Do nedir Do; bir müzik terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Küçük kulaklı davar Hayvanları durdurma ünlemi. ...

 
 
 

Do a dance nedir ne demek

Do a dance nedir : Davranmak. İlgilenmek. Meydana getirmek. Yapmak. Eylemek. Etmek. Başarmak. Düzenlemek. Parti. Neden olmak. A : Miktar belirtir. Ato...

Do a doctorate nedir ne demek

Do a doctorate nedir : Eylemek. Uymak. Tamamlamak. Yetişmek. Neden olmak. Başarmak. Yapmak. Etmek. Düzeltmek. Parti. A : Argonun simgesi. İngiliz alfabesi...

Do a fade out nedir ne demek

Do a fade out nedir : Başarmak. Temizlemek. Ayağını kaydırmak. Düzenlemek. Tamamlamak. Meydana getirmek. Rol üstlenmek. Yetmek. Davranmak. Yapmak. A : İn...

Do a food justice nedir ne demek

Do a food justice nedir : Yapmak. Etmek. Gezmek. Parti. Tamamlamak. Temizlemek. Ayağını kaydırmak. Yetmek. Davranmak. Eylemek. A : Miktar belirtir. (herhangi...

Do a good turn nedir ne demek

Do a good turn nedir : Düzeltmek. Büyük toplantı. Yapmak. Parti. Rolünü üstlenmek. Başarmak. Yetişmek. Uymak. İlgilenmek. Meydana getirmek. A : Argonun si...

Do a roaring trade nedir ne demek

Do a roaring trade nedir : Temizlemek. Meydana getirmek. Rol üstlenmek. Rolünü üstlenmek. Uymak. Davranmak. Eylemek. Neden olmak. Dolandırmak (argo terim). Ba...

Do a service nedir ne demek

Do a service nedir : İlgilenmek. Yetmek. Yapmak. Parti. Dolandırmak (argo terim). Davranmak. Uymak. Düzenlemek. Gezmek. Ayağını kaydırmak. A : (herhangi...

Do a sum nedir : Eylemek. Ayağını kaydırmak. Dolandırmak (argo terim). İlgilenmek. Davranmak. Rolünü üstlenmek. Büyük toplantı. Neden olmak. Etmek. ...

Do about face nedir ne demek

Do about face nedir : Uymak. Temizlemek. Rol üstlenmek. Etmek. Gezmek. Neden olmak. Parti. Yetişmek. Başarmak. Büyük toplantı. About : Buralarda. Tahmine...

Do all nedir English: Ali wanted to do all the talking. Turkish: Ali bütün konuşmayı yapmak istiyordu. English: Ali can do all sorts of thing...

Do an impression of somebody nedir ne demek

Do an impression of somebody nedir : Ayağını kaydırmak. Başarmak. Tamamlamak. Yapmak. Dolandırmak (argo terim). Düzeltmek. İlgilenmek. Meydana getirmek. Yetmek. Düzenle...

Do anahtarı nedir ne demek

Do anahtarı nedir Do anahtarı; bir müzik terimidir. Anahtar : Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını s...

Do as one pleases nedir ne demek

Do as one pleases nedir : Yapmak. Parti. Yetişmek. Eylemek. Meydana getirmek. Yetmek. İlgilenmek. Temizlemek. Rolünü üstlenmek. Gezmek. As : Olarak. İken. Ka...

Do as you please nedir ne demek

Do as you please nedir English: Do as you please. Turkish: Lütfen istediğiniz gibi yapın. : Eylemek. Uymak. Rol üstlenmek. Başarmak. Tamamlamak. Düzenl...

Do badly nedir : Ayağını kaydırmak. Rol üstlenmek. Eylemek. Tamamlamak. Yetmek. Parti. Meydana getirmek. Büyük toplantı. İlgilenmek. Yetişmek. Badly...

Do better nedir ne demek

Do better nedir English: Ali is going to have to do better than that. Turkish: Ali ondan daha iyi yapmak zorunda kalacak. English: Ali has to do...

Do business with nedir ne demek

Do business with nedir English: My friend wants to do business with South American firms. Turkish: Arkadaşım Güney Amerikan şirketleriyle iş yapmak ist...

Do by halves nedir ne demek

Do by halves nedir : Eylemek. Düzeltmek. Rolünü üstlenmek. Gezmek. Davranmak. Ayağını kaydırmak. Parti. Neden olmak. Tamamlamak. Etmek. By : Tali. Yan. ...

Do down nedir : Temizlemek. Gezmek. Etmek. Rol üstlenmek. İlgilenmek. Uymak. Yetmek. Eylemek. Yapmak. Davranmak. Down : Aşağısında. Yere yıkmak. Aş...

Do a bargain nedir ne demek

Do a bargain nedir : Temizlemek. Yapmak. Uymak. Dolandırmak (argo terim). Eylemek. Düzeltmek. Tamamlamak. Yetmek. Rolünü üstlenmek. Neden olmak. A : Pek...

Do a bunk nedir ne demek

Do a bunk nedir : Düzeltmek. Yapmak. İlgilenmek. Yetişmek. Büyük toplantı. Parti. Neden olmak. Rol üstlenmek. Yetmek. Temizlemek. A : En iyi kaliteyi...

Do a disservice nedir ne demek

Do a disservice nedir : İlgilenmek. Düzeltmek. Meydana getirmek. Tamamlamak. Eylemek. Başarmak. Davranmak. Ayağını kaydırmak. Rol üstlenmek. Temizlemek. A ...

Do a double take nedir ne demek

Do a double take nedir : Düzeltmek. Büyük toplantı. Yapmak. Yetmek. Tamamlamak. İlgilenmek. Yetişmek. Neden olmak. Başarmak. Etmek. A : İngiliz alfabesinin ...

Do a favor nedir ne demek

Do a favor nedir : Dolandırmak (argo terim). Gezmek. Başarmak. Etmek. Eylemek. Rolünü üstlenmek. Yetişmek. Yetmek. Meydana getirmek. Düzeltmek. A : Mi...

Do a good trade nedir ne demek

Do a good trade nedir : Davranmak. Düzeltmek. Büyük toplantı. Dolandırmak (argo terim). Eylemek. Rol üstlenmek. Temizlemek. Yetmek. Etmek. Tamamlamak. A : ...

Do a lag nedir : Düzenlemek. Rol üstlenmek. Dolandırmak (argo terim). Yetmek. Uymak. Yetişmek. Başarmak. Rolünü üstlenmek. Temizlemek. Davranmak. A ...

Do a room nedir ne demek

Do a room nedir : İlgilenmek. Meydana getirmek. Uymak. Tamamlamak. Yetişmek. Gezmek. Düzeltmek. Büyük toplantı. Rol üstlenmek. Rolünü üstlenmek. A : ...

Do a somersault nedir ne demek

Do a somersault nedir : Etmek. Parti. Temizlemek. Yetmek. İlgilenmek. Meydana getirmek. Ayağını kaydırmak. Başarmak. Gezmek. Dolandırmak (argo terim). A : ...

Do a town nedir ne demek

Do a town nedir : Yapmak. Meydana getirmek. Eylemek. Düzeltmek. Tamamlamak. Davranmak. Düzenlemek. Parti. Rol üstlenmek. Uymak. A : En iyi kaliteyi s...

Do again nedir English: What is it you do again? Turkish: Tekrar yaptığın nedir? English: One thing I don't ever want to do again is punch a ti...

Do an implant nedir ne demek

Do an implant nedir : Davranmak. Parti. Dolandırmak (argo terim). Tamamlamak. Büyük toplantı. Rol üstlenmek. Neden olmak. Yetişmek. İlgilenmek. Etmek. An...

Do an injustice nedir ne demek

Do an injustice nedir : Ayağını kaydırmak. Meydana getirmek. Düzeltmek. Etmek. Tamamlamak. Rol üstlenmek. Temizlemek. Yapmak. Büyük toplantı. Yetmek. An : ...

Do arms drill nedir ne demek

Do arms drill nedir : Yapmak. Temizlemek. Neden olmak. Etmek. Eylemek. Meydana getirmek. Tamamlamak. Başarmak. Düzeltmek. Dolandırmak (argo terim). Arms ...

Do as you choose nedir ne demek

Do as you choose nedir : Neden olmak. Büyük toplantı. Düzeltmek. Dolandırmak (argo terim). Yetmek. Uymak. Parti. Meydana getirmek. Yapmak. Eylemek. As : Old...

Do away with nedir ne demek

Do away with nedir English: The city has decided to do away with the streetcar. Turkish: Şehir tramvayları kaldırma kararı aldı. English: Our schoo...

Do battle nedir ne demek

Do battle nedir : Gezmek. Yapmak. Neden olmak. Yetişmek. Dolandırmak (argo terim). Başarmak. Tamamlamak. Meydana getirmek. Eylemek. Etmek. Battle : [...

Do business nedir ne demek

Do business nedir English: Ali wants to do business with Mary. Turkish: Ali Mary ile iş yapmak istiyor. English: I do business here. Turkish:...

Do by nedir : Gezmek. Yetişmek. Başarmak. Rolünü üstlenmek. Düzenlemek. Eylemek. Ayağını kaydırmak. Yetmek. [#Uymak. Davranmak. By : Geçecek biçi...

Do disservice to nedir ne demek

Do disservice to nedir : Rol üstlenmek. Gezmek. Yapmak. Dolandırmak (argo terim). Eylemek. Düzeltmek. Başarmak. Yetişmek. Uymak. Yetmek. Disservice : İncitm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim