Defter nedir Defter; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Defter" ile ilgili cümleler Defter, üzerinde yazı veya yapılması amacıyla boş kâğıtların...

 
 
 

Defter etmek nedir ne demek

Defter etmek nedir Teknik terim anlamı: Deftere yazmak, defter tutmak. Etme : Etmek işi Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için...

Defter tutmak nedir ne demek

Defter tutmak nedir Defter tutmak; ticaret alanında kullanılan bir sözcüktür. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya...

Adi defter nedir ne demek

Adi defter nedir Adi defter; bir ticaret terimidir. Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Genellikle hafif b...

Büyük defter nedir ne demek

Büyük defter nedir Büyük defter; bir ticaret terimidir. Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne)...

Günlük defter nedir ne demek

Günlük defter nedir Günlük defter; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Günlük : Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Tütsü iç...

Defterci nedir Tarih'teki anlamı: Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Genellikle hafif bir kapak içerisi...

Defterdar nedir ne demek

Defterdar nedir Defterdar; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek buyurucusuna verilen s...

Defterdarlık nedir ne demek

Defterdarlık nedir Defterdar : Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli. Bir ilin para işlerini y...

Defteremini nedir ne demek

Defteremini nedir Defteremini; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Defterhanede yazım defterlerinin korunması, bakımı ...

Defterihakani nedir ne demek

Defterihakani nedir Defterihakani; bir tarih terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yaz...

Defterli avcılar nedir ne demek

Defterli avcılar nedir Defterli avcılar; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Saray adına avlanmaları karşılığı kimi vergile...

Adres defteri nedir ne demek

Adres defteri nedir İngilizce'de Adres defteri ne demek? Adres defteri ingilizcesi nedir?: address book Bilişimde bir terim olan yer imi genellikle şunla...

Akıl defteri nedir ne demek

Akıl defteri nedir "Akıl defteri" ile ilgili cümleler Akıl : Bellek. Düşünce, kanı. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol. Defter...

Banka defteri nedir ne demek

Banka defteri nedir Banka : Bankacılık işleminin yapıldığı yapı. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değer...

Cari hesap defteri nedir ne demek

Cari hesap defteri nedir Cari hesap defteri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında he...

Demirbaş defteri nedir ne demek

Demirbaş defteri nedir Demirbaş defteri; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısın...

Fısıldayıcı defteri nedir ne demek

Fısıldayıcı defteri nedir Fısıldayıcı defteri; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Fıslayıcının elinde bulunan, betikle birlikte o...

Gövleme defteri nedir ne demek

Gövleme defteri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eskiden ürünlerden alınan vergi defteri. Gövle : Ham (meyve için): Bu yıl eriği gövle yedik. Kaynatılmış fi...

Hatıra defteri nedir ne demek

Hatıra defteri nedir "Hatıra defteri" ile ilgili cümleler Hatıra : Andaç, anmalık, yadigâr. Anı. Hatır : Birine karşı duyulan saygı, sevgi. Düşünme, akıld...

Defter değeri nedir ne demek

Defter değeri nedir Defter değeri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletme varlıklarının muhasebe defterlerine göre hes...

Defter emini nedir ne demek

Defter emini nedir Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgil...

Defter katalog nedir ne demek

Defter katalog nedir Defter katalog; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitapların bir deftere ayrıntısız, abecesel düzende...

Hisse başına defter değeri nedir ne demek

Hisse başına defter değeri nedir Hisse başına defter değeri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senedinin muhasebe değeri olup, ş...

Ana defter nedir ne demek

Ana defter nedir Ana defter; bir ticaret terimidir. Osmanlıca Ana defter ne demek? Ana defter Osmanlıca'da ne anlama gelir?: tapu sicili kütük defteri...

Dilli defter nedir ne demek

Dilli defter nedir Teknik terim anlamı: Bütün ayrıntılar gösterilerek yazılan defter. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için b...

Zımbalı defter nedir ne demek

Zımbalı defter nedir Zımbalı : Zımbası olan. Zımba : Delgeç. Delgeçle açılan delik. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir a...

Deftercilik nedir ne demek

Deftercilik nedir Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgil...

Defterdar kapısı nedir ne demek

Defterdar kapısı nedir Defterdar kapısı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı devleti Maliye bakanlığı. Kapıs : Kar...

Defterder nedir ne demek

Defterder nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Defterdar. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yap...

Defterhane nedir ne demek

Defterhane nedir Defterhane; bir tarih terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Osmanlı ülkelerindeki tüm toprak kayıtla...

Defterikebir nedir ne demek

Defterikebir nedir Defterikebir; bir ticaret terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tut...

Ad defteri nedir ne demek

Ad defteri nedir Ad defteri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçerilerin ad ve ulufelerinin yazılı bulunduğu de...

Ahkam defteri nedir ne demek

Ahkam defteri nedir Ahkam defteri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde ola...

Bakkal defteri nedir ne demek

Bakkal defteri nedir Bakkal : Yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan kimse. Bu maddelerin satıldığı dükkân. Defter : Genellikle hafif bir ka...

Buyrultu defteri nedir ne demek

Buyrultu defteri nedir Buyrultu defteri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Sadrazamın ikindi divanında tutulan karar def...

Cep defteri nedir ne demek

Cep defteri nedir Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak iç...

Diploma defteri nedir ne demek

Diploma defteri nedir Diploma defteri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Her okul yönetimince tutulan ve bitirme sınavı ...

Garalama defteri nedir ne demek

Garalama defteri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karalama defteri. Gara : Kara. Siyah, kara - gara dutmah: Dargın olmak - gara zelve: Güreşte bir oyun. Made...

Gündelik defteri nedir ne demek

Gündelik defteri nedir Gündelik defteri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçerilere ödenen ulufelerin hesabı tutulan ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim