Drilling nedir English: I am drilling the door.Turkish: Kapıyı deliyorum. English: Tom's company is drilling for oil.Turkish: Tom'un şirketi petrol için sondaj yapıyor. bit : Matkap ucu. Drilling capacity : Delme kapasitesi. ...

 
 
 

Drilling core nedir ne demek

Drilling core nedir : Delen. Delme. Sondajlama. Sondaj. Matkap. Talim. Delici. Diril. Delik açma. Sondaj yapma. Core : İç. Bazı virüslerde nükleik asidi çevreleyen ve ökaryotik hücrelerde bulunan histon yapıya benzer protein kılıf, kor. Koçan...

Drilling hammer nedir ne demek

Drilling hammer nedir : Matkap. Delen. Sondaj. Diril. Delik açma. Talim. Delme. Sondaj yapma. Delici. Sondajlama. Hammer : Orta kulağın üç küçük kemiğinden çekiç biçimindeki ilk kemik. malleus. Tüfek horozu. Saldırmak. Çekiç kemiği. Tokmak, sap...

Drilling pattern nedir ne demek

Drilling pattern nedir : Sondaj yapma. Sondaj. Delme. Delik açma. Delici. Talim. Sondajlama. Matkap. Diril. Delen. Pattern : Modele göre yapmak. Kopyasını çıkarmak. Kalıp. Bir ilke ya da baskın öğe çevresinde örgütlenmiş işlevsel bütünlük ya da ...

Drilling rate nedir ne demek

Drilling rate nedir : Talim. Sondajlama. Delen. Diril. Sondaj yapma. Matkap. Sondaj. Delme. Delici. Delik açma. Rate : Hak etmek. Hız. Olarak görmek. Nicel değişmelerin hızını dile getirmek üzere başvurulan ve bir nicel büyüklüğün z(...) ve z...

Drilling table nedir ne demek

Drilling table nedir : Sondaj yapma. Talim. Delme. Delik açma. Matkap. Sondaj. Diril. Delici. Delen. Sondajlama. Table : Çizelge. Masa. Tasarıyı müzakereye sunmak. Üzerinde masatopu oynamağa yarayan, uzunluğu 274 cm., genişliği 152,5 cm., yerd...

Drillings nedir ne demek

Drillings nedir bit : Matkap ucu. Drilling capacity : Delme kapasitesi. core : Karot. Drilling fluid : Sondaj çamuru. Sondaj sıvısı. hammer : Delme çekici. Lağımcı varyozu. Matkap çekici. Bench drilling machine : Tezgah matkabı. Masaya il...

Drilling bit nedir ne demek

Drilling bit nedir : Talim. Delen. Delici. Delik açma. Sondajlama. Diril. Sondaj. Sondaj yapma. Matkap. Delme. Bit : Eksik etek. Bit (bilişim veya bilgisayar terimi). Delgi. İkili savmak. Uç. Kısa süre. Ağırlık. Ufak rol. Gem. Önemsiz. [#Chi...

Drilling capacity nedir ne demek

Drilling capacity nedir : Diril. Sondaj yapma. Delik açma. Delici. Talim. Delme. Sondaj. Delen. Sondajlama. Matkap. Capacity : Herhangi bir tiyatro alanının ya da salonunun alabileceği seyirci sayısını gösteren kavram. birim gerilimde bir nesneye...

Drilling fluid nedir ne demek

Drilling fluid nedir : Delik açma. Sondaj. Delme. Sondajlama. Talim. Matkap. Delici. Diril. Delen. Sondaj yapma. Fluid : Mayi. Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek. Su. Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ...

Drilling machine nedir ne demek

Drilling machine nedir : Sondajlama. Delik açma. Sondaj yapma. Matkap. Delen. Sondaj. [#Delici. Delme. Talim. Diril. Machine : Politika çarkı. Kuvveti ya da devinimi bir noktadan ötekine aktaran ya da birinden ötekine dönüştüren her türlü aygıt....

Drilling platform nedir ne demek

Drilling platform nedir : Delen. Delik açma. Delme. Delici. Diril. Sondaj yapma. Matkap. Sondajlama. Talim. Sondaj. Platform : Ortam. Düzlem. Tasarı. Yayla. Yüksekçe yer. Seki. Sahanlık. Plan. Podyum. Bilgisayar, eskrim, sinema, televizyon alanla...

Drilling rig nedir ne demek

Drilling rig nedir : Sondajlama. Sondaj yapma. [#Matkap. Talim. Sondaj. Diril. Delme. Delik açma. Delen. Rig : Çıkarlarına göre değişiklik yapmak. Uyduruvermek. Süslemek. Teçhizat. Giydirmek. Hile ile yönetmek. Yalancıktan yapmak. Donatmak. ...

Drilling well nedir ne demek

Drilling well nedir : Matkap. Sondajlama. Sondaj. Delici. Delik açma. Diril. Talim. Delme. Sondaj yapma. Delen. Well : Yeraltı suyundan yararlanmak üzere insan eliyle açılmış, genellikle çember biçiminde, az çok derin çukur. Sağlığı yerinde. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim