Denet nedir Yerel Türkçe anlamı: Bakış, görüş. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşlemelikteki çalışmaları tamamlanmış bir filmin herhan...

 
 
 

Denetçi yazanağı nedir ne demek

Denetçi yazanağı nedir Denetçi yazanağı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Denetcilerce genel kurul ya da yürütme yönetim kurullarına verilen yazanak. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek...

Denetici nedir Denetici; bir teknik terimidir. Bilimsel terim anlamı: Sıcaklık, basınç ya da nem değişmelerinden etkilenerek bazı araçlarla bunu önleyecek hareket olanağı sağlayan aygıt. döşem: Sıcaklık, basınç ya da nem değişmelerini ön...

Denetilme nedir ne demek

Denetilme nedir Denet : Denetleme işi, teftiş. Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetilmek : Denetleme işine konu olmak. Denetilmek işi...

Denetim nedir "Denetim" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incele...

Denetim aygıtı nedir ne demek

Denetim aygıtı nedir Denetim aygıtı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değişik doğal koşullarda toplam ışımetkinlik yeğinliğinin düzeyini denetlemeye yarayan aygıt. Aygı : Adı bilinmiyen ya da ad yerine kadına, kıza se...

Denetim çizeneği nedir ne demek

Denetim çizeneği nedir Denetim çizeneği; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Bir üretim sürecinin yinelemeli örneklemine ilişkin bazı veri noktalarının, alt ve üst denetim sınırlan olarak bilin...

Denetim çubukları nedir ne demek

Denetim çubukları nedir Denetim çubukları; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir çekirdeksel tepkileşimlikte erke üretimim denetlemek için kullanılan kadmiyumdan ya da bor çeliğinden yapılmış çubuklar. Dene : Tane: Bahçey...

Denetim düzeltmesi nedir ne demek

Denetim düzeltmesi nedir Denetim düzeltmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışımların denetim ve incelenmesi sırasında yapılan düzeltme. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş ...

Denet işlem nedir ne demek

Denet işlem nedir Denet işlem; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Tepkimelerin istenen biçimde yürümesini, bir değişiklik olunca dizgenin gene yerine gelmesini sağlayan işlem. Dene : Tane: Bahçeye...

Denetçi nedir Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: İktisat alanındaki kelime anlamı: Denetim yetkisine sahip ve fiilen bu görevi yapan kişi. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterim odasında filmi izleyerek görüntülerinin, ...

Denetçilik nedir ne demek

Denetçilik nedir Başdenetçilik : Başdenetçi olma durumu, başmurakıplık. Başdenetçinin yaptığı iş, başmurakıplık. İç denetçilik : İç denetçinin yaptığı iş. Kamu denetçiliği : Kamu denetçisinin yaptığı iş. Denetçi : Görüntülerin, sesin, reng...

Denetilen değişken nedir ne demek

Denetilen değişken nedir Denetilen değişken; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Denetilmekte olan sıcaklık, basınç ya da nemden biri. Suyun sıcaklığı denetiliyorsa, sıcaklık denetilen değişkendir. Su ise denetim ortam...

Denetilmek nedir ne demek

Denetilmek nedir Denet : Denetleme işi, teftiş. Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme : Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini a...

Denetim avı nedir ne demek

Denetim avı nedir Denetim avı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Denetilen koşulların çok değiştiği aşırı tedirginlik hali. Avı : Yabani zakkum. [bkz: avu]. Avlu. Tırtıl. Zehir, ağı. Ayı Dene : Tane: Bahçeye b...

Denetim birimi nedir ne demek

Denetim birimi nedir Denetim birimi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayarın değişik bölümleri arasında eşgüdüm sağlayan ve işlemler üzerinde denetim görevini yapan bilgisayar donanım bölümü. Dene ...

Denetim çubuğu nedir ne demek

Denetim çubuğu nedir Denetim çubuğu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Reaktör kalbine yerleştirilerek, zincir tepkimesi düzeyini denetlemeye yarayan bor, kadmiyum, zirkonyum gibi elementlerden yapılan soğ...

Denetim dönemi nedir ne demek

Denetim dönemi nedir Denetim dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki denetim yazanağı arasında geçen süre. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane...

Denetim düzenleci nedir ne demek

Denetim düzenleci nedir Denetim düzenleci; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışımları incelemeye başlamadan önce yapılan düzenleme. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim