Deng nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş. davul dengi dengine diye çalar : “evlenecek kimselerin birbirlerine denk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz. dengi dengine...

 
 
 

Denge nedir "Denge" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Koyunların önlerinden artan, yiyemedikleri kaba ot. Koyunlara ot yedirilen meydanlık, açıklık. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Isildevimbilimde, kapalı dizgenin en son vardığ...

Denge alıştırmaları nedir ne demek

Denge alıştırmaları nedir Denge alıştırmaları; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Kas duyarlığını ve denge duyusunu eğitmek için vücudun dayandığı yüzeyi küçülterek yapılan türlü devinimler. Deng : Denk, eşi...

Denge borusu nedir ne demek

Denge borusu nedir Denge borusu; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaynar sulu döşemde kazanları birleştirerek bunların içindeki koşulların aynı olmasını sağlayan boru. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz...

Denge çubuğu nedir ne demek

Denge çubuğu nedir Teknik terim anlamı: Birden fazla olta iğnesi içeren takımlarda oltanın dolaşmasını önlemek amacıyla kullanılan çelik tel. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş Denge : Bir nesnenin veya bir...

Denge fiyatı nedir ne demek

Denge fiyatı nedir Denge fiyatı; bir ekonomi terimidir. Denge : Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin ...

Dengeci nedir Dengeci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dengeci" ile ilgili cümle örnekleri Denge : Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Bir nesn...

Dengeleme nedir ne demek

Dengeleme nedir Denge : Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Siyasi güçler...

Dengelenmek nedir ne demek

Dengelenmek nedir Denge : Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Bir nesnenin ...

Dengala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: En geride kalan. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş Kalan : Kalma işini yapan. Artan, mütebaki. Bir çıkarmanın sonucu. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Kal...

Dengaleme karı nedir ne demek

Dengaleme karı nedir Dengaleme karı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dağıtım günlerinin değişmesi nedeniyle ortaya çıkan haksızlığı giderici kâr. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk,...

Denge ağırlığı nedir ne demek

Denge ağırlığı nedir Denge ağırlığı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir örgenin duruş ya da çalışma, dengesini sağlamaya yarayan ağırlıklar. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, e...

Denge araçları nedir ne demek

Denge araçları nedir Denge araçları; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Üzerinde denge alıştırmaları yapılan denge kalası, yatay ağaç, cimnastik sırası v. b. araçlar. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, d...

Denge çizgesi nedir ne demek

Denge çizgesi nedir Denge çizgesi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Genellikle, bir atmosfer basınç altında, sıcaklığa göre dengeli bileşim ve faz değişimlerini özetliyen çizge. yapısal çizge diye de ...

Denge dış ticaret hadleri nedir ne demek

Denge dış ticaret hadleri nedir Denge dış ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ülkeli ve iki mallı bir uluslararası piyasada, ülkelerin birbirlerinden almak ve birbirlerine satmak istedikleri mal miktarlar...

Denge taşı nedir ne demek

Denge taşı nedir Denge taşı; bir anatomi terimidir. Denge : Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans...

Dengecilik nedir ne demek

Dengecilik nedir Dengeci : Denge ögesini ön planda tutan. Denge : Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Ekon...

Dengelemek nedir ne demek

Dengelemek nedir Dengeleme : Dengelemek işi. Denge : Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimd...

Dengeleyici nedir ne demek

Dengeleyici nedir Denge : Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Ekonomik h...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim