Defter nedir Defter; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Defter" ile ilgili cümleler Defter, üzerinde yazı veya yapılması amacıyla boş kâğıtların birleştirilmesiyle meydana getirilen bir nesnedir. 1920 yılında kâğıtları birleştirip, k...

 
 
 

Defter etmek nedir ne demek

Defter etmek nedir Teknik terim anlamı: Deftere yazmak, defter tutmak. Etme : Etmek işi Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının ...

Defter tutmak nedir ne demek

Defter tutmak nedir Defter tutmak; ticaret alanında kullanılan bir sözcüktür. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu ...

Deftercilik nedir ne demek

Deftercilik nedir Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, ...

Defterdar kapısı nedir ne demek

Defterdar kapısı nedir Defterdar kapısı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı devleti Maliye bakanlığı. Kapıs : Karpuz Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmu...

Defterder nedir ne demek

Defterder nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Defterdar. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge Defterdar ...

Defterhane nedir ne demek

Defterhane nedir Defterhane; bir tarih terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Osmanlı ülkelerindeki tüm toprak kayıtlarını kapsayan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daire. Osmanlıc...

Defterikebir nedir ne demek

Defterikebir nedir Defterikebir; bir ticaret terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tut...

Defter değeri nedir ne demek

Defter değeri nedir Defter değeri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletme varlıklarının muhasebe defterlerine göre hesaplanan değeri. Değeri : Kıymet, paha Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yaz...

Defter emini nedir ne demek

Defter emini nedir Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Emin : Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz. Şüph...

Defter katalog nedir ne demek

Defter katalog nedir Defter katalog; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitapların bir deftere ayrıntısız, abecesel düzende yazılmasıyle oluşan katalog, bk. katalog. Kata : İyi gelişmemiş hayvan yavrusu. Besili, ...

Defterci nedir Tarih'teki anlamı: Defter : Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge. Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Deftercilik : Deftercinin y...

Defterdar nedir ne demek

Defterdar nedir Defterdar; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek buyurucusuna verilen san. İllerde maliye işleriyle uğraşan yüksek görevli. Gezilecek görülecek bir yer, şehir o...

Defterdarlık nedir ne demek

Defterdarlık nedir Defterdar : Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli. Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yaz...

Defteremini nedir ne demek

Defteremini nedir Defteremini; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Defterhanede yazım defterlerinin korunması, bakımı ve kullanılışı işlerine bakan kalemin başkanı. Defter : Genellikle hafif bir kapak içeris...

Defterihakani nedir ne demek

Defterihakani nedir Defterihakani; bir tarih terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıt...

Defterli avcılar nedir ne demek

Defterli avcılar nedir Defterli avcılar; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Saray adına avlanmaları karşılığı kimi vergilerden bağışık tutulan avcılar. Avcıl : İyi av avlıyan hayvan Avcı : Avı kendine iş edinen ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim