Demet nedir Demet; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Demet" ile ilgili cümle Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Belli bir doğrultuda giden, ışından daha kalın tanecikler topluluğu. Bir fizik terimi olarak tanımı: Koşut doğrultuda yay...

 
 
 

Demetçi nedir Demet : Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı vey...

Demeteken nedir ne demek

Demeteken nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çabuk, acele: Şu işi demeteken yap. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında şiir....

Demetküfler nedir ne demek

Demetküfler nedir Teknik terim anlamı: Yer yer, boncuk dizilmiş tüylerle süslü bir taç ya da bir demet görünüşünde dalcıklarına rastlanan, gerek insan gerekse hayvan vücudunda iç, ya da dışasalak yaşama uymuş birçok türü içine alan asklıman...

Demetlemek nedir ne demek

Demetlemek nedir Demet : Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telle...

Demetlenme nedir ne demek

Demetlenme nedir Demetlenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında ...

Demetleşme nedir ne demek

Demetleşme nedir Demetleşme; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Koşut kıvrımların ya da kıvrım demetlerinin, bir yelpazede olduğu gibi birbirinden ayrılması. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle A...

Demetletme nedir ne demek

Demetletme nedir Demetletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında ...

Demetleyiş nedir ne demek

Demetleyiş nedir Demetleyiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında ...

Demet fiyatı nedir ne demek

Demet fiyatı nedir Demet fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birden çok mal ve hizmetin birlikte satışa sunulduğu tek fiyat. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla il...

Demet katalog nedir ne demek

Demet katalog nedir Demet katalog; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her birinde tek bir yapıtın kaynakçasal kimliği ve kitaplıktaki yer numarası yazılı kâğıtların, belli bir düzende ve aralarına yenileri katıl...

Demetçik nedir ne demek

Demetçik nedir Demet : Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Bitki veya çiçek destesi. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye ...

Demeter nedir English: I am the last remaining worshipper of the goddess Demeter. Turkish: Ben tanrıça Demeterin son kalan tapanıyım. : Eski grek halkı. Nahiye. Demean : Alçaltmak (birisini). Alçaltmak. Davranış sergilemek. Küçültm...

Demetleme nedir ne demek

Demetleme nedir Demet : Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngeler...

Demetleniş nedir ne demek

Demetleniş nedir Demetleniş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında ...

Demetlenmek nedir ne demek

Demetlenmek nedir Demet : Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telle...

Demetletiş nedir ne demek

Demetletiş nedir Demetletiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında ...

Demetletmek nedir ne demek

Demetletmek nedir Demet : Bitki veya çiçek destesi. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğ...

Demetli nedir Demetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Demet : Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. Bitki veya çiçek destesi. Bağlanarak oluşturulmu...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim