Dolaşım nedir ne demek

Dolaşım nedir Biyoloji'deki anlamı: Bir sıvının, kanın ya da sitoplâzma gibi sıvı içeren yapıların bir kanal ya da bir yönde sürekli hareketi. Sirkülasyon. İktisat alanındaki kelime anlamı: Mal, para, çek, bono gibi değerlerin iktisadi ...

 
 
 

Dolaşım borusu nedir ne demek

Dolaşım borusu nedir Dolaşım borusu; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıcak su hazırlama döşeminde, soğuyan suyun sıcak su deposunda dönmesini sağlayan boru. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir...

Dolaşım düzeni nedir ne demek

Dolaşım düzeni nedir Dolaşım düzeni; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sürekli açındırma aygıtlarında, eriyiğin bütün tekneleri dolaşmasını, tazelenmesini sağlayan, ısı değiştirgeçleri, tulumb...

Dolaşım kollapsı nedir ne demek

Dolaşım kollapsı nedir Dolaşım kollapsı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şok. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması Kollap : Menteşe. Kollaps ...

Dolaşım ortaklığı nedir ne demek

Dolaşım ortaklığı nedir Dolaşım : Dolanım. Kan dolaşımı. Dolaşma işi. Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimseler...

Dolaşım reaktörü nedir ne demek

Dolaşım reaktörü nedir Dolaşım reaktörü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kalbi içinde fisil madde dolaşımı olan reaktör. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyun...

Dolaşım sistemi nedir ne demek

Dolaşım sistemi nedir Dolaşım sistemi; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan damarları topluluğu. Sirküla...

Dolaşım tasarı nedir ne demek

Dolaşım tasarı nedir Dolaşım tasarı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin düzentasarının hazırlanmasında kullanılmak üzere düzenlenen, kentin gelecekteki toprak kullanımını etkilemesi öngörülen, dolaşım kayn...

Dolaşım tulumbası nedir ne demek

Dolaşım tulumbası nedir Dolaşım tulumbası; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Döşemde suyu dolaştıran tulumba. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması Dolaşım ...

Dolaşım anoksisi nedir ne demek

Dolaşım anoksisi nedir Dolaşım anoksisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan sirkülasyonundaki durgunluğa bağlı olarak meydana gelen anoksi, durgunluk anoksisi, stagnant anoksi, sirkülatör anoksi. Anok...

Dolaşım belgesi nedir ne demek

Dolaşım belgesi nedir Dolaşım belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatımda ticari kolaylıklardan yararlanabilmek amacıyla dışsatımcı ülke yetkili kuruluşlarınca ATR, EUR.1 olarak iki biçimde düzenlenen v...

Dolaşım bölgesi nedir ne demek

Dolaşım bölgesi nedir Dolaşım bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ulaşım araştırmalarında yolculuk davranışlarının hesaplandığı ve çözümlendiği en küçük birimi. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden baş...

Dolaşım kaynağı nedir ne demek

Dolaşım kaynağı nedir Dolaşım kaynağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İnsanların ve taşıtların kent içinde devinimlerine yol açan ve bu devinimleri çoğaltan işyerleri, eğlence yerleri, öğrenim kurumları, ve benze...

Dolaşım organı nedir ne demek

Dolaşım organı nedir Dolaşım organı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Yürek, atardamar, toplardamar ve kılcal damar gibi dolaşım sistemini oluşturan organlardan her biri. Sirkülasyon organı. Zooloj...

Dolaşım oylumu nedir ne demek

Dolaşım oylumu nedir Dolaşım oylumu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir noktadan, belirli bir süre içinde geçen insan, taşıt ve hayvan sayısı. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere gi...

Dolaşım sayımı nedir ne demek

Dolaşım sayımı nedir Dolaşım sayımı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kentiçi ya da kentlerarası yollarda belli bir sürede, belli bir noktadan geçen taşıt sayısının, dolaşımın tasarlı bir biçimde düzenlenmesi ereğ...

Dolaşım suyu nedir ne demek

Dolaşım suyu nedir Dolaşım suyu; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Dolaşım yapan su. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması Suyu : İnanışa gö...

Dolaşım tıkanması nedir ne demek

Dolaşım tıkanması nedir Dolaşım tıkanması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dolaşım yoğunluğunun, insan ve taşıt gidiş gelişine engel olacak ölçüde artması. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere...

Dolaşım yetmezliği nedir ne demek

Dolaşım yetmezliği nedir Dolaşım yetmezliği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şok. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması Dolaşım : Dolaşma işi. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili