Disorder nedir English: Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY...

 
 
 

Articulation disorder nedir ne demek

Articulation disorder nedir : Boğumlanma. Eklem. Eklemlenme. Söyleme. Bitiştirme. Boğum. Tiyatro konuşmasının temel öğelerinden biridir. konuşma organlarımızın (...

Bring into disorder nedir ne demek

Bring into disorder nedir : Razı etmek. Doğurmak. İkna etmek. Getirmek. Belirtmek. Neden olmak. Sebebiyet vermek. Ayıltmak. Kazandırmak. Kandırmak. Into : -e. ...

Civil disorder nedir ne demek

Civil disorder nedir : Bireysel. Devlete ait. Sivil. Ferdi. Nezaketli. Mülkiye. Hükümete ait. Nazik. Laik. Disorder : Düzenini bozmak. Patırtı. Karışıklık...

Conduct disorder nedir ne demek

Conduct disorder nedir : Yönetmek. Sevk ve idare etmek. Olayların kendiliğinden akışı ya da yönlendirme sonucu izlediği süreç. Kişinin özellikle ahlak bakım...

Eating disorder nedir ne demek

Eating disorder nedir English: That psychiatrist specialized in eating disorders. Turkish: O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış. : Y...

Fall into disorder nedir ne demek

Fall into disorder nedir : Hastalanmak. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. Sonbahar. Ucuzlamak. Düşüş. Tam yerin...

Genetic disorder nedir ne demek

Genetic disorder nedir : Türeyimsel. Genlerle ilgili, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsi. Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen, kalıtım bilim...

In disorder nedir ne demek

In disorder nedir English: The room was in disorder. Turkish: Oda düzensizdi. : Da. Olarak. İçine. İçinde. Çok moda olan. Gelmiş olan. İçeri doğru...

Mental disorder nedir ne demek

Mental disorder nedir : Deli. Akıl hastası. Zihinsel. Zihinsel. çene bölgesi. Akli. Ansal. Çatlak. Mental. Kaçık. Disorder : Hastalık. Rahatsızlık. Düzenin...

Nutritional disorder nedir ne demek

Nutritional disorder nedir : Beslenmeyle ilgili. Besin. Nutrisyonel. Besinsel. Beslenme ile ilgili. Disorder : Bozmak. Karıştırmak. Karışıklık. Kargaşa. Patırtı...

Psychogenic disorder nedir ne demek

Psychogenic disorder nedir : Psikolojik veya heyecana bağlı olarak oluşan. Psikojen. Ruhsal kökenli. Psikojenik. Disorder : Sağlığını bozmak. Düzensizlik. Patır...

Seasonal affective disorder nedir ne demek

Seasonal affective disorder nedir : Mevsimlik. Mevsime uygun. Bir mevsime özgü. Mevsime özgü. Sezonluk. Mevsimsel. Mevsimden mevsime olan. Affective : Dokunaklı. Etkil...

Speech disorder nedir ne demek

Speech disorder nedir : Konuşma şekli. Düşünceyi sözle ifade etme işi. aynı dili konuşan bireyler arasında sözle anlaşma biçimi. Tekellüm. Bir maksadı anla...

Voice disorder nedir ne demek

Voice disorder nedir : Konuşma yetkisi. Akort etmek. Düşünce. Ses. Dile getirmek. Bilgisayar, gramer, tiyatro alanlarında kullanılır. İfade etmek. Ötümlül...

Disordering nedir ne demek

Disordering nedir disorder : Duygusal rahatsızlık. Duygusal düzensizlik. Apostrophe deficit disorder : Apostrof açığı bozukluğu. Apostrof kullanamama d...

Disorderly nedir ne demek

Disorderly nedir English: Tom was arrested for being drunk and disorderly. Turkish: Tom, sarhoş ve düzensiz olduğu için tutuklandı. conduct : Ahl...

Disorderly framing nedir ne demek

Disorderly framing nedir : Başıbozuk. Azgın. Ahlaksız. Karışık. Serkeş. Taşkın. Dağınık. Allak bullak. Nizamsız. Gürültülü. Framing : Çerçeve. İskelet (binaya...

Disorderly person nedir ne demek

Disorderly person nedir : Ahlaksız. Kanunsuz. Karışık. Başıbozuk. Taşkın. Açık saçık. Sistemsiz. Bakımsız. Azgın. Yolsuz. Person : Can. Beden. Tip. Vücut. Şa...

Be disordered nedir ne demek

Be disordered nedir : -dır. -di. -dı. Mal olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Olmak. Kalmak. Var olmak. -di...

Affective disorder nedir ne demek

Affective disorder nedir : Duygulandırıcı. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Hissi. Duygusal. Etkin. Ruhu duygulandıran, mantıktan çok duygulara dayanan v...

Apostrophe deficit disorder nedir ne demek

Apostrophe deficit disorder nedir : Bilgisayar, gramer alanlarında kullanılır. Başkası için söylenen söz. Tepeden virgül. Kesme imi. Apostrof. Kesme işareti. Özel adla...

Bring disorder nedir ne demek

Bring disorder nedir : İkna etmek. Ayıltmak. Sebebiyet vermek. Getirmek. Belirtmek. Neden olmak. Kazandırmak. Razı etmek. Kandırmak. Vermek (ceza). Disord...

Brought into disorder nedir ne demek

Brought into disorder nedir : Neden olmak. Getirtilen. Verilen. Getirilmiş. Vermek (ceza). İkna etmek. Kazandırmak. Celp olunan. Razı etmek. Getirmek. Into : -e....

Collagen footpat disorder nedir ne demek

Collagen footpat disorder nedir : Kollagen. Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi). Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitleri...

Create disorder nedir ne demek

Create disorder nedir : Yetki vermek. Peyda etmek. Neden olmak. Yapmak. İcra-i sanat etmek. Yaratmak. Meydana getirmek. Düşmek. Atamak. Disorder : Düzenini...

Emotional disorder nedir ne demek

Emotional disorder nedir : Duysal. İçli. Müteessir edici. Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşk...

Functional disorder nedir ne demek

Functional disorder nedir : Kullanışlı. İşlevsel. Fonksiyonel. Görevci. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan. G...

In complete disorder nedir ne demek

In complete disorder nedir : Mevsimi gelmiş. İçeri doğru yönelen. İçeri. İktidardaki. Halinde. İçinde. İçine. Çok moda olan. Dahili. İç. Complete : Tamam. Halle...

Memory disorder nedir ne demek

Memory disorder nedir : Hatıra. Eskiden görülmüş, işitilmiş, koklanmış, tadılmış nesneleri ve türlü yaşantıları yeniden anımsama yetisi. 2.-algılanan nesne...

Nervous disorder nedir ne demek

Nervous disorder nedir : Heyecanlı. Sinirsel. Tedirgin. Asabi. Sinirli. Endişeli. Ürkek. Sinirlere ilişkin. Sinirleri gergin. Sinir. Disorder : Bozmak. Raha...

Personality disorder nedir ne demek

Personality disorder nedir : Karakter. Kişilik. Bireylik. Bireyleri değişik kaynaklardan gelen, ayrıtsal yanlarıyla örnekçeler içinde kümeleyen kişisel özellikl...

Respiratory disorder nedir ne demek

Respiratory disorder nedir : Solunuma yarayan. Solunum. Respiratorius. Solunum (ile ilgili). Solunuma ilişkin. Solunumla ilgili. Respiratuar. Teneffüse ait. Dis...

Sensory disorder nedir ne demek

Sensory disorder nedir : Algısal. Göz, kulak, burun ya da dille alınan duyumla ilgili. Duyulara ilişkin. Duygusal. Duyusal. Duyulara ait. Duyumsal. Disorder...

Violent disorder nedir ne demek

Violent disorder nedir : Çok kötü. Aşırı. Zorlu. Berbat. Ters. Canlı veya koyu veya acı (renk). Şiddetli. Saldırı sonucu olan. Can yakan. Yaman. Disorder : ...

Disordered nedir ne demek

Disordered nedir disordered : Altüst olmak. Emotionally disordered : Duygusal sorunları olan. Duygusal olarak rahatsız. Duygusal sorunlar çeken. disor...

Disorderliness nedir ne demek

Disorderliness nedir Sözcükler, direkt olarak Disorderliness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Disorderly conduct nedir ne demek

Disorderly conduct nedir : Vahşi. Azgın. Yolsuz. Allak bullak. Başıbozuk. Bakımsız. Taşkın. Ahlaksız. Karışık. Sistemsiz. Conduct : Geçirmek. Geleneklere, gör...

Disorderly house nedir ne demek

Disorderly house nedir : Ahlaksız. Taşkın. Karışık. Kanunsuz. Serkeş. Gürültülü. Düzensiz. Vahşi. Yolsuz. Nizamsız. House : Konut. Evde oturmak. Yerleştirme...

Disorders nedir ne demek

Disorders nedir English: That psychiatrist specialized in eating disorders. Turkish: O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış. Eng...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim