Derin nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Derin" ile ilgili cümle Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı: Yayla evciğ...

 
 
 

Derin çekme nedir ne demek

Derin çekme nedir Derin çekme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Metalleri biçimlendirmede, büyük ara kesit ya...

Derin deniz nedir ne demek

Derin deniz nedir Derin deniz; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Aradenizlerin, geniş yer kaplayan ve derinliği ...

Derin deniz çamuru nedir ne demek

Derin deniz çamuru nedir Derin deniz çamuru; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Özellikle kavkı artıklarından bileşik, yum...

Derin deniz dikenli yılan balığı nedir ne demek

Derin deniz dikenli yılan balığı nedir Teknik terim anlamı: Notacanthidae ailesinden, sırtında dikenleri olan, denizlerin dip kısımlarında yaşayan, Akdeniz’de dağılım göste...

Derin derin nedir ne demek

Derin derin nedir Derin derin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Derin derin" ile ilgili cümle Derin derin düşünmek : Çok fazla d...

Derin dondurma nedir ne demek

Derin dondurma nedir Derin dondurma; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir canlı yapıyı çok soğuk ortamda saklama...

Derin ekoloji nedir ne demek

Derin ekoloji nedir Derin ekoloji; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğanın kendisi için ve kendinde bir değer ...

Derin etoloji nedir ne demek

Derin etoloji nedir Derin etoloji; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanın, doğanın bir parçası olma yanında, ...

Derin kaynaklı maden yatakları nedir ne demek

Derin kaynaklı maden yatakları nedir Derin kaynaklı maden yatakları; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Magmadan gelerek aşağıdan yuka...

Derin kistik kolon yangısı nedir ne demek

Derin kistik kolon yangısı nedir Derin kistik kolon yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolon bezlerinin kistik genişl...

Derin palpasyon nedir ne demek

Derin palpasyon nedir Derin palpasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Elle derin muayene. Palp : Böceklerin du...

Derin sertleşme çeliği nedir ne demek

Derin sertleşme çeliği nedir Derin sertleşme çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Derin sertleşme gösteren çelik. Çe...

Derin soğutucu nedir ne demek

Derin soğutucu nedir Derin soğutucu; bir teknik terimidir. Derin : Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Uzun süren. Kendi türünde çok gelişmiş, en ile...

Derin solunum nedir ne demek

Derin solunum nedir Derin solunum; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum intensitesinin artması. Derin solu...

Derin uyku nedir ne demek

Derin uyku nedir "Derin uyku" ile ilgili cümleler Derin uykuya dalmak : Derin bir biçimde uyumak. Derin : Dip. Yüzeyden içeri inen. Ayrıntılı. Uzun sü...

Elle derin muayene nedir ne demek

Elle derin muayene nedir Elle derin muayene; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göğüs duvarı veya kalp sahasındaki ol...

Kol derin atardamarı nedir ne demek

Kol derin atardamarı nedir Kol derin atardamarı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: A. brachialis'in kaudal ...

Uykusu derin nedir ne demek

Uykusu derin nedir Uykusu derin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Uykusu derin olmak : Uykusu ağır olmak. Derin : İçten gelen. Di...

Derinboğaz nedir ne demek

Derinboğaz nedir Derinboğaz; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Malatya şehri, Akçadağ bele...

Derin ağız yangısı nedir ne demek

Derin ağız yangısı nedir Derin ağız yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağzın destek dokularına kadar ilerleye...

Derin çekici nedir ne demek

Derin çekici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakırcıların kullandığı bir aracı. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan,...

Derin dağlama nedir ne demek

Derin dağlama nedir Derin dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Çeliklerin yüzeyini, düşük büyütümlerde ince...

Derin deniz bölgeleri nedir ne demek

Derin deniz bölgeleri nedir Derin deniz bölgeleri; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: 2000 m.den daha derin olan deniz dibi bö...

Derin deniz çökeltisi nedir ne demek

Derin deniz çökeltisi nedir Derin deniz çökeltisi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Denizlerin kıyıdan uzak diplerine çöke...

Derin deprem ocağı nedir ne demek

Derin deprem ocağı nedir Derin deprem ocağı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: 300 km.den daha derinde olan deprem ocağı....

Derin devlet nedir ne demek

Derin devlet nedir Derin devlet, Anayasa'da belirlenmiş devlet yapısı dışında oluşturulan devlet yapısını ifade eden siyasi [#Baskın [#Oran]'ın tanımına...

Derin dondurucu nedir ne demek

Derin dondurucu nedir Derin : Dip. Uzun süren. İçten gelen. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Ayrıntılı. Yoğun. Dibi yüzeyinden veya ağzın...

Derin etek nedir ne demek

Derin etek nedir Derin etek; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Kıta düzlüğünün, okyanus derinliğine doğru eğimli ...

Derin helataşı nedir ne demek

Derin helataşı nedir Derin helataşı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçindeki pislikleri pissu döşemine bir emme yardımıyl...

Derin kaynaklı su nedir ne demek

Derin kaynaklı su nedir Derin kaynaklı su; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Büyük derinliklerden gelen ve genel olarak ...

Derin ova nedir ne demek

Derin ova nedir Derin ova; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: 2000 m.nin altındaki derin deniz dibi ortamı. Deri ...

Derin sertleşme nedir ne demek

Derin sertleşme nedir Derin sertleşme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sertleşebilirliğin yüksekliğinden ötürü, d...

Derin soğutma nedir ne demek

Derin soğutma nedir Derin soğutma; bir teknik terimidir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Açık deniz balıkçılığında yakalanan balıkları muhafaza etm...

Derin soluk alma nedir ne demek

Derin soluk alma nedir Derin soluk alma; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Ciğerlere doğal gücünden daha çok (temiz...

Derin stromal kornea yangısı nedir ne demek

Derin stromal kornea yangısı nedir Derin stromal kornea yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön uvetisin yayılması, trav...

Asitli derin dağlama nedir ne demek

Asitli derin dağlama nedir Asitli derin dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Çelik çubuk ve kütüklerdeki yapı kus...

Kırmızı derin deniz kili nedir ne demek

Kırmızı derin deniz kili nedir Kırmızı derin deniz kili; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Özellikle, yanardağ kırıntılarının d...

Uyluk derin atardamarı nedir ne demek

Uyluk derin atardamarı nedir Uyluk derin atardamarı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: A. iliaca externa'dan ...

Derinbaskı nedir ne demek

Derinbaskı nedir Derinbaskı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Oymabaskıda, mürekkebin kazınan çu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim