Devi nedir Devi; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Deve. Teknik terim anlamı: Tokacın iki ölünokta arasında...

 
 
 

Deviancies nedir ne demek

Deviancies nedir : Kabul edilemez davranış. Deviyans. Hayvanların, cinsel konular başta olmak üzere, tür özeliklerinin dışında davranışlar göstermesi....

Deviant nedir animals : Cinsel konular başta olmak üzere, tür özeliklerinin dışında davranışlar gösteren hayvanlar. Deviyant hayvanlar. Behaviour d...

Deviants nedir animals : Cinsel konular başta olmak üzere, tür özeliklerinin dışında davranışlar gösteren hayvanlar. Deviyant hayvanlar. Behaviour d...

Deviasyon nedir ne demek

Deviasyon nedir Deviasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sapma, normal yerini değiştirme. Yapay sapma y...

Deviated from procedures nedir ne demek

Deviated from procedures nedir : İtibaren. Dan. Den beri. Den. (bir yer)den. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Yüzünden. Beri. -dan. Dolayı. Procedures : Yordaml...

Deviated from the plan nedir ne demek

Deviated from the plan nedir : İtibaren. Bir farkı gösterir. -den. -den beri. Yüzünden. Nedeniyle. Dolayı. Dan. -dan. -den ötürü. The : Belli bir objeyi veya kişi...

Deviating nedir ne demek

Deviating nedir : Sapmayan. Yolundan şaşmayan. Yolundan sapmayan. Yolunu şaşmayan. Tüyleri yeni çıkmış kuş. Yolunu şaşırmayan. Sapmaz. Undeviatingly ...

Deviation nedir ne demek

Deviation nedir absorption : Sapma soğurması. Deviation distortion : Sapma distorsiyonu. from mean : Ortalamadan sapma. Deviation from standard proce...

Deviation distortion nedir ne demek

Deviation distortion nedir : Deviasyon. İnhiraf. Uzaklaşma. Ayar noktası ile denetilen değişkenin değeri arasındaki ayrım. Bir ışık ışınının yansıma, kırılım ya...

Deviation from standard procedures nedir ne demek

Deviation from standard procedures nedir : Rota değiştirme. Ayrılık. Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı. Yolunu şaşırma. Sapma, normal yerini değiştir...

Deviation ratio nedir ne demek

Deviation ratio nedir : Sapma (nakliyat). Düzgülülük, ortaç eğilim, ortalama güven düzeyi gibi genel ölçülerden ya da belli bir alanda sık görülen özellikl...

Deviationism nedir ne demek

Deviationism nedir absorption : Sapma soğurması. Deviation distortion : Sapma distorsiyonu. from mean : Ortalamadan sapma. Deviation from standard proce...

Deviator nedir : Sapan kişi veya şey. Sapan kimse veya şey. Deviate : Yoldan çıkarmak. Ayrılık. Ayrılmak. Yoldan çıkmak. Şaşmak. Şaşırmak. Sapmak. Ö...

Device nedir Device; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: hlk. Tetanos. Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta a...

Device conflict nedir ne demek

Device conflict nedir : Arma. Araç. Yol. Oyun. Cihaz. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Aygıt. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uy...

Device control character nedir ne demek

Device control character nedir : Aparat. Arma. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İşaret. Alet. Yol. Plan. İstek. Resim. Araç. Control : Denetlemek. Değişk...

Device description nedir ne demek

Device description nedir : İstence. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uyandıracak nitelikteki sözler. Cihaz. İşaret. Makine. Aygıt. Donanım. Yol...

Device driver file nedir ne demek

Device driver file nedir : Resim. Araç. Aygıt. Makine. Donanım. Yol. Alet. Oyun. Cihaz. İstek. Driver : Makinist. Yöndemci. Arabacı. Şoför. Motorlu kara taşıt...

Device independence nedir ne demek

Device independence nedir : İşaret. Oyun. Alet. Hile. Cihaz. Yol. Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerine getirmeye yarayan kullanak...

Deviance nedir : Kabul edilemez davranış. Sapma. Sapkınlık. Çarpıklık. Sapıklık. Anormallik. Olağandışılık. Deviancies : Normalden farklılık. Çarpık...

Deviances nedir ne demek

Deviances nedir : Anormallik. Deviyans. Hayvanların, cinsel konular başta olmak üzere, tür özeliklerinin dışında davranışlar göstermesi. sapkınlık, s...

Deviancy nedir : Sapkınlık. Deviyans. Olağandışılık. Kabul edilemez davranış. Çarpıklık. [#Anormallik. Sapıklık. Hayvanların, cinsel konular başta o...

Deviant animals nedir ne demek

Deviant animals nedir : Sapmış. Anormal. Normalden sapan. Normaldan sapan. Olağandışı. Sapık. Alışılmışın dışında. Sapkın. Olağan dışı. Animals : Hayvanlar...

Deviasyo uteri nedir ne demek

Deviasyo uteri nedir Deviasyo uteri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağı çarpıklığı. Devi : Deve. Tokacı...

Deviate nedir English: Let's not deviate from the subject. Turkish: Konudan sapmayalım. English: I don't want to deviate from the plan. T...

Deviated from the original plan nedir ne demek

Deviated from the original plan nedir : Yüzünden. Den. -dan. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. -den ötürü. İtibaren. Dan. -den bu yana. Bir farkı gösterir. Den beri. Th...

Deviates nedir : Sapmak. Saptırmak. Şaşırmak. Sapma göstermek. Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı. Dönmek. Yoldan çıkmak. Yo...

Deviatio uteri nedir ne demek

Deviatio uteri nedir : Dölyatağı. Uterus. Rahim. Deviation : Uzaklaşma. Ayrılık. Sapma, normal yerini değiştirme. Bir ışık ışınının yansıma, kırılım ya da...

Deviation absorption nedir ne demek

Deviation absorption nedir : Yolunu şaşırma. İnhiraf. Deviasyon. Bir ışık ışınının yansıma, kırılım ya da kırınımla doğrultusunda oluşan değişim açısı. bir ölçü...

Deviation from mean nedir ne demek

Deviation from mean nedir : Sapma, normal yerini değiştirme. Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı. Rota değiştirme. Ayrılma. Deviasyon. A...

Deviation from the norm nedir ne demek

Deviation from the norm nedir : Düzgülülük, ortaç eğilim, ortalama güven düzeyi gibi genel ölçülerden ya da belli bir alanda sık görülen özelliklerden ayrılma. Sap...

Deviational nedir ne demek

Deviational nedir absorption : Sapma soğurması. Deviation distortion : Sapma distorsiyonu. from mean : Ortalamadan sapma. Deviation from standard proce...

Deviations nedir ne demek

Deviations nedir deviations : Dikeysel sapmalar. Sum of absolute deviations : Toplam mutlak sapmalar. of squared deviations : Toplam kare sapmalar. De...

Deviators nedir ne demek

Deviators nedir : Sapan kimse veya şey. Sapan kişi veya şey. Partiden ayrılan kimse. Deviate : Çelmek. Dönmek. Şaşırmak. Ayrılmak. Sapmak. Şaşmak. Öl...

Device codes nedir ne demek

Device codes nedir : Aparat. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Nisan. Resim. Aygıt. Yol. İstence. Arma. Alet. Hile. Codes : Kodlamak. Numarala...

Device control nedir ne demek

Device control nedir : Hile. Yol. Donanım. Nisan. Arma. Alet. Cihaz. Aygıt. Resim. Eğilim. Control : Kontrol etmek. Kontrolü sağlamak. Güdüm. Kumada etmek...

Device dependent nedir ne demek

Device dependent nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İstek. Donanım. Resim. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uyandıracak nite...

Device driver nedir ne demek

Device driver nedir : İşaret. Donanım. Nisan. Yol. Alet. Aygıt. Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerine getirmeye yarayan kull...

Device id nedir ne demek

Device id nedir : Aparat. Arma. Eğilim. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Alet. İstek. İstence. Cihaz. Yol. İşaret. Id : Kimlik kartı. Kiml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim