Devlet nedir Devlet; hukuk, bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Devlet" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Devlet hastanesi Sosyoloji'deki anlamı: Toplumun siyasal örgütlenişi. Toplumd...

 
 
 

Devlet bakanı nedir ne demek

Devlet bakanı nedir Devlet bakanı, parlamenter sistemlerde, hükümette ve [#yasama] meclisi önünde yalnızca siyasal görev ve yetkiler taşıyan ve kamu hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmemiş bakan. Fransa ve başka bazı Avrupa ülkelerinde dev...

Devlet başkanı nedir ne demek

Devlet başkanı nedir Devlet başkanı, bir devletin en yüksek seviyedeki yöneticisidir. Devlet başkanına Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde mutlakî ya da meşrutî [#monarşi ile yönetilen ülkelerde ise genel olarak kral adı verilir. (Bunun bir ist...

Devlet borçlanmaları nedir ne demek

Devlet borçlanmaları nedir Devlet borçlanmaları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli yasa ve kurallara göre işlem yapılmak suretiyle devletçe yapılan borçlanmalar. Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi g...

Devlet çiftliği nedir ne demek

Devlet çiftliği nedir Devlet çiftliği; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Devletçe, yine devlet toprakları üzerinde kurulan tarımsal işletme. Çiftli : Toplam dönüsü S=1/2 olan dizge Çift : Birbirini tamamla...

Devlet düşkünü nedir ne demek

Devlet düşkünü nedir Devlet düşkünü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, me...

Devlet eşiği nedir ne demek

Devlet eşiği nedir Teknik terim anlamı: Hükümet, saray, saltanat idaresi. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları....

Devlet giderleri nedir ne demek

Devlet giderleri nedir Devlet giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisadi ve işlevsel harcamaları olarak sınıflandırılan kamu harcamaları. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin görevle...

Devlet hazinesi nedir ne demek

Devlet hazinesi nedir Devlet hazinesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devletin para işlerini yürüten ve düzenleyen kuruluş. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya mille...

Devlet adamı nedir ne demek

Devlet adamı nedir "Devlet adamı" ile ilgili cümleler Devlet adamı, devleti yöneten ya da devlet yönetiminde çok önemli rol oynayan kişi. Devlet adamı terimi ulusal ya da alanda [#siyasette ya da yönetiminde uzun süre [#görev almış ve saygın...

Devlet baba nedir ne demek

Devlet baba nedir "Devlet baba" ile ilgili cümleler Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim orga...

Devlet bankası nedir ne demek

Devlet bankası nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Sermayesinin tamamının ya da büyük bir kısmının devlete ait olduğu banka. Bilimsel terim anlamı: ABD.nde birleşik devletlerden her birinin kendi yasalarına göre kurmuş olduğu banka. Devlet...

Devlet borç belgiti nedir ne demek

Devlet borç belgiti nedir Devlet borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devletin uzun süreli borçlanma yoluyla ve para sağlama amacıyla çıkardığı borç belgitleri. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik...

Devlet borçları nedir ne demek

Devlet borçları nedir Devlet borçları; İktisat, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladığı borçlar. Tarih terimi olarak anlamı: Devletin içerden ve dışardan almış olduğ...

Devlet dili nedir ne demek

Devlet dili nedir Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Sınır : Bir şeyin ni...

Devlet ederi nedir ne demek

Devlet ederi nedir Devlet ederi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yurt parası ile yabancı paralar değerleri arasındaki farkları göstermek üzere Maliye bakanlığınca altı ayda bir düzenlenen çizelge ile yapılan du...

Devlet gelirleri nedir ne demek

Devlet gelirleri nedir Devlet gelirleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin vergileme yetkisine dayanarak kanun yoluyla sağladığı gelirler ile iktisadi etkinliklerinden elde ettiği gelirler topl...

Devlet gömüsü nedir ne demek

Devlet gömüsü nedir Devlet gömüsü; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Devlet malı, parası ya da bunların saklandığı yer. Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya mill...

Devlet iç borçlanma senetleri nedir ne demek

Devlet iç borçlanma senetleri nedir Devlet iç borçlanma senetleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetleri. karşılığı ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim