Dizin nedir Yerel Türkçe anlamı: İpliğe dizili sebze ya da meyve kurusu. Üzüm sucuğu. İpliğe dizilen şeyler: Bir dizim boncuk aldım. Bilişim alan...

 
 
 

Dizin değeri nedir ne demek

Dizin değeri nedir Dizin değeri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir dönemde fiyat, gayrisafi milli hasıla gibi ...

Dizin dizin nedir ne demek

Dizin dizin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dizleri üstünde, dizleriyle. Teknik terim anlamı: Dizi dizi, sıra sıra. Dizleri üstüne yürüyerek. Dizi : Bi...

Dizin fon nedir ne demek

Dizin fon nedir Dizin fon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bilinen hisse senedi dizinlerini temel alarak oluşturula...

Dizin kütüğü nedir ne demek

Dizin kütüğü nedir Dizin kütüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir veri kütüğüne dizinli sıralı kütük düzenind...

Dizin yazmacı nedir ne demek

Dizin yazmacı nedir Dizin yazmacı; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Özdeş türde öğelerden oluşan bir küme içerisi...

Abeceli sayısal dizin nedir ne demek

Abeceli sayısal dizin nedir Abeceli sayısal dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konuları sözcük başlıkları altında ele alıp, ...

Dış dizin nedir ne demek

Dış dizin nedir Dış dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anahtar sözcükleri metin dışından seçilen dizin. Dış : H...

Fiyat ağırlıklı dizin nedir ne demek

Fiyat ağırlıklı dizin nedir Fiyat ağırlıklı dizin; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İçerdiği her bir terimin fiyatlarıyla ağırlı...

Kapalı dizin nedir ne demek

Kapalı dizin nedir Kapalı dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kartlardan oluşan ve önünde ya da üstünde bulunan kar...

Kör dizin nedir ne demek

Kör dizin nedir Kör dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: kapalı dizin]. Kör : Görme engelli. Keskinliği yete...

Toplu dizin nedir ne demek

Toplu dizin nedir Toplu dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ayrı ayrı zamanlarda çıkan dizinlerin belirli aralarla...

Dizinleme dili nedir ne demek

Dizinleme dili nedir Dizinleme dili; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi erişim dizgesinde, kavram ve konula...

Dizinlenme nedir ne demek

Dizinlenme nedir Dizinlenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin olu...

Dizinli sıralı kütük nedir ne demek

Dizinli sıralı kütük nedir Dizinli sıralı kütük; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Doğrudan erişim olanağı bulunmayan, sı...

Amerikan borsası fiyat dizini nedir ne demek

Amerikan borsası fiyat dizini nedir Amerikan borsası fiyat dizini; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Amerikan sermaye piyasasında işlem g...

Ayrımsal dizinleme nedir ne demek

Ayrımsal dizinleme nedir Ayrımsal dizinleme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birinc...

Bağlantılı dizinleme nedir ne demek

Bağlantılı dizinleme nedir Bağlantılı dizinleme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bilgi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, aran...

Cac dizini nedir ne demek

Cac dizini nedir Cac dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Paris Borsasında işlem gören hisse senetlerinin fiyatla...

Dow jones dizini nedir ne demek

Dow jones dizini nedir Dow jones dizini; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: New York Menkul Değerler Borsasında hisse senetle...

Dizin altını nedir ne demek

Dizin altını nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üç sıralı altın gerdanlık. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının a...

Dizin çökmek nedir ne demek

Dizin çökmek nedir Teknik terim anlamı: Diz çökmek, diz üzerine oturmak. Çökme : Çökmek işi. Boya içindeki pigmentin ve dolgu maddelerinin zamanla kabın...

Dizin dili nedir ne demek

Dizin dili nedir Dizin dili; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özellikle konu dizinlerinde, konuyu en iyi biçimde belir...

Dizin düşmek nedir ne demek

Dizin düşmek nedir Teknik terim anlamı: Diz çökmek, diz üzerine oturmak. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütü...

Dizin kirişi gırılmak nedir ne demek

Dizin kirişi gırılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyice yorulmak, hâlsiz kalmak. Gırılmak : Küsmek. Kırılmak Kiri : Eşek yavrusu, sıpa. Sonra : Senden kiri b...

Dizin sayıları nedir ne demek

Dizin sayıları nedir Dizin sayıları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir temel yıla göre, bir değerler dizisinde ...

Dizin yöntemi nedir ne demek

Dizin yöntemi nedir Dizin yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık, sayılama, yazışma ve çeşitli işlemlere il...

Açık dizin nedir ne demek

Açık dizin nedir Açık dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yayın denetim kartlarının kolaylıkla görülebilmesini sa...

Eşit ağırlıklı dizin nedir ne demek

Eşit ağırlıklı dizin nedir Eşit ağırlıklı dizin; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İçerdiği her bir terimin eşit olarak ağırlıkla...

İç dizin nedir ne demek

İç dizin nedir İç dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anahtar sözcükleri metinden ya da addan çıkarılan dizin. ...

Kaynakçasal dizin nedir ne demek

Kaynakçasal dizin nedir Kaynakçasal dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel ya da özel bir konuda yazılmış ya da basıl...

Sözlük dizin nedir ne demek

Sözlük dizin nedir Sözlük dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözcüklerle belirlenen konu başlıklarının abecesel sı...

Dizinleme nedir ne demek

Dizinleme nedir Dizinleme; İktisat, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisa...

Dizinlemek nedir ne demek

Dizinlemek nedir Dizinleme : Dizinlemek işi. Mal ve faktör fiyatları veya vergi gelirleri gibi parasal yükümlülükler ile fiyatlar genel düzeyi arasınd...

Dizinlenmek nedir ne demek

Dizinlenmek nedir Dizinlenme : Dizinlenmek işi Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki ...

Dizinli tahvil nedir ne demek

Dizinli tahvil nedir Dizinli tahvil; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Parasal değerini korumak ve sahiplerinin zarara uğr...

Ase dizini nedir ne demek

Ase dizini nedir Ase dizini; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: ABD borsalarında hisse senetlerinin değerlerinde ortaya...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sö...

Borsa dizini nedir ne demek

Borsa dizini nedir Borsa dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belli bir günde borsadaki taşınır değerlerin fiyatlar...

Devlet iç borçlanma senetleri dizini nedir ne demek

Devlet iç borçlanma senetleri dizini nedir Devlet iç borçlanma senetleri dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devlet iç borçlanma senetleri...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim