Divan nedir Divan; bir tarih terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Divan" ile ilgili cümle Edebi terim anlamı: (Halk edebiyatı terimi) Rintçe ve laubali yazılmış gazel. (Divan edebiyatı terimi) Divan şairlerinin, yerleşmiş b...

 
 
 

Divan direği nedir ne demek

Divan direği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok uzun boylu kimselere verilen ad. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Sedir. Meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser Uzun boylu : Boyu uzu...

Divan efendisi nedir ne demek

Divan efendisi nedir Divan efendisi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Vezir ve beylerbeyilerin yazı işlerine bakan görevlilerin buyurucusu. Efen : Kolay Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu bü...

Divan katipleri nedir ne demek

Divan katipleri nedir Divan katipleri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Divan-i hümayun kalemlerinde yazı işlerini yürüten yazmanlar. Kati : Kesin Katip : Yazman. Yazan, yazıcı, usta yazıcı. Divan : Yüksek d...

Divan sazı nedir ne demek

Divan sazı nedir Divan sazı; bir müzik terimidir. Divan sazı, bağlama ailesi içinde büyük boy bir bağlama türüdür. Tekne boyu 48–52 cm, sap boyu 65–66 cm, tel uzunluğu 104-106 cm. dir. Alta iki 0.30 mm, bir [#tane 0.20 ve bir tane kalın sı...

Divan solakları nedir ne demek

Divan solakları nedir Divan solakları; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Divanın korunmasını sağlamak ve gösterişini artırmak için kullanılan görevliler. Sola : Sulak toprak. Söyle. hlk. Süt kesen hastalığı So...

Divan şairi nedir ne demek

Divan şairi nedir Divan şairi; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Divan çağı ozanı. bk. divan yazını. Şair : Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan. Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse. Şiir yazan veya söy...

Divan üyeleri nedir ne demek

Divan üyeleri nedir Divan üyeleri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Padişah divanını oluşturan üyeler: Sadrazam, kubbe vezirleri, kaptanpaşa, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdarlar, nişancı, vezir aşa...

Divan yazını nedir ne demek

Divan yazını nedir Divan yazını; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dili, konuları, işleniş bakımından Arap-Fars etkisi altında gelişmiş yazın ürünlerine verilen ad. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurd...

Divan bağlanmak nedir ne demek

Divan bağlanmak nedir Teknik terim anlamı: Büyük Meclis kurulmak, toplanmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını...

Divan bed nedir ne demek

Divan bed nedir : Tütün ve kahve içilen oda. Salon. Meclis. Büyük meclis. Divan. Sedir. Şairin tüm şiirleri. Bed : Temel. Çiçeklik. Genel olarak, birkaç katmandan oluşmuş kayaç birimi. Mezar. Kalmak. Bir su kütlesinin dip bölgesine verile...

Divan edebiyatı nedir ne demek

Divan edebiyatı nedir Edebi terim anlamı: Gerek dil ve gerek ruh ve teknik bakımından Arap ve Fars edebiyatının etkisi altında gelişen ve Tanzimattan sonra yerini yavaş yavaş batı âleminin tarz ve görüşlerine uygun hareketlere bırakan klâsik Tü...

Divan kalemi nedir ne demek

Divan kalemi nedir Divan kalemi; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Sadrazam buyruklarının ve fermanların yazıldığı büro. Divan : Sedir. Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirl...

Divan nesri nedir ne demek

Divan nesri nedir Divan nesri; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Divan çağı düzyazısı, bk. divan yazını. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Sedir. Meclis. Divan edebiyatı şairlerin...

Divan sicilleri nedir ne demek

Divan sicilleri nedir Divan sicilleri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Padişah divanında hazırlanıp çıkan türlü buyrukların özetleri yazılı bulunan defterler: mühimme, şikâyet, ahkâm-ı şikâyet ya da ahkâm, ...

Divan sürmek nedir ne demek

Divan sürmek nedir Divan sürmek; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sarayda divan kurmak. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Sedir. Meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirleri...

Divan şiiri nedir ne demek

Divan şiiri nedir Divan şiiri; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dili, konuları, işlenişi bakımından Arap-Fars etkisi altında gelişmiş koşuklar. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. ...

Divan vermek nedir ne demek

Divan vermek nedir Divan vermek; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Emir vermek, uyarmalarda bulunmak. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Sedir. Meclis. Divan edebiyatı şairle...

Divana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deli. Aklını yitirmiş. Divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Sedir. Meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser Yiti : Çok acı ya da ekşi. Tatlı. T...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim