Dingil nedir "Dingil" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Turşu yemeği Damat. Oynak, hoppa (kimse) Kümes hayvanlarının ve kuşların tepelerinde bulunan uzun ve toplu tüyler. Sahan ve tencere kapaklarında tutulacak yer. Geveze. Tint...

 
 
 

Dingil başı eğim açısı nedir ne demek

Dingil başı eğim açısı nedir Dingil başı eğim açısı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önden bakıldığında, ön tekerlek yönlenme ekseni ile düşey doğrultu arasında görülen açı. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını a...

Dingil dingil nedir ne demek

Dingil dingil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pörsümemiş, diri, dinç anlamında kullanılır. Sallana sallana, yavaş yavaş: Ata binmiş dingil dingil geliyor. Sallanan, laçka olan eşyalar hakkında kullanılır. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldı...

Dingil genişlği nedir ne demek

Dingil genişlği nedir Dingil genişlği; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir dingil üzerindeki iki tekerleğin orta düzlemleri arasındaki uzaklık. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci k...

Dingil kovanı nedir ne demek

Dingil kovanı nedir Dingil kovanı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Arka köprünün, yarım dingilleri içinde bulunduran, borumsu iki yan uzantısı. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci...

Dingildek nedir ne demek

Dingildek nedir Dingildek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dingildek" ile ilgili cümleler Dingil : Aptal, salak. Kaba saba. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, a...

Dingildemek nedir ne demek

Dingildemek nedir "Dingildemek" ile ilgili cümle Dingil : Kaba saba. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, aks. Aptal, salak. Dingi : Bir çifte kürekli küçük patalya. Sallanmak : Salıncak, h...

Dingily nedir : Rengi solmuş. Pis. Daha kirli olanı. Kirli. Dingiest : En kirli olanı. Pis. Kirli. Rengi solmuş. [#Dinginess : Pislik. Paslı olarak. Solukluk. Kirlilik. Adı çıkmışlık. Donukluk. Adilik. Tek düzelik. Kir. Monotonluk. Ding...

Dingil açıklığı nedir ne demek

Dingil açıklığı nedir Dingil açıklığı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Taşıtın ön ve arka dingilleri arasındaki uzaklık. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kull...

Dingil ayak bırakmak nedir ne demek

Dingil ayak bırakmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayakta tutmak, rahatsızlık vermek: Gece çocuk bizi dingil ayak bıraktı. Bıra : Birader, kardeş. Bu yer, bk. bire, bura Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan a...

Dingil başı eğimi nedir ne demek

Dingil başı eğimi nedir Dingil başı eğimi; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ön tekerlek yönlenme ekseninin, üstte taşıtın ortasına doğru yatık olma durumu. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, ...

Dingil dingil itmek nedir ne demek

Dingil dingil itmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıçramak, zıplamak, yerinde duramamak. Hayvan koşmaya başlamak, tırıs gitmek. [bkz: dingildemek]. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan di...

Dingil gibi yemek nedir ne demek

Dingil gibi yemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tıka basa yemek. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan dibek. Eski türkçe tin: değirmende dövme hazırlamakta kullanılan taş tekerlek. Deği...

Dingil saplaması nedir ne demek

Dingil saplaması nedir Dingil saplaması; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ön tekerlek göbeğini dingil başına bağlayan ve yönlenmeye olanak veren saplama. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pi...

Dingildeklik nedir ne demek

Dingildeklik nedir "Dingildeklik" ile ilgili cümle Dingildek : Tabanı üzerinde hareketsiz duramayıp sallanan, oynak. Dengesi bozuk. Sözüne güvenilmez, kaypak. Dingil : Kaba saba. Aptal, salak. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altın...

Dingilli nedir Dingilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dingil : Kaba saba. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, aks. Aptal, salak. Dingi : Bir çifte kürekli küç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim