Diya nedir Diya; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: İşte, orada anlamında kullanılır. Diye Acıma ve şaşma ünlemi. Diyor (Ulupınar kas.) Gösterme ünlemi Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Gergi üzerine yansıt...

 
 
 

Diyabet bilimi nedir ne demek

Diyabet bilimi nedir Diyabet bilimi; bir tıp terimidir. Diyabet : Şeker hastalığı. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim...

Diyabetes insipidus nedir ne demek

Diyabetes insipidus nedir Diyabetes insipidus; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antidüretik hormonun veya vazopressinin hipotalamustan eksik salgılanması hipofiz arka lobunda depolanamaması veya böbrekteki ...

Diyabetik nedir ne demek

Diyabetik nedir Diyabetik; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Şeker hastası, şeker hastalığına ait olan. İngilizce'de Diyabe...

Diyabetik ketoasidoz nedir ne demek

Diyabetik ketoasidoz nedir Diyabetik ketoasidoz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şeker hastalığı sonucu oluşan ketoasidozis. Keto : Karbonil grubunu belirten ön ek. İki karbon atomuna bağlı karbonil grubu ...

Diyabetoloji nedir ne demek

Diyabetoloji nedir Diyabetoloji; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Diyabet : Şeker hastalığı. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci...

Diyadlar nedir Diyadlar; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Elektron mikroskobunda kas dokusunda sarkoplazma retikulumu ve enine tubuluslardan oluşan yapı. Kimi kaslarda ve kalp kasınd...

Diyadrom balıklar nedir ne demek

Diyadrom balıklar nedir Teknik terim anlamı: Tatlı suyla deniz arasında göç eden balıklar. Balı : Büyük kardeş: Balı beni size götür. Sevgi gösterilen kimselere denir: Nerden gelin balı ?. Veli, ermiş. Bağlı. Aşık kemiği. Aşık kemiğinin düz taraf...

Diyafizis nedir ne demek

Diyafizis nedir Diyafizis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: [bkz: diyafiz]. Diyafiz : [bkz: kemik gövdesi]. Uzun kemiklerin gövde kısmı, korpus. Arada büyüme Diya : Slayt. İngilizce'de Diyafiz ne...

Diyabaz nedir Diyabaz; bir jeoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Osmanlıca Diyabaz ne demek? Diyabaz Osmanlıca'da ne anlama gelir?: diabase Feldspat : Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en öne...

Diyabet nedir Diyabet; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Diyabetes mellitus. Diyabetes mellitus ve diyabetes insipidus’ta olduğu üzere aşırı idrar çıkışı v...

Diyabet uzmanı nedir ne demek

Diyabet uzmanı nedir Diyabet uzmanı; bir tıp terimidir. Diyabet : Şeker hastalığı. Uzman : Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kims...

Diyabetes mellitus nedir ne demek

Diyabetes mellitus nedir Diyabetes mellitus; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsülin salgılanmasındaki yetersizlik veya insülinin hedef dokularda insülin direnci nedeniyle etkisinin azalması sonucu karbo...

Diyabetik katarakt nedir ne demek

Diyabetik katarakt nedir Diyabetik katarakt; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diyapedes mellitusa bağlı göz merceğinin genellikle çift taraflı bulanıklaşması. Kata : İyi gelişmemiş hayvan yavrusu. Besili, ...

Diyabetolog nedir ne demek

Diyabetolog nedir Diyabetolog; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Diyabet : Şeker hastalığı. Uzman : Bilirkişi. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. Belli bir işte, belli bir...

Diyadin nedir Diyadin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Diyadin (Kürtçe: Giyadîn), Ağrı ilinin bir ilçesidir. Meya Mağaraları mevcuttur. Tendürek Dağı eteklerine yakın kurulu ilçe kaplıcaları ile İnsanlar geçimini ...

Diyadrom nedir Diyadrom; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Tatlı su ile deniz arasında göç eden balıklar. Yelpaze şeklinde yayılan damarlı yapraklar. Teknik terim anlamı: Tatlı suyla deniz arasında göç ed...

Diyafiz nedir Diyafiz; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: kemik gövdesi]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzun kemiklerin gövde kısmı, korpus. Arada büyüme. Diya : Slayt Diyafiz...

Diyafon nedir Diyafon; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir. Apartman : Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı. Taksi : Göçüm. Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan otomobil. Durak : Konuş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim