Determination nedir ne demek

Determination nedir English: I admire your determination. Turkish: Kararlılığına hayranım. English: I admire your perseverance and determination. ...

 
 
 

Determination of mass nedir ne demek

Determination of mass nedir : Gereklilik. Belirleme. Belirtme. Saplantı. Belirlenme. Hüküm. Niyet. Belirlenim. Tayin. Karar. Of : İle ilgili. -dan. Hakkında. -nı...

Determination of validity nedir ne demek

Determination of validity nedir : Belirleme. Niyet. Azim. Belirlenme. Belirlenim. Kararlaştırma. Saplantı. Gereklilik. Kararlılık. Tayin. Of : Hakkında. İle ilgili. ...

Adjusted coefficient of determination nedir ne demek

Adjusted coefficient of determination nedir : Oturtulmuş. Değiştirilmiş. Ayarlanmış. Değişmez (sigorta talebi). Tashih edilmiş. Düzenlenmiş. Düzeltilmiş. Uyarlanmış. Uygun. Ayar...

Alcohol determination nedir ne demek

Alcohol determination nedir : Alkollü içki. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir ...

Asetic acid determination nedir ne demek

Asetic acid determination nedir : Kırıcı. Asit gibi. Ekşi. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. İğneleyici. Akü elektroliti. Çözü...

Blank determination nedir ne demek

Blank determination nedir : Açık yer. Sövmek. Boşluk. Boş kağıt. Boş. Silmek. Yazısız kağıt. Çıkarmak. Sayıyı önlemek (spor terimi). Feshetmek. Determination :...

Coefficient of determination nedir ne demek

Coefficient of determination nedir : İşbirliği yapan. Sabite. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Katsayı. Faktör. Koefisyan. Emsal. Ortak etmen. Of : -den. In....

Connective tissue determination nedir ne demek

Connective tissue determination nedir : Birleştirici. Konektif. Bağlayan. Birleşik. Konnektif. Bağlaç. Bağlayıcı. Tissue : Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, ayn...

Genotypic sex determination nedir ne demek

Genotypic sex determination nedir : Genotipik. Bir organizmanın genetik yapısıyla ilgili olan. Bir gruba özgü tür ile ilgili. Genetik özelliksel. Sex : Cinsel ilişki. ...

Land determination nedir ne demek

Land determination nedir : Aynı türden toprak parçası. Yere inmek. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği, korunabilen ancak yenilenemeyen, doğ...

Phenotypic sex determination nedir ne demek

Phenotypic sex determination nedir : Soytürel. Fenotipik. Sex : Cinslik. Bitki ya da hayvanlarda dişi ya da erkek olarak adlandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakt...

Sex determination nedir ne demek

Sex determination nedir : Dişi ile erkeği birbirinden ayrımlı kılan fiziksel özellikler. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Cinsiyetin...

Time determination nedir ne demek

Time determination nedir : Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan bir kavram. güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzak...

Determinations nedir ne demek

Determinations nedir : Önbelirlenme. Önceden saptama. Önceden belirleme. Önbelirlenim. Önceden kararlaştırma. Önbelirleme. Determination of an orbit : Yör...

Indetermination nedir ne demek

Indetermination nedir : Bilinmedik. Tereddüd. Meçhul. Şüpheli. Belgisiz. Süresi belirsiz. Belli olmayan. Kararsızlık. Kuşkulu. Kesin olmayan. Indeterminate...

Predeterminations nedir ne demek

Predeterminations nedir : Su salyangozunda (limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine an...

Selfdetermination nedir ne demek

Selfdetermination nedir Selfdetermination kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Applied to the voluntary or activity. Or, determi...

Determination of an orbit nedir ne demek

Determination of an orbit nedir : Tayin. Tespit. Belirtme. Belirlenim. Azim. Niyet. Karar. Hüküm. Gereklilik. Kararlılık. Of : In. Nin. İle ilgili. Hakkında. Den. Li...

Determination of heirship nedir ne demek

Determination of heirship nedir : Saptama. Belirlenme. Belirleme. Belirlenim. Hüküm. Tahdit. Tayin. Tümevarımcı bilimlerde genellik ve yasalardan çıkarılmış öndeyile...

Determination of sugar nedir ne demek

Determination of sugar nedir : Belirlenim. Tümevarımcı bilimlerde genellik ve yasalardan çıkarılmış öndeyilerin gerçekleşme kaçınılmazlığı. Saplantı. Gereklilik. ...

Acid determination nedir ne demek

Acid determination nedir : Akü elektroliti. Lsd. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da met...

Age determination nedir ne demek

Age determination nedir : Yaşlandırmak. Erginlik. Eskitmek. Eskimek. Yıllandırmak. Biyoloji, coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yıllanmak. İhtiyarlamak. ...

Alkyl benzene sulphonate determination nedir ne demek

Alkyl benzene sulphonate determination nedir : Alkil. Alkil köküyle ilgili olan (kimya). Benzene : Benzin. Benzen. [#Sulphonate : Sülfonlamak. Sülfonat. Determination : Karar. Ni...

Ash determination nedir ne demek

Ash determination nedir : Volkanik kül. Zeytingillerden, kerestesi sert ve pür gitar gövdesi olarak kullanılan tonu parlak karakterli, orta ağırlıkta ve yüks...

Coating thickness determination nedir ne demek

Coating thickness determination nedir : Kat çekme. Sıva. Paltoluk kumaş. Film tabanı üzerine sürülen çeşitli duyar özdek ya da koruyucu özdekten oluşan astar. Tabaka. Elbi...

Coefficient of multiple determination nedir ne demek

Coefficient of multiple determination nedir : Katsayı. İşbirliği yapan. Koefisyan. Ortak etmen. Emsal. Faktör. Sabite. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Of : Yüzünden....

Course determination nedir ne demek

Course determination nedir : Sürgün avına çıkmak. İzge. Koşu yeri. Akmak. Köpekle kovalamak (av). Pist. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir kon...

Joint determination nedir ne demek

Joint determination nedir : Birlikte. Çatlak. Ek veya oynak yeri yapmak. Ortaklaşa. Ortak. Birleşmiş. Raptetmek. Müşterek. Bilgisayar, jeoloji alanlarında kull...

Methods for stock determination nedir ne demek

Methods for stock determination nedir : Metod. Tarz. Yöntem. Usul. Düzen. Yöntemler. For : -e göre. -dir. Diye. Namına. Karşılığında. -e uygun. Süresince. İçin. Yönünden. ...

Self determination nedir ne demek

Self determination nedir : Zat. Bencillik. Kişilik. Aynı. Kişisel çıkar. Düz renkli (çiçek). Kendisi. Kişisel. Özbenlik. Şahsiyet. Determination : Kararlılık....

Stock determination nedir ne demek

Stock determination nedir : İstenildiğinde kullanılmak üzere yığınlanmış bilgi. Birikim. Dipçik. Boyunduruk. Alıcıda ya da basım aygıtında kullanılmamış, duyar...

Water salinity determination nedir ne demek

Water salinity determination nedir : Su. Kedi köpek vb'ne su vermek. Su vermek. Hafifletmek. Sulanmak. H2o; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalım...

Codetermination nedir ne demek

Codetermination nedir Sözcükler, direkt olarak Codetermination ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

Predetermination nedir ne demek

Predetermination nedir : Önbelirlenme. Önbelirleme. Önceden saptama. Önceden belirleme. Önceden kararlaştırma. Önbelirlenim. Sözcükler, direkt olarak Predet...

Redetermination nedir ne demek

Redetermination nedir : Önbelirleme. Önceden belirleme. Önceden saptama. Önbelirlenme. Önbelirlenim. Önceden kararlaştırma. Predeterminasyon. Su salyangozu...

Undetermination nedir ne demek

Undetermination nedir : Belirsiz. Süresi belli olmayan. Undeterminable : Belirlenemez. Kararlaştırılamaz. Karara bağlanamayan. Kesinleştirilemez. Sınırlana...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim