Denetleme nedir ne demek

Denetleme nedir Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılmış olan inceleme. bk. sıkıdenetim. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin, yürürlü...

 
 
 

Denetleme kümesi nedir ne demek

Denetleme kümesi nedir Denetleme kümesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Üzerinde araştırma yapılan deneme kümesi ya da kümeleriyle karşılaştırılan küme. Deneysel değişkenin etkisi altında bulunmayan küme. bk....

Denetleme yazılığı nedir ne demek

Denetleme yazılığı nedir Denetleme yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş alanında denetleme yapan yetkili görevlilerin, denetim sonuçlarını saptadıkları noterlerce onaylanmış yazılık. Dene : Tane: Bahçeye beş ...

Denetlemek nedir ne demek

Denetlemek nedir "Denetlemek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Nişan almak. Kulak misafiri olmak, gizlice dinlemek. 1.bk. dehlemek (I)- Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek Hukuki terim anlamı: murâkabe etmek, teftîş etm...

Denetleme belgesi nedir ne demek

Denetleme belgesi nedir Denetleme belgesi; Maliye, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin denetlemeden geçtiğini, serbestçe oynatılabileceğini belirtmek üzere verilen belge. (Genellikle ...

Denetleme kurulu nedir ne demek

Denetleme kurulu nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel topluluk. İngilizce'de Denetleme kurulu ne demek? Denetleme kurulu ingilizcesi nedir?: board of ...

Denetleme sorusu nedir ne demek

Denetleme sorusu nedir Denetleme sorusu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir soruşturmada daha önemli bir soruya verilen karşılığın doğru olup olmadığını denetlemek için sorulan sorularla ilişkili bir soru. D...

Denetleme yöntemi nedir ne demek

Denetleme yöntemi nedir Denetleme yöntemi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir önermeler kümesinin tutarlılığını ya da tutarsızlığını, bir çıkarımın geçerliliğini ya da geçersizliğini denetlemeye yarayan herhangi b...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim