Doğal nedir Doğal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Doğal" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir maddenin normal ...

 
 
 

Doğal alan nedir ne demek

Doğal alan nedir Doğal alan; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent toplumbiliminde ve insan çevrebiliminde belli özellik...

Doğal antikor nedir ne demek

Doğal antikor nedir Doğal antikor; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Normal bireylerde herhangi bir enfeksiyon ...

Doğal artış oranı nedir ne demek

Doğal artış oranı nedir Doğal artış oranı; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum...

Doğal ayıklanma nedir ne demek

Doğal ayıklanma nedir Doğal seçilim, belirli bir türde dış çevreye konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahi...

Doğal ayrılma nedir ne demek

Doğal ayrılma nedir Doğal ayrılma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşverenlerin işten çıkarmalarının dışında, işçilerin...

Doğal barınak nedir ne demek

Doğal barınak nedir Doğal barınak; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Mağara, ağaç kovuğu gibi, insanın "ev" yerine...

Doğal benzeryapi dönüşümü nedir ne demek

Doğal benzeryapi dönüşümü nedir Doğal benzeryapi dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir H düzgen altöbeği i...

Doğal biçim nedir ne demek

Doğal biçim nedir Doğal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Yalın işlemlerle bir dizeyin indirgenebildiği k...

Doğal bilimler nedir ne demek

Doğal bilimler nedir Doğal bilimler; Eğitim, Sosyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Doğadaki nesneler ve doğa...

Doğal bolluk nedir ne demek

Doğal bolluk nedir Doğal bolluk; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Doğal bir madde içindeki bir izotopun mol yüzdesi. Bol...

Doğal boya nedir ne demek

Doğal boya nedir Doğal boya; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bitki ve hayvanlardan elde edilen renkli boyar maddeler....

Doğal büyüme oranı nedir ne demek

Doğal büyüme oranı nedir Doğal büyüme oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide doğal gayrisafi yurtiçi hasılada ...

Doğal ceza nedir ne demek

Doğal ceza nedir Doğal ceza; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Suç işleyen kişinin davranışlarının doğal sonucu ola...

Doğal coğrafya nedir ne demek

Doğal coğrafya nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Genel coğrafyanın, yeryüzünde oluşan tüm fiziksel ve dirimsel olayları inceleyen, bu olayların dağılışlar...

Doğal çevre nedir ne demek

Doğal çevre nedir Doğal çevre; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm...

Doğal değerler alanı nedir ne demek

Doğal değerler alanı nedir Doğal değerler alanı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Türdeş oluşları ve özellikleri, çağbilimsel, güze...

Doğal dolaşım nedir ne demek

Doğal dolaşım nedir Doğal dolaşım; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın gazlarının ya da bir yunaktaki sıvını...

Doğal durumda yem nedir ne demek

Doğal durumda yem nedir Doğal durumda yem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin hasat edildiği ve genellikle ...

Doğal dürtü nedir ne demek

Doğal dürtü nedir Doğal dürtü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Açlık, susuzluk gibi bir kuşaktan ötekine geçen ve ö...

Doğal afet nedir ne demek

Doğal afet nedir Doğal : Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Olağan, alışılmış, her zamanki ...

Doğal ahenk nedir ne demek

Doğal ahenk nedir Doğal ahenk; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Perde demiri üzerinde tele hafifçe dokunulurken ay...

Doğal anlak nedir ne demek

Doğal anlak nedir Doğal anlak; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Soyaçekimle kuşaktan kuşağa geçtiği düşünülen anlak ...

Doğal artış nedir ne demek

Doğal artış nedir Doğal artış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çoğanın doğum ölüm ayrımından doğan artışı. A...

Doğal aydınlatma nedir ne demek

Doğal aydınlatma nedir Doğal aydınlatma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Güneş ışığından yararlanarak g...

Doğal ayıklanmacılık nedir ne demek

Doğal ayıklanmacılık nedir Doğal ayıklanmacılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Darwin) Doğada ve toplumda canlı tür...

Doğal bağışıklık nedir ne demek

Doğal bağışıklık nedir Doğal bağışıklık; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın antijenlere karşı...

Doğal beceri nedir ne demek

Doğal beceri nedir Doğal beceri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yetişme dönemine gerek duyulmadan değişik işleri ba...

Doğal bezem nedir ne demek

Doğal bezem nedir Doğal bezem; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film ya da televizyon izlencesi...

Doğal bileşimli süt nedir ne demek

Doğal bileşimli süt nedir Doğal bileşimli süt; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tam süt. Bileşimli : Yapay Süt : Kad...

Doğal birlev nedir ne demek

Doğal birlev nedir Doğal birlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: kapsama gönderimi, doğal gömev]. Birle :...

Doğal bolluk yüzdesi nedir ne demek

Doğal bolluk yüzdesi nedir Doğal bolluk yüzdesi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir elementin izotoplarının doğada bulunma yüz...

Doğal büküm nedir ne demek

Doğal büküm nedir Doğal büküm; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşüncelerimizi ve duygularımızı dilin gerektirdiği bük...

Doğal cam nedir ne demek

Doğal cam nedir Doğal cam; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Asit bileşimli çabuk katılaşmış bir lav. (Genellikl...

Doğal cins nedir ne demek

Doğal cins nedir Doğal cins; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gramatikal cinse karşı olarak, gerçek erkeklik ve diş...

Doğal çayır nedir ne demek

Doğal çayır nedir Doğal çayır; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla buğdaygil, daha az miktarda bakla...

Doğal davranış nedir ne demek

Doğal davranış nedir Doğal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlının doğduğu andan beri var ve etkili olan e...

Doğal deney nedir ne demek

Doğal deney nedir Doğal deney; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olayları ya da kişileri yapay ve soyutlanmış gözl...

Doğal dönem nedir ne demek

Doğal dönem nedir Doğal dönem; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Salınabilen bir cismin ya da bir dizgenin enkin deviniminin ta...

Doğal duruş nedir ne demek

Doğal duruş nedir Doğal duruş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Vücudun, aşırı güç tüketmeden doğal ve anato...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim