Denk nedir Denk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Denk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Denk, müsavi, layık. Eşit ağırlıkta yük, eşya Tepe, uç, doruk Sarılmış yük Aynı yaş ve ayarda olanlar. Sersem, deng...

 
 
 

Denk dağılım fonksiyonları nedir ne demek

Denk dağılım fonksiyonları nedir Denk dağılım fonksiyonları; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tüm süreklilik noktalarında eşit olan dağılım fonksiyonları. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve o...

Denk durmak nedir ne demek

Denk durmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uslu, terbiyeli, rahat durmak. Uslu olmak. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri e...

Denk elemanlar nedir ne demek

Denk elemanlar nedir Denk elemanlar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: " ~ " bir A kümesinde denklik bağıntısı olmak üzere, a ~ b olacak biçimdeki a ve b elemanları. Başka bir anlatımla, bir denklik sınıf...

Denk kümeler nedir ne demek

Denk kümeler nedir Denk kümeler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Eşgüçlü kümeler. Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Kümele : İçine ot konulan kulübe, barınak. Bos...

Denk olmak nedir ne demek

Denk olmak nedir Teknik terim anlamı: Eş, nazir, muadil olmak. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yat...

Denk toplanabilme yöntemleri nedir ne demek

Denk toplanabilme yöntemleri nedir Denk toplanabilme yöntemleri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Iraksak seri iki toplanabilme yönteminden herhangi biriyle bir sayıya toplanabildiğinde ötekiyle de aynı sayıya toplana...

Denkbiçimler yordamı nedir ne demek

Denkbiçimler yordamı nedir Denkbiçimler yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının, değişik biçimlerinin aynı evrene birbiri ardından uygulanması sonucu elde edilen ölçümlerin gösterdiği bağınt...

Denkçilik nedir ne demek

Denkçilik nedir Denkçilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit...

Denk bütçe nedir ne demek

Denk bütçe nedir Denk bütçe; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bütçenin gelirleri ile giderlerinin eşit olması. karşılığı bütçe açığı, bütçe fazlası. Bütçe : Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimseni...

Denk bütçe çoğaltanı nedir ne demek

Denk bütçe çoğaltanı nedir Denk bütçe çoğaltanı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında reel gayrisafi yurtiçi hasılada oluşacak değ...

Denk denklemler nedir ne demek

Denk denklemler nedir Denk denklemler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çözüm kümeleri eşit olan denklemler. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yön...

Denk dutmak nedir ne demek

Denk dutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatak, yorgan gibi eşyayı sarıp, bağlayarak yük, balya hâline getirmek. Dutma : Uşak, yanaşma, hizmetçi. Sığırtmaç. Yamak, yanaşma, hizmetkar. Hizmetçi, işçi, uşak Dutmak : Tutmak (bk. tutmak). Be...

Denk küme nedir ne demek

Denk küme nedir Denk küme; bir matematik terimidir. Denk : 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağ...

Denk matrisler nedir ne demek

Denk matrisler nedir Denk matrisler; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: P ve Q karesel tersinir matrisler olmak üzere, aralarında A = PBQ biçiminde bir ilişki bulunan A ve B matrisleri. Denk : Yük hayvanla...

Denk taşı nedir ne demek

Denk taşı nedir Teknik terim anlamı: Denklerin, terazi kefelerinin ve kayıkların hafif tarafına, denkleştirmek için konan taş. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Dest...

Denkbiçim soru çizinliği nedir ne demek

Denkbiçim soru çizinliği nedir Denkbiçim soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisiyle birlikte yanıt seçenekleri sunan bir soruda, seçenekler düzeninin verilecek yanıtları etkilemesini önlemek üzere s...

Denkçi nedir Denk : Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Ağırlık bakımından eşit olan. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Yatak, yor...

Denkdeş nedir Teknik terim anlamı: Küfüv, eş, benzer. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yatak, yo...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim