Deyim nedir "Deyim" ile ilgili cümle örnekleri Cebirsel deyim : Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük öl...

 
 
 

Açık deyim nedir ne demek

Açık deyim nedir Açık deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bağsız değişkeni olan düzgün deyim. özelleme. Açık : Açıl...

Birlikte anlamlı deyim nedir ne demek

Birlikte anlamlı deyim nedir Birlikte anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden ...

Cebirsel deyim nedir ne demek

Cebirsel deyim nedir Cebirsel deyim; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Yalnızca cebirsel simgeler ve cebirsel işlemler içere...

Düzgün deyim nedir ne demek

Düzgün deyim nedir Düzgün deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurma kurallarına göre oluşturulan deyim; dizimsel tür d...

Kapalı deyim nedir ne demek

Kapalı deyim nedir Kapalı deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hiç bir bağsız değişkeni olmayan düzgün deyim. Deyi : Di...

Kendini adlandıran deyim nedir ne demek

Kendini adlandıran deyim nedir Kendini adlandıran deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sözeden dilde (tırnak içine alınma gibi herh...

Mantıksal deyim nedir ne demek

Mantıksal deyim nedir Mantıksal deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hiç bir mantıksal olmayan im kapsamayan, başka bir d...

Tekbaşına anlamlı deyim nedir ne demek

Tekbaşına anlamlı deyim nedir Tekbaşına anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yöneten olmayıp yalnızca yönetilen olan, baş...

Yadcıl deyim nedir ne demek

Yadcıl deyim nedir Yadcıl deyim; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Kullanışa ve dil kurallarına aykırı olan ...

Deyimleşmek nedir ne demek

Deyimleşmek nedir Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir. Kazanmak : Kazanç sağl...

Anlamdaş deyimler nedir ne demek

Anlamdaş deyimler nedir Anlamdaş deyimler; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilde A ile B düzgün deyimlerinin anla...

Eşdeğer deyimler nedir ne demek

Eşdeğer deyimler nedir Eşdeğer deyimler; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yorumda kaplamdaş olan düzgün deyimler. Örnek: ...

İçlemdeş deyimler nedir ne demek

İçlemdeş deyimler nedir İçlemdeş deyimler; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçlemleri aynı olan düzgün deyimler. Deyi : Dil, s...

Kaplamdaş deyimler nedir ne demek

Kaplamdaş deyimler nedir Kaplamdaş deyimler; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kaplamları aynı olan düzgün deyimler. Deyi : Dil,...

Ulaç deyimi nedir ne demek

Ulaç deyimi nedir Ulaç deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ulaç" görevinde olan deyim:... geldikten sonra, geli...

Açık tamdeyim nedir ne demek

Açık tamdeyim nedir Açık tamdeyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçinde en az bir bağsız değişken geçen tamdeyim. bk. a...

Geçerli tamdeyim nedir ne demek

Geçerli tamdeyim nedir Geçerli tamdeyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümel kapanışı mantıkça doğru bir önerme olan tamdey...

Kapalı tamdeyim nedir ne demek

Kapalı tamdeyim nedir Kapalı tamdeyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hiç bir bağsız değişkeni olmayan tamdeyim. bk. önerme...

Özaltdeyim nedir ne demek

Özaltdeyim nedir Özaltdeyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir düzgün deyimin kendinden başka olan altdeyimi. Her dol...

Yadcıl deyim veya yadcıllık nedir ne demek

Yadcıl deyim veya yadcıllık nedir Yadcıl deyim veya yadcıllık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kullanışa ve dil kurallarına aykırı o...

Yenicil deyim veya yenicillik nedir ne demek

Yenicil deyim veya yenicillik nedir Yenicil deyim veya yenicillik; Dil Bilimi, Edebiyat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Yeni olarak meydana getirile...

Aşağılık deyim nedir ne demek

Aşağılık deyim nedir Aşağılık deyim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aşağı halk arasında kullanılan deyim. Aşağ : İpli...

Boş deyim nedir ne demek

Boş deyim nedir Boş deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İm sayısı sıfır olan, başka bir deyişle hiç bir im kapsamay...

Dolambaçlı deyim nedir ne demek

Dolambaçlı deyim nedir Dolambaçlı deyim; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Bir şeyi uzatıp süsleyerek söylemek; "...

Gösterici deyim nedir ne demek

Gösterici deyim nedir Gösterici deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ad. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıç...

Karmaşık deyim nedir ne demek

Karmaşık deyim nedir Karmaşık deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda imden oluşan deyim. Deyi : Dil, söz...

Köklü deyim nedir ne demek

Köklü deyim nedir Köklü deyim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Oransız niceliklerin köklerinden oluşan toplam....

N li yöneten deyim nedir ne demek

N li yöneten deyim nedir N li yöneten deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: n sayıda düzgün deyimden bir düzgün deyimi oluştu...

Usbilimsel deyim nedir ne demek

Usbilimsel deyim nedir Usbilimsel deyim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Salt usbilimsel durganlarla değişkenlerden...

Yönetilen deyim nedir ne demek

Yönetilen deyim nedir Yönetilen deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yöneten deyimin bir araya getirdiği düzgün deyim...

Deyimleştirmek nedir ne demek

Deyimleştirmek nedir Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir. Durum : Bireyin toplum...

Bağlaç deyimi nedir ne demek

Bağlaç deyimi nedir Bağlaç deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, o ise ki gibi bağlaç görevinde ol...

Fiil deyimi nedir ne demek

Fiil deyimi nedir Fiil deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İleri gelmek, meydana çıkmak gibi birden artık kelim...

İsim deyimi nedir ne demek

İsim deyimi nedir İsim deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Topu birden isim görevinde olan deyim. Deyi : Dil, sö...

Önleç deyimi nedir ne demek

Önleç deyimi nedir Önleç deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önleç değerinde olan deyim. Önleç : Bazı dillerde k...

Zarf deyimi nedir ne demek

Zarf deyimi nedir Zarf deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zarf görevinde olan deyim; Başa baş gibi. Deyi : Dil...

Altdeyim nedir Altdeyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir düzgün deyimin altdeyim ’i bu deyimin ya kendisi ya dey...

Genel tamdeyim nedir ne demek

Genel tamdeyim nedir Genel tamdeyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçinde en az bir niceleyici geçen tamdeyim. Gene : Yi...

Müddeyim nedir ne demek

Müddeyim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli müddei-i umûmi: müddeiumumi. Müddeiumumi : Savcı Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim