Dependent nedir ne demek

Dependent nedir English: Ali doesn't want to be dependent on his parents. Turkish: Ali ailesine bağımlı olmak istemiyor. English: Ali is depende...

 
 
 

Dependent events nedir ne demek

Dependent events nedir : Muhtaç. Bkz.dependant. Bağımlı. Bağlı. Asılı. Events : Belirli olaylar. Olaylar. Vukuat. Spesifik oluşlar. Organizasyonlar. [#Depen...

Dependent on nedir ne demek

Dependent on nedir English: Ali and I are dependent on each other. Turkish: Ali ve ben birbirimize bağlıyız. English: Ali and Mary are dependent on...

Dependent query nedir ne demek

Dependent query nedir : Bağlı. Bağımlı. Asılı. Muhtaç. Bkz.dependant. Query : Doğruluğunu sormak. Soru sormak. Kuşkulanmak. Şüphesi olmak. Soru işareti koy...

Dependent source nedir ne demek

Dependent source nedir : Bkz.dependant. Muhtaç. Bağımlı. Bağlı. Asılı. Source : Haber kaynağı. Göze. Kaynak. Uzay, madencilik alanlarında kullanılır. Memba ...

Dependent territory nedir ne demek

Dependent territory nedir : Muhtaç. Bağlı. Bağımlı. Asılı. Bkz.dependant. Territory : Alan. Teritori. Üreme mevsiminden hemen önce ya da o sırada bir hayvan ta...

Dependent value nedir ne demek

Dependent value nedir : Asılı. Muhtaç. Bağlı. Bkz.dependant. Bağımlı. Value : Paha biçmek. Ç.değer yargısı. Keşide etmek. Değer. Kıymet takdir etmek. Önem ...

Dependent worksheet nedir ne demek

Dependent worksheet nedir : Asılı. Bağlı. Bağımlı. Bkz.dependant. Muhtaç. Worksheet : Çalışma sayfası. İş programı. Taslak. İş izlencesi. Not defteri. Karalama...

Be dependent on nedir ne demek

Be dependent on nedir English: Ali doesn't want to be dependent on his parents. Turkish: Ali ailesine bağımlı olmak istemiyor. English: She does not w...

Code dependent system nedir ne demek

Code dependent system nedir : Kot. Veriyi, bir düğüm ya da düğümlenmiş damga takımı kullanarak, özgün biçime yeniden çevirilme olanağı sağlayacak biçimde, çevirm...

Cyclins dependent protein kinase nedir ne demek

Cyclins dependent protein kinase nedir : Protein kinazlarla bileşikler oluşturmak suretiyle hücre döngüsünü düzenleyen bir grup protein. Siklinler. Dependent : Bağımlı. Bkz...

Dna dependent rna polymerase nedir ne demek

Dna dependent rna polymerase nedir : Deoksiribonükleik asit. Dependent : Bağlı. Asılı. Bkz.dependant. Muhtaç. Bağımlı. [#Rna : Dna'nın yapısına benzeyen ve tüm hücreler...

Dummy dependent variable nedir ne demek

Dummy dependent variable nedir : Şat. Bir oyuncunun, önüne çıkan karşı takım oyuncusunu kıvrak vücut devinimleriyle geçip topla birlikte ondan uzaklaşması. Isırma e...

Jointly dependent variables nedir ne demek

Jointly dependent variables nedir : Müştereken. Ortak olarak. Beraber. Ortaklaşa. Müşterek. Birlikte. Müşterek olarak. Dependent : Bkz.dependant. Bağlı. Muhtaç. Bağıml...

Lagged latent dependent variable nedir ne demek

Lagged latent dependent variable nedir : Gecikmek. Tahta kaplamak. Geri kalmak. İzoleli. Duraklamak. Gecikmeli. Yalıtım malzemesi ile kaplamak. Latent : Ortada olmayan. Uyk...

Limited dependent variable models nedir ne demek

Limited dependent variable models nedir : Belirli. Ekspres tren. Belirlenmiş. Sayılı. Kısıtlı. Mahsur. Sınırlanmış. Sınırlı. Kıt. Sınırlı sorumlu (şirket). Dependent : Bkz.d...

Qualitative dependent variable nedir ne demek

Qualitative dependent variable nedir : Niteleyici. Nitel. Nitelik. Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan. Bir nesnenin niteliğiyle ilgili olan. Kalitatif. Nitelikli. Dış gö...

Qualitative limited dependent variable model nedir ne demek

Qualitative limited dependent variable model nedir : Niteleyici. Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan. Niteliksel. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da...

Rna dependent dna polymerase nedir ne demek

Rna dependent dna polymerase nedir : Protein sentezinde ve hücresel kimyasal süreçte başlıca rolü oynayan molekül (biyoloji terimi). Dna'nın yapısına benzeyen ve tüm hü...

State dependent model nedir ne demek

State dependent model nedir : Mevki. Toplumun siyasal örgütlenişi. toplumdaki siyasal örgütlerin tümü. Ayıtmak. Tantana. Heyecan. Bir dizgenin ölçülebilen tüm öz...

Dependent child nedir ne demek

Dependent child nedir : Asılı. Muhtaç. Bağımlı. Bağlı. Bkz.dependant. Child : Velet. Deneyimsiz. Yetişkinlere yakışmayacak davranışlarda bulunan kimse. Yav...

Dependent country nedir ne demek

Dependent country nedir English: Should Scotland be an independent country? Turkish: İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı? English: The Vatican is an ind...

Dependent observations nedir ne demek

Dependent observations nedir : Bağımlı. Bkz.dependant. Bağlı. Muhtaç. Asılı. Observations : Rasat. Gözetleme. Seyretme. Yorum. Gözlemler. Gözleme. Gözlem sonucu. ...

Dependent program nedir ne demek

Dependent program nedir : Muhtaç. Bkz.dependant. Bağımlı. Bağlı. Asılı. Program : Programa bağlamak. Oyun izlencesi. Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerin...

Dependent sampling nedir ne demek

Dependent sampling nedir : Asılı. Muhtaç. Bağlı. Bağımlı. Bkz.dependant. Sampling : Örnek. Gözlem, olgu ya da birey (denek) gibi bir evreni oluşturan birimler...

Dependent state nedir ne demek

Dependent state nedir English: In 2014 Scotland may become an independent state. Turkish: 2014 yılında İskoçya bağımsız bir devlet olabilir. English: ...

Dependent urbanization nedir ne demek

Dependent urbanization nedir : Bkz.dependant. Bağlı. Asılı. Bağımlı. Muhtaç. Urbanization : Kentleşme. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Köyden kente göç...

Dependent variable nedir ne demek

Dependent variable nedir : Muhtaç. Asılı. Bkz.dependant. Bağlı. Bağımlı. Variable : Değişken şey. Kararsız. Değişen. Tutarsızlık. Sebatsız. Karakter veya fakt...

Antibody dependent cellular cytotoxicit nedir ne demek

Antibody dependent cellular cytotoxicit nedir : Antikor. Bağışık cevap sonucunda kendilerinin oluşumunda etkin olan antijenlerle özgül reaksiyonlar verebilen, b lenfositleri ve pl...

Binary dependent variable nedir ne demek

Binary dependent variable nedir : İkilik. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. İki elemanlı. Bilgisayar, bilişim,...

Cursor dependent scrolling nedir ne demek

Cursor dependent scrolling nedir : Sürgü. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Körsır. Kursör. Kürsör. Işıklı gösterge. İbre. Sürme. İmleç. Gösterici ekranında...

Data dependent protection nedir ne demek

Data dependent protection nedir : Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. elverişlilik, kişiler ...

Dose dependent kinetic nedir ne demek

Dose dependent kinetic nedir : Belirli bir dozda ilaç. Belli bir dozda ilaç vermek. Doz. Bir defada verilen ilaç miktarı. İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı....

Epithelium dependent relaxant factor nedir ne demek

Epithelium dependent relaxant factor nedir : Hücre katmanlarından oluşan bir doku. Örtü dokusu. Deri ve mukoza yüzeylerini örten epitel hücrelerinden oluşmuş hücre tabakası, ep...

Lagged dependent variable nedir ne demek

Lagged dependent variable nedir : Gecikmeli. İzoleli. Tahta kaplamak. Yalıtım malzemesi ile kaplamak. Geri kalmak. Duraklamak. Gecikmek. Dependent : Bağlı. Bağımlı. ...

Limited dependent variable nedir ne demek

Limited dependent variable nedir : Belirlenmiş. Kısıtlı. Sayılı. Ekspres. Hudutlarla sınırlı. Ekspres tren. Sınırlanmış. Kıt. Belirli. Sınırlı. Dependent : Bağımlı. B...

Pituitary dependent hyperadrenecorticism nedir ne demek

Pituitary dependent hyperadrenecorticism nedir : Balgama ait. Hipofiz bezi. Hipofiz bezesi ile ilgili. Pituiter. Sümüksü. Hipofiz. Hipofiz bezesi. Balgam. Balgamlı. Balgam salgılay...

Qualitative dependent variable models nedir ne demek

Qualitative dependent variable models nedir : Niteleyici. Niteliksel. Nitel. Nitelik. Nitelikli. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemey...

Remove dependent arrows nedir ne demek

Remove dependent arrows nedir : Yerinden etmek. Başka yere götürmek. Derece. Silmek. Nakletmek. Defetmek. Kesmek. Uzaklaştırmak. Pille. Dependent : Asılı. Muhtaç. ...

State dependent behaviour nedir ne demek

State dependent behaviour nedir : Yağday. Görkem. İhtişam. Hal. Vaziyet. Heyecan. Tantana. Değişkenlerin değerleri verildiğinde, dizgenin kesinlikle tanımlanan belir...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim