Down nedir English: "This is the police. Would you mind coming down to the station?" "W-why?" "You can't think it's not a crime to go shooting g...

 
 
 

Down arazı nedir ne demek

Down arazı nedir Down arazı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İnsanda 21 numaralı kromozomdan iki yerine üç tane (tri...

Down arrow icon nedir ne demek

Down arrow icon nedir : Alaşağı etmek. Aşağısında. Beri. Bozuk. Çökmek. Boyunca. Düşürmek. Yıkmak. Aşağısına doğru. Arrow : Yön belirtmekte kullanılan ok i...

Down at heel nedir ne demek

Down at heel nedir : Bozuk. Aşağıya doğru. Yere sermek. Aşağı. Aşağısına doğru. Düşürmek. Aşağısında. Yıkmak. Beri. At : Ye. Bir hareketin hedefini göst...

Down at the heel nedir ne demek

Down at the heel nedir : Yere sermek. Boyunca. Düşürmek. Aşağı. İndirmek. Çökmek. Alaşağı etmek. Çabucak içmek. Bozuk. At : Bir miktarı göstermek için kulla...

Down below nedir ne demek

Down below nedir English: The thermometer went down below zero.Turkish: Termometre sıfırın altına düştü. : Düşürmek. Beri. Aşağı. Yıkmak. İndirm...

Down diagonal ellipsis nedir ne demek

Down diagonal ellipsis nedir : Aşağı. Yere sermek. Çökmek. Aşağısında. Düşürmek. Yere yıkmak. Beri. Aşağıya doğru. Boyunca. Diagonal : Diyagonal. Köşegenel. Fizik...

Down feather nedir ne demek

Down feather nedir : Aşağı. Aşağısında. Beri. Aşağıya doğru. Bozuk. Aşağısına doğru. Çabucak içmek. Yıkmak. İndirmek. Çökmek. Feather : Kuştüyü ile kapl...

Down heels nedir ne demek

Down heels nedir : Aşağısında. Çökmek. Yere yıkmak. Yere sermek. İndirmek. Aşağıya doğru. Düşürmek. Bozuk. Yıkmak. Beri. Heels : Kaba bir çerçeve ile ...

Down in the country nedir ne demek

Down in the country nedir : Çökmek. Aşağısında. Aşağıya doğru. Aşağı. Beri. Yere yıkmak. İndirmek. Alaşağı etmek. Çabucak içmek. Boyunca. In : İktidardaki. Hal...

Down in the mouth nedir ne demek

Down in the mouth nedir : Yere sermek. Aşağısında. Yere yıkmak. Çabucak içmek. Aşağıya doğru. Boyunca. İndirmek. Çökmek. Alaşağı etmek. Aşağı. In : İktidarda...

Down level computer nedir ne demek

Down level computer nedir : Aşağısına doğru. Boyunca. İndirmek. Çabucak içmek. Yere yıkmak. Aşağısında. Aşağı. Aşağıya doğru. Çökmek. Level : Eşit düzeye getir...

Down on his luck nedir ne demek

Down on his luck nedir : Düşürmek. Aşağıya doğru. Yıkmak. İndirmek. Bozuk. Aşağı. Yere sermek. Aşağısında. Beri. On : Esnasında. Olmakta olan. Yanmak. Makbu...

Down period nedir ne demek

Down period nedir : Boyunca. Aşağısına doğru. Beri. Alaşağı etmek. Çökmek. Yıkmak. Düşürmek. Yere sermek. Çabucak içmek. Period : Birbirini izleyen ve ...

Down quilt nedir ne demek

Down quilt nedir : Çökmek. Beri. Alaşağı etmek. İndirmek. Düşürmek. Yıkmak. Bozuk. Aşağı. Aşağısına doğru. Quilt : [#Yorgansı örtü. Yorgan. Örtü. Diki...

Down right nedir ne demek

Down right nedir English: Tom, sit down right now.Turkish: Tom, hemen şimdi otur. English: Put it down right here.Turkish: Onu buraya bıra...

Down slip fault nedir ne demek

Down slip fault nedir : Çabucak içmek. İndirmek. Aşağı. Yıkmak. Düşürmek. Çökmek. Boyunca. Bozuk. Aşağısında. Slip : Kaçırmak. Serbest bırakmak. Kaybetmek....

Down the drain nedir ne demek

Down the drain nedir English: Jale's wedding ring was swept down the drain while she was washing her hands.Turkish: Jale ellerini yıkarken alyansı s...

Down the hill nedir ne demek

Down the hill nedir English: He went down the hill.Turkish: O, tepeden aşağı gitti. English: She raced him down the hill.Turkish: O onunla te...

Down the road nedir ne demek

Down the road nedir English: The little boy disappeared down the road.Turkish: Küçük çocuk yolun aşağısında kayboldu. English: Ali ran down the roa...

Down and out nedir ne demek

Down and out nedir : Yere sermek. Boyunca. Çabucak içmek. Alaşağı etmek. Aşağıya doğru. Yere yıkmak. Yıkmak. Bozuk. İndirmek. And : Ve. Ma. Sonra. Da. D...

Down and out wit flu nedir ne demek

Down and out wit flu nedir : Bozuk. Aşağı. Yere yıkmak. Çökmek. Boyunca. Aşağısında. Beri. Çabucak içmek. İndirmek. And : Ma. Bir de. Daha sonra. Sonra. Ayrıca....

Down arrow nedir ne demek

Down arrow nedir : Çabucak içmek. Yere yıkmak. Düşürmek. Aşağıya doğru. Boyunca. Beri. Alaşağı etmek. Yere sermek. İndirmek. Yıkmak. Arrow : Temren. Ç...

Down arrow key nedir ne demek

Down arrow key nedir : Bozuk. Yıkmak. Aşağısında. Çökmek. İndirmek. Düşürmek. Yere yıkmak. Aşağı. Beri. Aşağısına doğru. Arrow : Ok. Çıkış yönü oku. Yön b...

Down at heels nedir ne demek

Down at heels nedir : Yıkmak. İndirmek. Boyunca. Aşağısında. Aşağısına doğru. Yere sermek. Yere yıkmak. Beri. Çabucak içmek. At : E. Yanında. Bir yeri be...

Down at the heels nedir ne demek

Down at the heels nedir : Çökmek. Aşağı. Düşürmek. Bozuk. Aşağısına doğru. İndirmek. Aşağıya doğru. Yere yıkmak. Aşağısında. At : Hatta. Bir miktarı gösterme...

Down comforter nedir ne demek

Down comforter nedir : Yere sermek. Beri. Çabucak içmek. Aşağı. Yere yıkmak. Yıkmak. Aşağısına doğru. İndirmek. Düşürmek. Comforter : Teselli edici. Yün a...

Down fault nedir ne demek

Down fault nedir : Yere yıkmak. Bozuk. Beri. Yıkmak. Boyunca. İndirmek. Aşağısına doğru. Çökmek. Alaşağı etmek. Fault : Başlama atışının kurallara uyg...

Down feathers nedir ne demek

Down feathers nedir : Düşürmek. Aşağıya doğru. Alaşağı etmek. Yere yıkmak. Bozuk. İndirmek. Yere sermek. Boyunca. Çökmek. Feathers : Kuştüyü. Kuştüyleri ...

Down hill ventilation nedir ne demek

Down hill ventilation nedir : Çökmek. Düşürmek. Aşağısında. Aşağısına doğru. Yere yıkmak. Alaşağı etmek. Bozuk. İndirmek. Boyunca. Hill : Tepelemek. Toprak yığma...

Down in the dumps nedir ne demek

Down in the dumps nedir : Bozuk. Aşağısına doğru. Aşağıya doğru. Beri. Yıkmak. Yere sermek. Çökmek. Çabucak içmek. İndirmek. In : De. İçinde. İçine. İçeri do...

Down key nedir : Alaşağı etmek. Yıkmak. Düşürmek. Çabucak içmek. İndirmek. Aşağısına doğru. Aşağıya doğru. Aşağı. Çökmek. Aşağısında. Key : Anahtar....

Down market nedir ne demek

Down market nedir : Bozuk. Beri. Aşağısına doğru. Çabucak içmek. Yıkmak. Yere sermek. Düşürmek. Aşağı. Alaşağı etmek. Boyunca. Market : Genel olarak al...

Down payment nedir ne demek

Down payment nedir English: Can you save enough money for the down payment?Turkish: Peşinat için yeterli para biriktirebilir misin? English: Ali d...

Down pour nedir ne demek

Down pour nedir : Alaşağı etmek. Yere sermek. Aşağı. İndirmek. Yere yıkmak. Aşağıya doğru. Bozuk. Beri. Aşağısına doğru. Pour : Dökülmek. Yığılmak. B...

Down resistant nedir ne demek

Down resistant nedir : Boyunca. Beri. Çökmek. Alaşağı etmek. Aşağısında. Çabucak içmek. Aşağısına doğru. Yıkmak. Aşağı. Resistant : Dayanır. Dirençli. Kar...

Down scroll arrow nedir ne demek

Down scroll arrow nedir : Yere sermek. Çökmek. Yıkmak. Aşağısına doğru. Alaşağı etmek. Yere yıkmak. Bozuk. İndirmek. Beri. Scroll : Tomar. Kaydırmak. Uzun ve...

Down the ages nedir ne demek

Down the ages nedir : Yıkmak. İndirmek. Çabucak içmek. Düşürmek. Aşağı. Yere yıkmak. Boyunca. Aşağıya doğru. Yere sermek. The : Belgili tanımlık. Belli b...

Down the heels nedir ne demek

Down the heels nedir : Boyunca. Düşürmek. Bozuk. Aşağıya doğru. Yere yıkmak. İndirmek. Yıkmak. Yere sermek. Çökmek. Aşağısında. The : Belli bir objeyi vey...

Down the river nedir ne demek

Down the river nedir English: Ali went down the river in a canoe.Turkish: Ali bir kano içerisinde nehrin aşağısına gitti. English: Ali and Mary drif...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim