

Evrik koşul değillemesi nedir Evrik koşul değillemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ancak önbileşeni yanlış, artbileşeni doğru o...

İkili birinci bileşen değillemesi nedir ne demek

İkili birinci bileşen değillemesi nedir İkili birinci bileşen değillemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Temel doğruluk çizelgesinin belirl...

Odeğilden nedir ne demek

Odeğilden nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmezlikten gelerek, ilgisiz görünerek. Bilmezlik : Bilememe durumu, cehalet İlgisiz : İlgisi olmayan veya...

Değil idiğü nedir ne demek

Değil idiğü nedir Teknik terim anlamı: Olmadığı. Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazıl...

Değil ki nedir ne demek

Değil ki nedir Teknik terim anlamı: Kendisinden sonra gelen olumlu fiile olumsuz anlamı vermek için kullanılmıştır. alemin ağzı torba değil ki büzes...

Boru değil nedir ne demek

Boru değil nedir Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan Değil : Cümle i...

Dek değil nedir ne demek

Dek değil nedir Teknik terim anlamı: Tekin değil, boş değil, beyhude değil. Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümlec...

Hoş değil nedir ne demek

Hoş değil nedir Teknik terim anlamı: Keyifsiz, rahatsız. Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, araları...

Değilleme eklemi nedir ne demek

Değilleme eklemi nedir Değilleme eklemi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğru bir önermeden yanlış bir önermeyi, yanlış bir...

Değillemeli geçişli bağıntı nedir ne demek

Değillemeli geçişli bağıntı nedir Değillemeli geçişli bağıntı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: ß bağıntısının K. kümesinde değillemeli-...

Değillenme nedir ne demek

Değillenme nedir Değillenme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tümevarımcı bilimlerde başvurulan bir gerçekleme s...

Genel değilleme kuralı nedir ne demek

Genel değilleme kuralı nedir Genel değilleme kuralı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tamdeyimin değillemesinin, bu tamdeyimdeki...

Kip değillemesi nedir ne demek

Kip değillemesi nedir Kip değillemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eşdeğerliklerini dile getiren kipler mantığı kuralla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim