Draught nedir English: Ali and Mary played draughts. Turkish: Ali ve Mary dama oynadı. animal : Yük hayvanı. Çeki hayvanı. Koşum hayvanı. Draught beer : Fıçıdan çekme bira. Fıçı birası. board : Satranç tahtası. Draught excluder : C...

 
 
 

Draught board nedir ne demek

Draught board nedir : Plan çizmek. Fıçıdan içki çekme. Taslağını çizmek. Müsveddesini hazırlamak. Askere almak. Cereyan yapmak. Yudum. Müsvedde. Foroz. Tasarlamak. Board : Sörf. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tahta. Sofra. İlan t...

Draught horse nedir ne demek

Draught horse nedir : Müsvedde. Çekme. Taslağını çizmek. Foroz. Cereyan. Tasarlamak. Plan çizmek. Dama oyunu. Taslak. Ağ çekme. Horse : Eroin. Binme, yük çekme kadar, sirklerde gösteri hayvanlarının, başında gelen, toynaklıların tek parmaklı ...

Draughtboard nedir ne demek

Draughtboard nedir Sözcükler, direkt olarak Draughtboard ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Dama oyununda kullanılan kare desenli tahta. Checkerboards : Dama oyununda kullanılan ka...

Draughtiest nedir ne demek

Draughtiest nedir : Daha cereyanlı. Cereyanlı. Draughtiness : Serin olma durumu. Cereyanlı olma durumu. [#Draughting : Çekme. Çizim. Yudum. Teknik resim. Çekim. Draught animal : Koşum hayvanı. Çeki hayvanı. Yük hayvanı. beer : Fıçıdan çekme...

Draughting nedir ne demek

Draughting nedir : Serin olma durumu. Cereyanlı olma durumu. Draughtier : Daha cereyanlı. Cereyanlı. [#Draughtiest : En fazla cereyanlı. Cereyanlı. Draught animal : Koşum hayvanı. Yük hayvanı. Çeki hayvanı. beer : Fıçı birası. Fıçıdan çekm...

Draughtsboard nedir ne demek

Draughtsboard nedir Sözcükler, direkt olarak Draughtsboard ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : [#Satranç tahtası. Chessboards : Satranç tahtası. : Dama oyununda kullanılan kare desen...

Draughtsmanship nedir ne demek

Draughtsmanship nedir : Desinatör. Tasarımcı. Dama taşı. Teknik ressam. Tasarı hazırlayan kimse. Çizimci. Hukuki belge düzenleyen kişi. Sözcükler, direkt olarak Draughtsmanship ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer o...

Draughty nedir animal : Çeki hayvanı. Koşum hayvanı. Yük hayvanı. Draught beer : Fıçı birası. Fıçıdan çekme bira. board : Satranç tahtası. Draught excluder : Cereyan önleyici. horse : Koşum atı. Chimney draught : Baca çekişi. one draught...

Draught animal nedir ne demek

Draught animal nedir : Çekiş. Dama taşı. Cereyan yapmak. Yudum. Askere almak. Çekme. Tasarı. Görevlendirmek. Taslağını çizmek. Plan çizmek. Animal : [#Hayvan. Bedensel. Kaba kişi. Hayvanca. Hayvanlarla ilgili. Diriksel. Vücutla ilgili. Hayvans...

Draught beer nedir ne demek

Draught beer nedir : Tasarı hazırlamak. Karalamak. Çekme. Foroz. Taslak. Cereyan. Tasarı. Bir fırt. Askere çağırmak. Müsveddesini hazırlamak. Beer : Arpasuyu. İngiltere'de yerleşim yeri. Bira. [#Draught animal : Koşum hayvanı. Yük hayvanı. Ç...

Draught excluder nedir ne demek

Draught excluder nedir : Müsveddesini hazırlamak. Cereyan. Tasarı. Çekme. Bir fırt. Fıçıdan içki çekme. Yudum. Foroz. Çekiş. Taslağını çizmek. Excluder : Ana arı ızgarası. [#Draught animal : Çeki hayvanı. Koşum hayvanı. Yük hayvanı. Draught beer...

Draught regulation nedir ne demek

Draught regulation nedir : Cereyan yapmak. Dama taşı. Plan çizmek. Karalamak. Çekiş. Taslağını çizmek. Cereyan. Foroz. Taslak. Dama oyunu. Regulation : Yasa. Tanzim. Düzenleme. Sistem. Yönetmelik. Bir eylem ve davranış alanını ya da bir uygulama s...

Draughtier nedir ne demek

Draughtier nedir : En fazla cereyanlı. Cereyanlı. Draughtiness : Serin olma durumu. Cereyanlı olma durumu. [#Draughting : Çekim. Teknik resim. Çizim. Yudum. Çekme. Draught animal : Yük hayvanı. Çeki hayvanı. Koşum hayvanı. beer : Fıçıdan ç...

Draughtiness nedir ne demek

Draughtiness nedir : Çekme. Yudum. Teknik resim. Çizim. Çekim. Draughtier : Cereyanlı. Daha cereyanlı. [#Draughtiest : Cereyanlı. En fazla cereyanlı. Sözcükler, direkt olarak Draughtiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime a...

Draughts nedir English: Ali and Mary played draughts. Turkish: Ali ve Mary dama oynadı. : Dama tahtası. Draughtsman : Desinatör. Hukuki belge düzenleyen kişi. Tasarı hazırlayan kimse. [#Dama taşı. Çizimci. Tasarımcı. Teknik ressam. ...

Draughtsman nedir ne demek

Draughtsman nedir : Teknik ressamlık. Tasarımcılık. Draughtsmen : Tasarımcı. Tasarı hazırlayan kimse. Çizimci. Dama taşı. Teknik ressam. Hukuki belge düzenleyen kişi. Desinatör. [#Draughts : Taslaklar. Dama oyunu. Dama. Draughtsboard : Dama...

Draughtsmen nedir ne demek

Draughtsmen nedir : Dama taşı. Teknik ressam. Tasarı hazırlayan kimse. Desinatör. Çizimci. Tasarımcı. Hukuki belge düzenleyen kişi. Draughtsmanship : Teknik ressamlık. Tasarımcılık. [#Draughts : Dama oyunu. Taslaklar. Dama. Draughtsboard : ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim