Doku nedir Doku; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. ...

 
 
 

Doku bileşimi nedir ne demek

Doku bileşimi nedir Doku bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Dokuyu oluşturan elementlerin tür ve nitelikleri. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşim : Bileşme işi. İki veya daha çok öge...

Doku bilimi nedir ne demek

Doku bilimi nedir Doku bilimi (İngilizce Histology, histoloji), ve [#hayvan dokularının [#bileşim]ini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı.Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası ma...

Doku bozukluğu nedir ne demek

Doku bozukluğu nedir Doku bozukluğu; bir tıp terimidir. Doku bozukluğu veya lezyon genellikle hastalık veya travmadan dolayı tahrip olmuş anormal herhangi bir dokuya verilen genel isimdir. Avam dilinde "hasar" olarak da bilinir. Bozuk : Kızgın...

Doku uyuşmazlığı nedir ne demek

Doku uyuşmazlığı nedir Uyuşma : Uyuşmak (I) işi. Uzlaşma. Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıld...

Dokuma tezgahı nedir ne demek

Dokuma tezgahı nedir Dokuma tezgahı; bir teknik terimidir. "Dokuma tezgahı" ile ilgili cümle örnekleri Dokuma : Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş). Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen. Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyal...

Dokumacılık nedir ne demek

Dokumacılık nedir Dokumacılık, hayvansal, bitkisel veya kimyasal [#kullanım Giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünlerini de içine alan üretim sektörüdür. Dokumacılık; kullanılıcak malzemenin elde edilmesinden (pamuk, keten, jut, sisal ...

Dokumak nedir "Dokumak" ile ilgili cümle örnekleri Dokuma : Dokumak işi, tekstil. Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez. Yapı, oluşum. Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş). Kumaş olabil...

Dokunaç nedir Dokunaç; bir hayvan bilimi terimidir. Omurga : Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, es...

Doku asalağı nedir ne demek

Doku asalağı nedir Teknik terim anlamı: Gelişme evrelerinden herhangi birini ya da ergin çağını, konakçının dokusal yapılarında geçiren asalak. (Medinekurdu bir doku asalağıdır.). Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi Doku...

Doku aşısı nedir ne demek

Doku aşısı nedir Doku aşısı; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: transplantatyon),Bir bireyin vücudunun bir bölgesinin aynı ya da başka bir bireyinin vücudunun aynı ya da başka bir bölgesine taşınması...

Doku bilimci nedir ne demek

Doku bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya ...

Doku bilimsel nedir ne demek

Doku bilimsel nedir Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve...

Doku ekimi nedir ne demek

Doku ekimi nedir Doku ekimi; bir tıp terimidir. Ekim : Ekme işi. Yılın onuncu ayı, teşrinievvel. İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev. Bir yapının gerçekl...

Dokuma nedir "Dokuma" ile ilgili cümleler Dokuma, ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirinin altından, üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli üründür. Dokuma tezgahlarında çözgü denilen yan yana duran iplikle...

Dokumacı nedir ne demek

Dokumacı nedir "Dokumacı" ile ilgili cümle Dokuma : Dokumak işi, tekstil. Yapı, oluşum. Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen. Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez. Tezgâhta dokunarak elde ed...

Dokumahane nedir ne demek

Dokumahane nedir Dokumahane; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Dokumahane" ile ilgili cümle örnekleri Dokuma : Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen. Yapı, oluşum. Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş). Dokumak işi, tekstil. Minder örtüsü,...

Dokumalı nedir ne demek

Dokumalı nedir Dokumalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dokumalı" ile ilgili cümleler Dokuma : Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen. Yapı, oluşum. Dokumak işi, tekstil. Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş). Minde...

Dokunaklı nedir ne demek

Dokunaklı nedir Dokunaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dokunaklı" ile ilgili cümle Dokunaklılık : Dokunaklı olma durumu. Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim