District nedir English: The district attorney wasn't content with a two-year sentence. Turkish: Bölge başsavcısı iki yıllık cezadan memnun olma...

 
 
 

District council nedir ne demek

District council nedir : Havali. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Bölge. Nahiye. Mahalle. Bucak. Sancak. Semt. Bölgelere ayırmak. Kesim. Council : Ko...

District exchange nedir ne demek

District exchange nedir : Mahalle. Sancak. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Bucak. Bölgelere ayırmak. Bölge. Nahiye. Kesim. Havali. Yöre. Exchange : D...

District judge nedir ne demek

District judge nedir : İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Mahalle. Bölgelere ayırmak. Semt. Bucak. Bölge. Nahiye. Kesim. Sancak. İlçe. Judge : Hakeml...

District nurse nedir ne demek

District nurse nedir : İlçe. Bucak. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Sancak. Semt. Kaza. Havali. Bölge. Mahalle. Kesim. Nurse : İlgilenmek. Bakılma...

District office nedir ne demek

District office nedir : Sancak. Nahiye. Bucak. Semt. Mahalle. Yöre. Bölge. Kesim. Bölgelere ayırmak. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Office : Yazıh...

Deputy district attorney nedir ne demek

Deputy district attorney nedir : Millet vekili. Delege. Vekil. Şerif yardımcısı. Vekil olarak bakan. Muavin. Murahhas. Temsilci. Milletvekili. Yardımcı. District : ...

Assessment district nedir ne demek

Assessment district nedir : Tahakkuk. Taşınmaz mal vergilerinde bir ölçü olarak kullanılmak üzere, kentlerde ve kırsal alanlarda, bireylerin ve tüzel kişilerin...

Central business district nedir ne demek

Central business district nedir : Baş. Telefon santrali. Uygun. Merkezi. Ana. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Kolayca ulaşılan. Önde gelen. Özeksel. ...

Commercial district nedir ne demek

Commercial district nedir : Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler. Mesleki. Ticari amaçlı. Tecimsel. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tarım i...

Electoral district nedir ne demek

Electoral district nedir : Seçimle ilgili. Seçmen ile ilgili. Saylavcılarla ilgili. Seçime ait. Seçmenler ile ilgili. Saylavla ilgili. District : Semt. Havali...

Industrial district nedir ne demek

Industrial district nedir : Sanayisel. Endüstri. Endüstriyel. İşleyimsel. Sanayi. Sanayici. Sınai. District : Kesim. İlçe. Bölgelere ayırmak. Kaza. Yöre. Nahiy...

Organized industrial district nedir ne demek

Organized industrial district nedir : Tertipli. Teşekküllü. Teşkilatlı. Kurulmuş. Düzenlenmiş. Organize. Örgütlü. Market örgütlü piyasa. Düzenli. Organize olmuş. Industr...

Postal district nedir ne demek

Postal district nedir : Kartpostal. Postayla ilgili. Posta. Posta ile ilgili. Postaya ait. District : Mahalle. Nahiye. İlçe. Havali. Bölge. Semt. Bölgelere...

Residential district nedir ne demek

Residential district nedir : Özel konutların bulunduğu (mahalle veya semt). İçinde oturulmaya müsait. Yerleşim. İkametgah. Oturmaya ayrılmış (alan veya mahalle ...

Shopping district nedir ne demek

Shopping district nedir English: We wandered aimlessly around the shopping district. Turkish: Alışveriş bölgesinde amaçsızca dolaştık. English: There is...

Where is the main shopping district nedir ne demek

Where is the main shopping district nedir : Dığı yere. Neresi. Nereye. -dığı yerde. Nereden. Nerede. Nere. Diği yerde. Hani. Da. Is : -dır. -dir. Uluslararası sistem. Olmak. B...

Districts nedir ne demek

Districts nedir English: Naka is one of the 18 administrative districts that compose Yokohama prefecture. Turkish: Yokohama ilini oluşturan 18 y...

Interdistrict nedir ne demek

Interdistrict nedir Sözcükler, direkt olarak Interdistrict ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Subdistricts nedir ne demek

Subdistricts nedir : Bucak. Sözcükler, direkt olarak Subdistricts ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabi...

District attorney nedir ne demek

District attorney nedir English: The district attorney wasn't content with a two-year sentence. Turkish: Bölge başsavcısı iki yıllık cezadan memnun olma...

District bank nedir ne demek

District bank nedir : Kesim. Bucak. Kaza. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Bölgelere ayırmak. Nahiye. Sancak. Havali. Bölge. Yöre. Bank : Yığmak. ...

District court nedir ne demek

District court nedir : Nahiye. Kaza. Bucak. Kesim. Havali. Mahalle. Sancak. Semt. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Yöre. Court : Teveccühünü kazanm...

District heating nedir ne demek

District heating nedir : Mahalle. Yöre. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. İlçe. Kesim. Bölgelere ayırmak. Havali. Semt. Nahiye. Kaza. Heating : Isıtma...

District manager nedir ne demek

District manager nedir : Kaza. İlçe. Bölge. Bölgelere ayırmak. Sancak. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Mahalle. Semt. Nahiye. Yöre. Manager : Bir sa...

District of columbia nedir ne demek

District of columbia nedir : Yöre. Nahiye. Bucak. Kaza. Bölge. İlçe. Havali. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Semt. Kesim. Of : Yüzünden. -dan. -nin. Kar...

District visitor nedir ne demek

District visitor nedir : Bölgelere ayırmak. İdari olarak ayrı olan bölge veya alan. Bucak. Havali. Sancak. Yöre. Mahalle. Kaza. İlçe. Semt. Visitor : Müfett...

Administrative district nedir ne demek

Administrative district nedir English: Naka is one of the 18 administrative districts that compose Yokohama prefecture. Turkish: Yokohama ilini oluşturan 18 y...

Business district nedir ne demek

Business district nedir English: There are many hotels in the city's business district. Turkish: Şehrin iş bölgesinde birçok otel var. : Ticarethane. Ko...

Coal district nedir ne demek

Coal district nedir : Maden kömürü. Kömür almak. Havasız ortamda kalan bitkilerin nem, basınç ve sıcaklık etkisiyle bozunarak oluşturdukları yanıcı, kara...

Election district nedir ne demek

Election district nedir : Tercih. Seçimlik hakkı. Saylav. Kabul. Seçim. İntihap. District : Semt. [#Bölge. Kaza. Havali. Bucak. Mahalle. İlçe. Sancak. Nahiye...

Federal district nedir ne demek

Federal district nedir : Federal. Birleşik. Federe. Birleşik devletlere ait. District : Kaza. Semt. Bucak. Yöre. Mahalle. Bölgelere ayırmak. Sancak. İlçe. İ...

Judicial district nedir ne demek

Judicial district nedir : Yargılama. Adli. Mahkemeye ait. Yargılayan. Yargıçlara ait. Hukuki. Tüzel. Eleştirici. Tarafsız. Türel. District : Havali. Nahiye. ...

Polling district nedir ne demek

Polling district nedir : Tarama. Oy alma. Tam ölçünlü gözlem araçlarıyla geniş bir evrenden yüzeysel ve dar kapsamlı konularda yığınsal görüş ya da bilgi de...

Red light district nedir ne demek

Red light district nedir : Rus. Kırmızı. Kızıl saçlı. Kızılderili. Solcu. Kızgın. Al. Değersiz. Kızıl. Komünist. Light : Işık tutmak. Denk gelmek. Güneşten ya...

School district nedir ne demek

School district nedir : Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. öğrenci...

Taxing district nedir ne demek

Taxing district nedir : Vergilendirmek. Suçlamak. Külfetli ve zor isteklerde bulunma. Yormak. Yük olmak. Mahkeme masrafını belirlemek. Vergilendirme. Vergi...

Districted nedir ne demek

Districted nedir attorney : Bölge savcısı. Bölge başsavcısı. Savcı. District bank : Bölgesel banka. council : İlçe meclisi. Belediye meclisi. District...

Administrative districts nedir ne demek

Administrative districts nedir English: Naka is one of the 18 administrative districts that compose Yokohama prefecture. Turkish: Yokohama ilini oluşturan 18 y...

Subdistrict nedir ne demek

Subdistrict nedir : Bucak. Sözcükler, direkt olarak Subdistrict ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabil...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim