Digit nedir English: One million is a seven digit number. Turkish: Bir milyon, yedi basamaklı bir sayıdır. English: My father bought me a di...

 
 
 

Digit delay device nedir ne demek

Digit delay device nedir : Sayamak. Hane. Bir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal damgalardan her biri. Parmakları meydana getiren küç...

Digit filter nedir ne demek

Digit filter nedir : Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Rakam hanesi. Tek haneli rakam. Sayamak. Dijit. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine b...

Digit period nedir ne demek

Digit period nedir : Bir parmağın genişliği. Rakam hanesi. Sayamak. Parmak. Parmakları meydana getiren küçük kemik parçaları. falanj. Dijit. Sıfırdan do...

Digit placeholder nedir ne demek

Digit placeholder nedir : Dijit. Parmak kemiği. Sayı. Sayamak. Tek haneli rakam. Hane. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insand...

Digit position nedir ne demek

Digit position nedir : Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Parmak kemiği. Tek haneli rakam. Basamak. Dijit. Rakam hanesi. Hane. Sayamak. Bilgisay...

Digit selection nedir ne demek

Digit selection nedir : Tek haneli rakam. Parmak kemiği. Rakam. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların he...

Digit time nedir ne demek

Digit time nedir : Sayamak. Rakam hanesi. Parmak kemiği. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başpa...

Digit value nedir ne demek

Digit value nedir : Parmak. Sayamak. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Parmak kemiği. Basamak. Dijit. Bir sayıtın basamaklarındaki ...

Four digit years nedir ne demek

Four digit years nedir : Dörtlü. Kare. Sıkı. 4. Sağlam. Dört rakamı 4. Dörtlü takım. Dört. Kravat. Dördü. Digit : Tek haneli rakam. Dijit. Parmakları meydan...

One digit inflation nedir ne demek

One digit inflation nedir : Bir tane. İnsan. Bir sayısı. Tek. Aynı. Bir (sayı olarak). Bir. Kimse. Birisi. 1. Digit : Parmak. Basamak. Rakam hanesi. Hane. Parm...

Three digit inflation nedir ne demek

Three digit inflation nedir : 3. İskambilde üçlü. Üçlü. Üç rakamı (3, ııı). Se. Üç. Digit : Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Sıfırdan dokuza...

Any digit nedir ne demek

Any digit nedir : Daha. Değme. Herhangi birisi. Bir. Lalettayin. Her. Bazı. Biri. Herhangi bir tanesi. (herhangi) bir. Digit : El tarağı ve ayak tara...

Binary digit nedir ne demek

Binary digit nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. iki...

Borrow digit nedir ne demek

Borrow digit nedir : Ariyeten almak. Ödünç alma. Almak. Borç almak. Alıntı yapmak. Borçlanma. Ödünç almak. Borç olmak. Digit : Tek haneli rakam. Dijit. ...

Decimal digit nedir ne demek

Decimal digit nedir : Onda birler. [#Ondalık sistem. Onlu. kesir. Ondalık sayı. Sistemi. Ondalık. Digit : Tek haneli rakam. Bir sayıtın basamaklarındaki ...

Fractional digit nedir ne demek

Fractional digit nedir : Kademeli. Azıcık. Çok küçük. Kesirlere ait. Cüzi. Kesirli. Küçücük. Önemsiz. Kesri. Kısmi. Digit : Dijit. Sıfırdan dokuza kadar tam...

Least significant digit nedir ne demek

Least significant digit nedir : En az miktar. En önemsiz kimse. En az. Be.en az. En az derece. En önemsiz şey. En küçük miktar. En küçük. En küçük sayı. Asgari. Si...

One digit nedir ne demek

One digit nedir : Tek. Kimse. Bir sayısı. Bir tane. Aynı. 1. Birisi. İnsan. Biri. Bir. Digit : Parmak. Sayı. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her b...

Significant digit nedir ne demek

Significant digit nedir : Kayda değer. Belirgin. Manidar. Anlamlı. Dikkat edilmesi gereken. Manalı. Değerli. Önem teşkil eden. Dikkate değer. Digit : Tek han...

Digit compression nedir ne demek

Digit compression nedir : Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Hane. Bir parmağın genişliği. Rakam hanesi. Parmak kemiği. Bir sayıtın basamaklarındak...

Digit computer nedir ne demek

Digit computer nedir : Basamak. Sayı. Sayamak. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, ...

Digit delay element nedir ne demek

Digit delay element nedir : Bir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal damgalardan her biri. Dijit. Basamak. Parmak kemiği. Sayamak. Hane....

Digit organized memory nedir ne demek

Digit organized memory nedir : Sayamak. Basamak. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel ol...

Digit place nedir ne demek

Digit place nedir : Tek haneli rakam. Sayı. Parmak. Parmak kemiği. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Basamak. Bir sayıtın basamaklarındaki d...

Digit plane nedir ne demek

Digit plane nedir : Basamak. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Rakam hanesi. Parmakları meydana getiren küçük kemik parçaları. fala...

Digit punch nedir ne demek

Digit punch nedir : Dijit. Tek haneli rakam. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Basamak. Parmak kemiği. Rakam. Parmak. Bir sayıtın basamaklar...

Digit substitution nedir ne demek

Digit substitution nedir : El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, her biri üç küçük kemikt...

Digit time slot nedir ne demek

Digit time slot nedir : Parmak kemiği. Parmak. Hane. Rakam. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Sayı. Parmakları meydana getiren küçük kemik parça...

European nominal digit shapes nedir ne demek

European nominal digit shapes nedir : Biseksüel. Avrupa'ya ait. Alafranga. Avrupa ile ilgili. Avrupa. Avrupa'ya özgü. Avrupai. Frenk. Avrupalı. Nominal : Yazılı. Önemsiz...

One digit adder nedir ne demek

One digit adder nedir : İnsan. Birisi. Bir. 1. Tek. Bir tane. Bir (sayı olarak). Aynı. Bir sayısı. Kimse. Digit : Hane. Basamak. Rakam. Sayamak. Sıfırdan d...

One digit operation nedir ne demek

One digit operation nedir : Bir. Bir (sayı olarak). Tek. Bir tane. 1. Kimse. Aynı. Birisi. Bir sayısı. İnsan. Digit : Dijit. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alan...

Three digit number nedir ne demek

Three digit number nedir : Se. İskambilde üçlü. Üç. Üç rakamı (3, ııı). 3. Üçlü. Digit : Sayı. Dijit. Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Sayamak. Ra...

Binary coded digit nedir ne demek

Binary coded digit nedir : 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kul...

Blnary digit nedir ne demek

Blnary digit nedir : Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri. Parmak. Rakam hanesi. Bir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal ...

Check digit nedir ne demek

Check digit nedir : Gemlemek. Kontrol. Kontrol etmek. Alıkoymak. Denetleme yapmak. Çek yazmak. Kısmak. Kontrol işareti koymak. Gözden geçirmek. Bir sor...

Double digit nedir ne demek

Double digit nedir : Çifte. İki misli. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yedeklemek. İki misli yapmak. Çift. İkiye katlamak. İki ka...

Hexadecimal digit nedir ne demek

Hexadecimal digit nedir : Onaltılık. Onaltılı. 16'lık bir şekilde. Temel olarak 16'yı kullanan numaralama sistemi ile ilgili bir şekilde (10'luk tersine). On...

Most significant digit nedir ne demek

Most significant digit nedir : En fazla. Ekseriyet. Son derece. Çok. En çok. Pek çok. En fazla miktar. En. Pek. Çoğu. Significant : Önem teşkil eden. Kayda değer....

Sign digit nedir ne demek

Sign digit nedir : Kısaltma. İfade etmek. Halkın düşün, duyu, istek ve olayları anlatmak amacıyla kullandığı, çivi, tahta, kemik, taş, demir, boya, ka...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim