Driver nedir English: A drunk driver was responsible for the car accident. Turkish: Sarhoş sürücü araba kazasından sorumluydu. English: Ali hopped in the driver seat. Turkish: Ali sürücü koltuğuna oturdu. English: Ali got on ...

 
 
 

Driver exists nedir ne demek

Driver exists nedir : Golfte ağaç sopa. Operatör. Makinist. Hayvan güden kimse. Güçlendirici. Etmen. Sürücü. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Faktör. Arabacı. Exists : Yaşamak. Olmak. Var olmak. Var. Vardır. Bulunmak. [#Driver cab...

Driver files nedir ne demek

Driver files nedir : Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Golfte ağaç sopa. Haydavcı. Güçlendirici. Sert yönetici. Etmen. Şoför. Operatör. Sürücü. Files : Eğe. Dosya sayısı. Dosya. İle ilgili dosyalar. Klasör. Sıra. Törpü. Dosyalar. ...

Driver internal error nedir ne demek

Driver internal error nedir : Operatör. Sert yönetici. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Makinist. Şoför. Golfte ağaç sopa. Yöndemci. Haydavcı. Arabacı. Internal : İçte olan. İçsel (akıl sağlığı vb). Doğa. Bilgisayar, biyoloji, gramer alan...

Driver license nedir ne demek

Driver license nedir : Yöndemci. Makinist. Haydavcı. Sürücü. Sert yönetici. Hayvan güden kimse. Güçlendirici. Etmen. Operatör. License : Ruhsat vermek. Ruhsat. Evlenme cüzdanı. Oynama belgesi. Bir oyuncunun resmi yarışmalara katılabilmesi için...

Driver options nedir ne demek

Driver options nedir : Etmen. Operatör. Sürücü. Arabacı. Güçlendirici. Haydavcı. Makinist. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Şoför. Hayvan güden kimse. Options : Alıcıya tanınan süre. Satın alma veya satma hakkı. Opsiyon. Opsiyonlar...

Driver stage nedir ne demek

Driver stage nedir : Şoför. Sert yönetici. Etmen. Güçlendirici. Sürücü. Makinist. Arabacı. Hayvan güden kimse. Yöndemci. Stage : Hazırlamak. Tiyatroculuk. Menzil. Aşama. Tiyatro sahnesi. Tiyatro. Kat. Bir ya da daha çok çekim içinde gerçekle...

Driverless nedir ne demek

Driverless nedir English: It's a driverless car. Turkish: O sürücüsüz bir araba. English: Driverless cars are now widely in use. Turkish: Sürücüsüz arabalar artık yaygın olarak kullanımda. cab : Markiz. Taşıtta sürücünün oturduğu...

Driver cab nedir ne demek

Driver cab nedir : Faktör. Güçlendirici. Sürücü. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Operatör. Yöndemci. Golfte ağaç sopa. Haydavcı. Şoför. Arabacı. Cab : Operatör yeri. Fayton. Makinist yeri. Kiralık araba. Kasa. Taksi. Sürücü ye...

Driver currently in use nedir ne demek

Driver currently in use nedir : Haydavcı. Makinist. Faktör. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Golfte ağaç sopa. Hayvan güden kimse. Güçlendirici. Sürücü. Etmen. Currently : Halihazırda. Bu günlerde. Halen. Devamlı olarak. Şu anki. Bugünlerde...

Driver failure nedir ne demek

Driver failure nedir : Sert yönetici. Şoför. Hayvan güden kimse. Arabacı. Golfte ağaç sopa. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Operatör. Yöndemci. Sürücü. Failure : Sekte. Yokluk. Borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu yargı organlar...

Driver information nedir ne demek

Driver information nedir : Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Golfte ağaç sopa. Yöndemci. Sert yönetici. Operatör. Hayvan güden kimse. Güçlendirici. Etmen. Faktör. Şoför. Information : Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla baş...

Driver licence nedir ne demek

Driver licence nedir : Etmen. Sert yönetici. Arabacı. Makinist. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Hayvan güden kimse. Güçlendirici. Sürücü. Golfte ağaç sopa. Yöndemci. Licence : Ruhsat. İzin. Ruhsatlandırmak. Lisans. İzin tezkeresi ...

Driver object nedir ne demek

Driver object nedir : Haydavcı. Yöndemci. Güçlendirici. Operatör. Golfte ağaç sopa. Makinist. Hayvan güden kimse. Arabacı. Etmen. Object : Cümlede öznenin, dolayısıyla fiili geçişli olan yüklemin etkilediği şahsı veya şeyi gösteren, yalın vey...

Driver path nedir ne demek

Driver path nedir : Faktör. Golfte ağaç sopa. Haydavcı. Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Şoför. Hayvan güden kimse. Makinist. Sürücü. Arabacı. Path : Yolak. Yaşam biçimi. Devinen bir nesnenin izlediği yol ya da çizgi. İz. Keçi y...

Driver type nedir ne demek

Driver type nedir : Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi. Sürücü. Yöndemci. Arabacı. Makinist. Operatör. Faktör. Golfte ağaç sopa. Şoför. Sert yönetici. Type : Türünü saptamak. Yalnız ya da başka masallarla birlikte söylendiğinde anl...

Drivers nedir English: Many drivers abandoned their cars in the snow. Turkish: Bir çok sürücü arabasını karda bıraktı. English: A lot of truck drivers eat here. Turkish: Birçok kamyon sürücüsü burada yemek yer. English: Even e...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim