Denk nedir Denk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Denk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Denk, müsavi, layık. Eşit ...

 
 
 

Denk dağılım fonksiyonları nedir ne demek

Denk dağılım fonksiyonları nedir Denk dağılım fonksiyonları; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tüm süreklilik noktalarında eşit...

Denk durmak nedir ne demek

Denk durmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uslu, terbiyeli, rahat durmak. Uslu olmak. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasınd...

Denk elemanlar nedir ne demek

Denk elemanlar nedir Denk elemanlar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: " ~ " bir A kümesinde denklik bağıntısı olma...

Denk kümeler nedir ne demek

Denk kümeler nedir Denk kümeler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Eşgüçlü kümeler. Kümel : Sayı kümelerine ve bu...

Denk olmak nedir ne demek

Denk olmak nedir Teknik terim anlamı: Eş, nazir, muadil olmak. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nit...

Denk toplanabilme yöntemleri nedir ne demek

Denk toplanabilme yöntemleri nedir Denk toplanabilme yöntemleri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Iraksak seri iki toplanabilme ...

Denkbiçimler yordamı nedir ne demek

Denkbiçimler yordamı nedir Denkbiçimler yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının, değişik biçimlerinin...

Denkçilik nedir ne demek

Denkçilik nedir Denkçilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından ...

Denkel nedir Denkel; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Denkel isminin anlamı, Denkel ne demek: Ölçülü, uyumlu kimse. Denkel ismi; Türkçe köke...

Denkeser nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürültüden kafa şişme: O kadar bağırdı ki, başım denkeser oldu. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konu...

Denklem yanılgısı nedir ne demek

Denklem yanılgısı nedir Denklem yanılgısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bazı etkenlerin gözönüne alınmaması nedeniyle...

Denkleme nedir Yerel Türkçe anlamı: Yuvarlak ağaç(marangozlar kullanır). Bilimsel terim anlamı: kimya, hekimlik: Dizgelerdeki bir bölümün çalışması ...

Denklemin indirgenmesi nedir ne demek

Denklemin indirgenmesi nedir Denklemin indirgenmesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Denklemin, kendisinden küçük basamak...

Denklemin tanım bölgesi nedir ne demek

Denklemin tanım bölgesi nedir Denklemin tanım bölgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: f(x) = g(x) biçimindeki bir denklemd...

Denklemler dizgesi nedir ne demek

Denklemler dizgesi nedir Denklemler dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Denklemlerden oluşan dizge. Denk : Yük ha...

Denklenme nedir ne demek

Denklenme nedir Denklenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından ...

Denkleşme nedir ne demek

Denkleşme nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Tikel ya da tam denge koşulu. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Bilimsel terim anlamı: Aralıkların uyak...

Denkleşmek nedir ne demek

Denkleşmek nedir Yerel Türkçe anlamı: 1.bk. deñgelmek (IV). Sağlığı düzelmek, iyileşmek Malî durumu düzelmek, sağlamlaşmak. Denkleşme : Denkleşmek dur...

Denkleştirgen nedir ne demek

Denkleştirgen nedir Denkleştirgen; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Ucaylı ışığın iki birleşeni arasındaki evre kaymasını ölçen...

Denk bütçe nedir ne demek

Denk bütçe nedir Denk bütçe; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bütçenin gelirleri ile giderlerinin eşit olması. karşılı...

Denk bütçe çoğaltanı nedir ne demek

Denk bütçe çoğaltanı nedir Denk bütçe çoğaltanı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde, hükümet harcamaların...

Denk denklemler nedir ne demek

Denk denklemler nedir Denk denklemler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çözüm kümeleri eşit olan denklemler. Denk :...

Denk dutmak nedir ne demek

Denk dutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatak, yorgan gibi eşyayı sarıp, bağlayarak yük, balya hâline getirmek. Dutma : Uşak, yanaşma, hizmetçi. Sı...

Denk küme nedir ne demek

Denk küme nedir Denk küme; bir matematik terimidir. Denk : 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, y...

Denk matrisler nedir ne demek

Denk matrisler nedir Denk matrisler; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: P ve Q karesel tersinir matrisler olmak üzer...

Denk taşı nedir ne demek

Denk taşı nedir Teknik terim anlamı: Denklerin, terazi kefelerinin ve kayıkların hafif tarafına, denkleştirmek için konan taş. Denk : Yük hayvanların...

Denkbiçim soru çizinliği nedir ne demek

Denkbiçim soru çizinliği nedir Denkbiçim soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisiyle birlikte yanıt seçenekler...

Denkçi nedir Denk : Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Ağırlık bakımından eşit olan. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü...

Denkdeş nedir Teknik terim anlamı: Küfüv, eş, benzer. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik y...

Denkelmek nedir ne demek

Denkelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşit gelmek. Rastgelmek, rastlamak. Denkel : Ölçülü, uyumlu kimse Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna ko...

Denklem nedir bir matematik terimidir. "Denklem" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Bir kimyasal tepkimede girenlerin ve ürünlerin formüllerini...

Denklemçevirme dili nedir ne demek

Denklemçevirme dili nedir Denklemçevirme dili; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çeşitli sayı bileşimlerinde karşılığını bu...

Denklemek nedir ne demek

Denklemek nedir "Denklemek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Doğrusuna gitmek, dolanmamak. Denklem : İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygu...

Denklemin sağlanması nedir ne demek

Denklemin sağlanması nedir Denklemin sağlanması; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Denklemde, belirsiz değişkenin yerine ...

Denklemiye nedir ne demek

Denklemiye nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tahmini, rasgele, bilmeden. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uy...

Denklemler sistemi nedir ne demek

Denklemler sistemi nedir Denklemler sistemi; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ortak çözümleri aranan denklemler kümesi. İngiliz...

Denklenmek nedir ne demek

Denklenmek nedir Denk : Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Ağırlık bakımından eşit olan. Yük hayvanlarının sağ ve solun...

Denkleşme akıntısı nedir ne demek

Denkleşme akıntısı nedir Denkleşme akıntısı; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: İki deniz teknesi ya da bir boğazla birl...

Denkleştirebilme nedir ne demek

Denkleştirebilme nedir Denkleştirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parça...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim