Deni nedir Deni; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Tane Bağ, bahç...

 
 
 

Deniably nedir : Şüpheye yer olmayan bir şekilde. İnkar edilemeyecek bir şekilde. Tartışmasız veya kesin bir şekilde. İnkar edilemez bir şekilde. De...

Denial of the holocaust nedir ne demek

Denial of the holocaust nedir : Red. Yadsıma. Yoksama. Geri çevirme. Reddetme. Bir yanıtlayıcının, olan bir durumu değilleyici yanıtlar vermesi. Yalanlama. İnkar. ...

Denicotinise nedir ne demek

Denicotinise nedir : Nikotinsizleştirmek. Nikotinini almak. Nikotinini çıkarmak (tütün). Denicotinized : Nikotinsiz. [#Denicotinizes : Nikotinini çıkarm...

Denicotinized nedir ne demek

Denicotinized nedir : Nikotinini almak. Nikotinini çıkarmak (tütün). Nikotinsizleştirmek. Denicotinizes : Nikotinsizleştirmek. Nikotinini almak. Nikotini...

Denicotinizing nedir ne demek

Denicotinizing nedir : Nikotinsizleştirmek. Nikotinini çıkarmak (tütün). Nikotinini almak. Denicotinized : Nikotinsiz. [#Denicotinizes : Nikotinini çıkarm...

Denied him his rights nedir ne demek

Denied him his rights nedir : İnkar etmek. Yadsımak. Reddedildi. Engellendi. İnkar edilmiş. Yalanlanmış. Mahrum etmek. Yoksun bırakmak. Reddetmek. Yalanlamak. Hi...

Denied reality nedir ne demek

Denied reality nedir : Reddedildi. Reddetmek. Mahrum etmek. İnkar etmek. Engellendi. Yalanlanmış. Yalanlamak. Yoksun bırakmak. Yadsımak. İnkar edilmiş. Re...

Denied the allegations nedir ne demek

Denied the allegations nedir English: Ali has denied the allegations.Turkish: Ali iddiayı yalanladı. : Yalanlamak. Reddetmek. Yadsımak. Mahrum etmek. Redded...

Denied vehemently nedir ne demek

Denied vehemently nedir : Reddedildi. Yadsımak. Reddetmek. Mahrum etmek. İnkar etmek. Yalanlamak. Engellendi. Yalanlanmış. Yoksun bırakmak. İnkar edilmiş. Ve...

Deniers nedir : Dokuma sıklığı ölçüsü. Münkir. İnkar eden kimse. Denye. Yalanlayan kişi. Azıcık miktar. İnkarcı. Fransız kuruşu. Reddeden kimse. De...

Denigrate nedir ne demek

Denigrate nedir English: Some translate while others denigrate.Turkish: Diğerleri karalarken, Bazıları çeviri yaparlar. : Çekiştirmek. İftira e...

Denigrates nedir ne demek

Denigrates nedir : Kötülemek. Karalamak. Alnına leke çalmak. Yermek. Zemmetmek. İftira atmak. Alnına leke sürmek. Çekiştirmek. İftira etmek. Kara çalm...

Denigration nedir ne demek

Denigration nedir : İftiraya uğrama. Aşağılama. İftira. Karalama. Kötüleme. Denigrating : Çekiştirmek. Karalayıcı. İftira etmek. Karalamak. Gözden düşü...

Denigrator nedir ne demek

Denigrator nedir : Lekeleyen. İftira atan. İftiracı. İftiraya uğrayan. Eleştiren kimse. Denigratory : İftira atan. İftira edici. Lekeleyen. Eleştirel....

Denigratory nedir ne demek

Denigratory nedir : Eleştiren kimse. Lekeleyen. İftira atan. [#İftiracı. İftiraya uğrayan. Denigrators : Eleştiren kimse. İftira atan. Lekeleyen. İftir...

Denilebilmek nedir ne demek

Denilebilmek nedir Denilebilme : Denilebilmek işi Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse). Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi b...

Denilmek nedir "Denilmek" ile ilgili cümle Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse). Verilmek : Verme işine konu olmak. Söylenmek : Sızlanmak, yakınma...

Denim pants nedir ne demek

Denim pants nedir : Kot kumaş. Kot. Kaba pamuklu kumaş. İş elbiselik kumaş. Kot kumaşı. Blucin kumaşı. Ç.blucin. Pants : Kadın külotu. Kumaş pantolon. ...

Denis nedir : Bir kadın adı. Kadın ismi. Bir soyadı. Aloe barbadenis : Ölümsüzlük bitkisi. Çöl zambağı. [#Cobdenism : İmparatorluğa karşı olan ço...

O deni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: O denli. Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse) Denli : "Kadar" anlamında üstünlük derecesini belirten bir ...

Deniable nedir English: That's undeniable.Turkish: O inkar edilemez. English: These are undeniable truths.Turkish: Bunlar yadsınamaz ger...

Denial nedir English: Ali is in denial.Turkish: Ali inkarda. English: His self-denial is admirable.Turkish: Onun özverisi takdire değe...

Denials nedir of the holocaust : Musevi soykırımı'nı inkar etme. Nazilerin gerçekleştirdiği yahudi soykırımı'nı inkar etme. Altı milyon musevi'nin ...

Denicotinize nedir ne demek

Denicotinize nedir : Nikotinsiz. Denicotinizes : Nikotinini çıkarmak (tütün). Nikotinsizleştirmek. Nikotinini almak. [#Denicotinizing : Nikotinini çıkar...

Denicotinizes nedir ne demek

Denicotinizes nedir : Nikotinsizleştirmek. Nikotinini çıkarmak (tütün). Nikotinini almak. Denicotinized : Nikotinsiz. [#Denicotinizing : Nikotinini almak...

Denied nedir English: Ali denied having been there.Turkish: Ali orada olduğunu inkar etti. English: Ali denied any involvement in the killin...

Denied his appeal nedir ne demek

Denied his appeal nedir : Yalanlamak. Mahrum etmek. Reddedildi. Yadsımak. Yoksun bırakmak. Reddetmek. İnkar edilmiş. Yalanlanmış. Engellendi. İnkar etmek. Hi...

Denied the accusations nedir ne demek

Denied the accusations nedir English: Ali vehemently denied the accusations.Turkish: Ali suçlamaları şiddetle reddetti. English: Ali has denied the accusati...

Denied the request nedir ne demek

Denied the request nedir English: Ali denied the request.Turkish: Ali isteği reddetti. : İnkar edilmiş. Yadsımak. Yoksun bırakmak. Yalanlanmış. Engellen...

Denier nedir : Dokuma sıklığı ölçüsü. Yalanlayan kişi. İnkar eden kimse. Münkir. Deniye. Fransız kuruşu. Azıcık miktar. Reddeden kimse. İnkarcı. D...

Denies nedir English: Ali denies having done it.Turkish: Ali onu yaptığını reddediyor. English: Ali denies that he broke the window.Tu...

Denigrated nedir ne demek

Denigrated nedir denigrated : Aşağılanmak. Rezil edilmek. Denigrate : Alnına leke sürmek. Leke sürmek. Çekiştirmek. Kara çalmak. Kötülemek. Alnına lek...

Denigrating nedir ne demek

Denigrating nedir : Kötüleme. Aşağılama. İftiraya uğrama. İftira. Karalama. Denigrations : Aşağılama. İftiraya uğrama. Karalama. İftira. Kötüleme. [#De...

Denigrations nedir ne demek

Denigrations nedir : İftiraya uğrama. Karalama. Aşağılama. Kötüleme. İftira. Denigrating : Karalamak. İftira atan. Karalayıcı. Çekiştirmek. İftira etmek...

Denigrators nedir ne demek

Denigrators nedir : İftiracı. İftiraya uğrayan. İftira atan. Lekeleyen. Eleştiren kimse. Denigratory : Eleştirel. Lekeleyen. İftira edici. İftira nitel...

Denilebilme nedir ne demek

Denilebilme nedir Denilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse) Denilebilmek : Denilme imk...

Denilme nedir Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse). Denilmek : Söylenmek, sözü edilmek. Ad verilmek. Sayılmak, kabul edilmek. Gelene git denilmez...

Denim nedir Denim; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Bir gidiş geliş, bir sefer: Bir denim yapmakla insan yorulur mu ? ...

Denims nedir pair of denims : Kot pantolon. Blucin. Cin pantolon. Denim pants : Blucin. Kot pantolon. Kottan yapılan pantolon. want something in d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim