Devlet nedir Devlet; hukuk, bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Devlet" ile ilgili cümleler Yerel Tür...

 
 
 

Devlet bakanı nedir ne demek

Devlet bakanı nedir Devlet bakanı, parlamenter sistemlerde, hükümette ve [#yasama] meclisi önünde yalnızca siyasal görev ve yetkiler taşıyan ve kamu hizm...

Devlet başkanı nedir ne demek

Devlet başkanı nedir Devlet başkanı, bir devletin en yüksek seviyedeki yöneticisidir. Devlet başkanına Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde mutlakî ya da me...

Devlet borçlanmaları nedir ne demek

Devlet borçlanmaları nedir Devlet borçlanmaları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli yasa ve kurallara göre işlem yapılmak s...

Devlet çiftliği nedir ne demek

Devlet çiftliği nedir Devlet çiftliği; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Devletçe, yine devlet toprakları üzerinde k...

Devlet düşkünü nedir ne demek

Devlet düşkünü nedir Devlet düşkünü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakım...

Devlet eşiği nedir ne demek

Devlet eşiği nedir Teknik terim anlamı: Hükümet, saray, saltanat idaresi. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet v...

Devlet giderleri nedir ne demek

Devlet giderleri nedir Devlet giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisadi ve işlevsel harcamal...

Devlet hazinesi nedir ne demek

Devlet hazinesi nedir Devlet hazinesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devletin para işlerini yürüten ve düzenleyen kuruluş...

Devlet iç borçlanma senetleri dizini nedir ne demek

Devlet iç borçlanma senetleri dizini nedir Devlet iç borçlanma senetleri dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devlet iç borçlanma senetleri...

Devlet kapısı nedir ne demek

Devlet kapısı nedir Devlet kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Devlet kapısı" ile ilgili cümleler Devlet : Büyüklük, mevki. ...

Devlet kuşu nedir ne demek

Devlet kuşu nedir Devlet kuşu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Devlet kuşu" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Baykuş. Devl...

Devlet müdahaleciliği nedir ne demek

Devlet müdahaleciliği nedir Devlet müdahaleciliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisadi etkinliklerini düzenlemek ...

Devlet nişanı nedir ne demek

Devlet nişanı nedir Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu...

Devlet planlama teşkilatı nedir ne demek

Devlet planlama teşkilatı nedir Devlet planlama teşkilatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkenin iktisadi kaynak ve olanaklarını b...

Devlet sanayi ofisi nedir ne demek

Devlet sanayi ofisi nedir Devlet sanayi ofisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin ya tek başına ya da özel kesimle orta...

Devlet sırrı nedir ne demek

Devlet sırrı nedir Devlet : Büyüklük, mevki. Mutluluk. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler toplulu...

Devlet tekeli nedir ne demek

Devlet tekeli nedir Devlet tekeli; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kamu mülkiyetinde kurulan yasal tekel. Devlet tekeli ...

Devlet ve ortaklıklar borç belgiti nedir ne demek

Devlet ve ortaklıklar borç belgiti nedir Devlet ve ortaklıklar borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Devletin, belediyelerin ve ortaklı...

Devlet yatırımları nedir ne demek

Devlet yatırımları nedir Devlet yatırımları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel ve katma bütçeli kuruluşlara ve yöresel yöne...

Devlet adamı nedir ne demek

Devlet adamı nedir "Devlet adamı" ile ilgili cümleler Devlet adamı, devleti yöneten ya da devlet yönetiminde çok önemli rol oynayan kişi. Devlet adamı t...

Devlet baba nedir ne demek

Devlet baba nedir "Devlet baba" ile ilgili cümleler Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler toplulu...

Devlet bankası nedir ne demek

Devlet bankası nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Sermayesinin tamamının ya da büyük bir kısmının devlete ait olduğu banka. Bilimsel terim anlamı: AB...

Devlet borç belgiti nedir ne demek

Devlet borç belgiti nedir Devlet borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devletin uzun süreli borçlanma yoluyla ve para s...

Devlet borçları nedir ne demek

Devlet borçları nedir Devlet borçları; İktisat, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarda...

Devlet dili nedir ne demek

Devlet dili nedir Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgü...

Devlet ederi nedir ne demek

Devlet ederi nedir Devlet ederi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yurt parası ile yabancı paralar değerleri arasındaki far...

Devlet gelirleri nedir ne demek

Devlet gelirleri nedir Devlet gelirleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin vergileme yetkisine dayanarak...

Devlet gömüsü nedir ne demek

Devlet gömüsü nedir Devlet gömüsü; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Devlet malı, parası ya da bunların saklandığı ye...

Devlet iç borçlanma senetleri nedir ne demek

Devlet iç borçlanma senetleri nedir Devlet iç borçlanma senetleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Devletin cari yıl bütçe kanununa daya...

Devlet işletmeleri nedir ne demek

Devlet işletmeleri nedir Devlet işletmeleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamalı devlete ilişkin, iyeliği, sorumluluğu dev...

Devlet kapitalizmi nedir ne demek

Devlet kapitalizmi nedir Devlet kapitalizmi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Özel kesimde olduğu gibi devletin üretim araçlar...

Devlet muhasebesi nedir ne demek

Devlet muhasebesi nedir Devlet muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin gelir, gider ve ayniyat akımlarıyla ilg...

Devlet mühendislik ve mimarlık akedemisi nedir ne demek

Devlet mühendislik ve mimarlık akedemisi nedir Devlet mühendislik ve mimarlık akedemisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Endüstrinin, üniversit...

Devlet onayı nedir ne demek

Devlet onayı nedir Devlet onayı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılan bir işlemin geçerli olabilmesi için olayın gele...

Devlet sanatçısı nedir ne demek

Devlet sanatçısı nedir Devlet Sanatçısı, sanata olan katkıları ve yaptıkları hizmetler sonucunda bazı sanatçılara [#Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen u...

Devlet sayışım yılı nedir ne demek

Devlet sayışım yılı nedir Devlet sayışım yılı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devlet sayışımlarına ilişkin dönem. Yıllık ödene...

Devlet tahvili nedir ne demek

Devlet tahvili nedir Devlet tahvili; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Devletin ödünç fon sağlamak amacıyla değişken veya sabit fai...

Devlet tiyatrosu nedir ne demek

Devlet tiyatrosu nedir Devlet tiyatrosu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Devleten ödenek alan, kamu hizmeti ile sorumlu olan...

Devlet yatırım bankası nedir ne demek

Devlet yatırım bankası nedir Devlet yatırım bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi Devlet Teşekkülerinin yatırımları i...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim