Disease nedir English: How does this disease spread? Turkish: Bu hastalık nasıl yayılır? English: Dr. Sagan suffered from a rare bone marrow d...

 
 
 

Chronic respiratory disease crd nedir ne demek

Chronic respiratory disease crd nedir : Müzmin. Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzmin. Uzun süredir devam eden; müzmin, süreğen. bir hastalığın süresinin 4 ...

Epizootic hemorrhagic disease virus nedir ne demek

Epizootic hemorrhagic disease virus nedir : Epizotik. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren. belli bir hastalığın hayvanlar arasında ...

Acute disease nedir ne demek

Acute disease nedir : Sivri. Açıkgöz. Zeki. İlerlemiş. Akut. Dar (açı). Aşırı. Şiddetli. Güçlü. Dar. Disease : Sayrılık. Hastalık. Çeşitli dış faktörleri...

Addisons disease nedir ne demek

Addisons disease nedir : Dert. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu. İllet. Hastalık....

Akabane virus disease nedir ne demek

Akabane virus disease nedir : Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Genetik materyal olarak dna veya rna nükleotitlerinden birini bulunduran, makromol...

Alkali disease nedir ne demek

Alkali disease nedir : Çözündüğü zaman hidroksil iyonları veren, suda eriyen baz bileşik. Alkali. Ph değerleri 7.0' den büyük olupasitlerle tuz oluşturabi...

Alzheimer disease nedir ne demek

Alzheimer disease nedir : Günümüzde alzheimer olarak bilinen hastalığı bulan alman nörolog. Bir soyadı. Alois alzheimer (1864-1915). Merkezi sinir sistemini ...

Angora disease nedir ne demek

Angora disease nedir : Ankara keçisi. Ankarakeçisi. Ankara tavşanı. Ankaratavşanı. Tiftik dokuma. Ankara. Tiftik. Angora yün. Ankarakedisi. Disease : Hast...

Atopic disease nedir ne demek

Atopic disease nedir : Alerjik reaksiyonla ilgili (tıp veya medikal terimi). Alerjiye özgü. Atopik. Alerjik. ektopik. Disease : Hastalık. Lyme hastalığı. ...

Bacterial coldwater disease nedir ne demek

Bacterial coldwater disease nedir : Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere...

Bacterial kidney disease nedir ne demek

Bacterial kidney disease nedir : Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgi...

Barbone disease nedir ne demek

Barbone disease nedir : Bir soyadı. Barbone hastalığı. Yerel bualo pastörellozu. Disease : Dert. Maraz. Rahatsızlık. İllet. Nedeni, vücutta oluşturduğu değ...

Beriberi disease nedir ne demek

Beriberi disease nedir : Beriberi (sinir sitemi hastalığı). Sinir hasarı sonrası oluşan rahatsızlık. İnsanlarda, b vitaminleri grubundan b1 vitamini (tiyami...

Bighead disease nedir ne demek

Bighead disease nedir : Fodul. Kendini birşey sanan kişi. Kendini bir şey sanan kişi. Kendini beğenmiş. Ukala dümbeleği. Ukala. Mağrur. Disease : Lyme hast...

Black disease nedir ne demek

Black disease nedir : Karartmak. Kara. Siyah. Kararmak. Siyah giysi. Morartmak. Pis. Uğursuz. İs. Siyahlatmak. Disease : Lyme hastalığı. Çeşitli dış fakt...

Bleeders disease nedir ne demek

Bleeders disease nedir : Havalandırma deliği. Para sızdıran. Hemofili hastası. Şantajcı. Disease : Lyme hastalığı. Maraz. Hastalık. Nedeni, vücutta oluşturd...

Bluecomb disease nedir ne demek

Bluecomb disease nedir : Rahatsızlık. Dert. Lyme hastalığı. Hastalık. Sayrılık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bil...

Bobtail disease nedir ne demek

Bobtail disease nedir : Kısa kuyruk. Kuyruğu kesik hayvan. Disease : Dert. İllet. Maraz. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı biline...

Border disease nedir ne demek

Border disease nedir : Sınırlamak. Sınır. İle ortak sınıra sahip olmak. Kenar süsü. Koşu yolu kıyısı. Kenar. Sınırlandırmak. Kıyı. Sınır olmak. Sahnenin ü...

Disease insurance nedir ne demek

Disease insurance nedir : Lyme hastalığı. Dert. Hastalık. İllet. Maraz. Rahatsızlık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya...

Center for disease control nedir ne demek

Center for disease control nedir : Bir kentin, tecim ve işgörü etkinliklerinin toplandığı çekirdek kesimi, bk. özbölge, iş özeği, kent özeği. kentsel işlevlerin ve et...

Dorsal metacarpal disease in race horses nedir ne demek

Dorsal metacarpal disease in race horses nedir : Arka. Sırtla ilgili. Sırt. Bir organizmanın veya organizmanın bir parçasının üst yüzeyi, yerde yatay duran bir canlının üst kısmı, ...

Malarial disease agents nedir ne demek

Malarial disease agents nedir : Malaryaya ait, malaryöz. Malaryal. Sıtmalı. Disease : Rahatsızlık. Maraz. Lyme hastalığı. Sayrılık. Hastalık. Dert. İllet. Çeşitli ...

Addison disease nedir ne demek

Addison disease nedir : Batı virginia eyaletinde yerleşim yeri. Vermont eyaletinde yerleşim yeri. Maine eyaletinde yerleşim yeri. Teksas eyaletinde şehir. ...

Aftermath disease nedir ne demek

Aftermath disease nedir : İkinci gelişme. İlk hasattan sonra büyüyen otlar. Hasattan sonra çıkan otlar. Netice. İlk üründen sonraki biçilen ot. Akibet. Son. ...

Aleutian mink disease nedir ne demek

Aleutian mink disease nedir : Aleut adaları'nın veya aleut adaları'yla ilgili. Mink : Vizon. Vizon (mustela vison) için amerika' da kullanılan bir ad. Vizon kürk...

Allergic disease nedir ne demek

Allergic disease nedir : Alerji veya atopiyle belirgin, atopik. Aşırı duyarlı. Sevmeyen. Gıcık olan. Alerjik. Alerjiye yol açan, alerjenik, allerjenik. Nefr...

Anders disease nedir ne demek

Anders disease nedir : James meschter anders (1854-1936). Bir soyadı. Abd'li doktor. Bir erkek adı. Disease : Hastalık. Rahatsızlık. Maraz. Çeşitli dış fa...

Animal disease nedir ne demek

Animal disease nedir : Hayvanca. Kaba kişi. Hayvanlarla ilgili. Diriksel. Hayvani. Vücutla ilgili. Bedensel. Hayvan. Hayvansal. Disease : Nedeni, vücutta ...

Autoimmune disease nedir ne demek

Autoimmune disease nedir : Kendi dokularındaki antijenlere karşı antikor oluşmasıyla ilgili, bu nitelikle belirgin. Otoimmün. Kendi bağışıklık sistemi tarafın...

Bacterial gill disease nedir ne demek

Bacterial gill disease nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriye ait. Bakteri. Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait, ba...

Bang disease nedir ne demek

Bang disease nedir : Gürültü yapmak. Şiddetle çarpmak. Güm diye çarpmak. Sevişmek. Küt diye çarpmak (argo terim). Hızla çarpmak. Güm diye çarpmak (argo ...

Batten disease nedir ne demek

Batten disease nedir : Sırtından geçinmek. Tirizlerle. Sağlama almak. Tirizlerle donatmak veya sağlamlaştırmak. Sağlamlaştırmak. Tirizlerle sağlamlaştırma...

Big liver and spleen disease nedir ne demek

Big liver and spleen disease nedir : Ünlü. Önemli. Büyük. Popüler. İri. Kocaman. Liver : Omurgalı hayvanlarda öd salgılayan ve glikojen depo eden bir organ. bazı omurga...

Birdsville horse disease nedir ne demek

Birdsville horse disease nedir : Kamçılamak. Biyoloji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. At. Eroin. Ata binmek. Tek parmaklılar (perissodacty...

Blackspot disease nedir ne demek

Blackspot disease nedir : Sayrılık. Hastalık. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu. Ra...

Blue disease nedir ne demek

Blue disease nedir : Maviye boyamak. En iyi doğrusal yansız tahminci. Çivitlemek. Mavi. Deniz. Canı sıkkın. Müstehcen. Morali bozuk. Mavi yapmak. Çivit....

Bluewing disease nedir ne demek

Bluewing disease nedir : Sayrılık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular...

Boil disease nedir ne demek

Boil disease nedir : Kaynama. Kaynamak. Çıban. Kaynatma. Köpürmek. Pişirmek. Fokurdamak. Haşlanmak. Galeyana gelmek. Kısaltmak. Disease : Sayrılık. Çeşi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim