Dizim nedir "Dizim" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İpliğe dizilen şeyler: Bir dizim boncuk aldım. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Fişlerin, kartların ve benzeri bilgi gereçlerinin belli bir kur...

 
 
 

Dizimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dizmek. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan...

Dizimleme kuruluşu nedir ne demek

Dizimleme kuruluşu nedir Dizimleme kuruluşu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her dildeki kullanışın gösterdiği şekilde kelimelerin cümle içinde sıralanışı. Buna sözdizimi kuruluşu da denir. Dizi : Bir iplik veya...

Dizimsel anlam nedir ne demek

Dizimsel anlam nedir Dizimsel anlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir düzgün deyimin dizimsel anlam'ı, bir yandan kendi düzgünlüğü, öbür yandan da deyimle dildeki öteki düzgün deyimler arasındaki dizimsel bağ...

Dizimsel bağlaşıklık denetlemesi nedir ne demek

Dizimsel bağlaşıklık denetlemesi nedir Dizimsel bağlaşıklık denetlemesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Verilen bir dizimsel tür dizisinin dizimsel bağlaşık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla indirgenmesi işlemi. düzgünlük d...

Dizimsel değişmez nedir ne demek

Dizimsel değişmez nedir Dizimsel değişmez; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda bir sözedilen dil deyimini gösteren (ad türünden) dizimsel sözeden dil değişmezi. Değiş : Değme işi. Değişim Değişme : Değişm...

Dizimsel dönüştürme nedir ne demek

Dizimsel dönüştürme nedir Dizimsel dönüştürme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir dizimsel türden olan deyimler kümesinden aynı kümeye kurulan işlemlenebilir izerge. Örnek: İndirgeme, tamindirgeme, yasal biçime...

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir ne demek

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her önermesi belirlenir olan tutarlı ilksavlı kuram; kanıtlanamayan herhangi bir önermenin ilksavlar kümesine katılmasıyla d...

Dizimsel özellik nedir ne demek

Dizimsel özellik nedir Dizimsel özellik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yalnız dizimsel yapıya ilişkin olan deyim özelliği. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. ...

Dizim dizim nedir ne demek

Dizim dizim nedir Dizim dizim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dizim dizim" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Dizim : Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan ögeler birleşimi, sentagm...

Dizimbilim nedir ne demek

Dizimbilim nedir Dizimbilim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sözedilen dilin kurma kurallarıyla çıkarım kurallarını saptayan, önermeler arasındaki türetilebilme bağıntısını tanımlayan, deyimlerin salt di...

Dizimleme kuralı nedir ne demek

Dizimleme kuralı nedir Dizimleme kuralı; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Fiş, kart ve benzerleri bilgi gereçlerinin bir dizin oluşturmalarını sağlamak amacıyla sıralanmalarında uyulacak öğeler. Dizi : Bir iplik ...

Dizimsel ad nedir ne demek

Dizimsel ad nedir Dizimsel ad; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sözedilen dil deyiminin dizimsel sözeden dildeki adı. bk. deyim adı. kendini adlandırma, anma. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlam...

Dizimsel bağlaşıklık nedir ne demek

Dizimsel bağlaşıklık nedir Dizimsel bağlaşıklık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir dizimsel tür dizisinin tek bir dizimsel türe indirgenebilmesi, Örnek: p/a a, a, a dizimsel tür dizisi p dizimsel türüne indirgenebil...

Dizimsel değişken nedir ne demek

Dizimsel değişken nedir Dizimsel değişken; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumdaki değer alanı. bir sözedilen dilin belli bir türden deyimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni. bk. dizimsel simge,...

Dizimsel dizge nedir ne demek

Dizimsel dizge nedir Dizimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel dizge. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düz...

Dizimsel eksikli ılksavlı kuram nedir ne demek

Dizimsel eksikli ılksavlı kuram nedir Dizimsel eksikli ılksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirlenmez önermesi olan ya, da başka bir deyişle iiksavlar kümesine katılmasıyla kendini tutarsız kılmayan bir önermesi olan...

Dizimsel im nedir ne demek

Dizimsel im nedir Dizimsel im; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dizimsel değişken ya da dizimsel değişmez. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki...

Dizimsel sözeden dil nedir ne demek

Dizimsel sözeden dil nedir Dizimsel sözeden dil; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumundaki değer alanı sözedilen dil deyimleriyle bu deyimlere dayanan kümelerden oluşan sözeden dil. Sözeden dil : Başka bir di...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim