Durum nedir "Durum" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yufka ekmeğinin içine çeşitli katıklar konularak sarılmış durumu Vaziyet, durum Hal Odun. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yakınma konusu olan ve çözümü beklenilen sorun. Ru...

 
 
 

Durum betimi nedir ne demek

Durum betimi nedir Durum betimi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilin her çekirdek önermesinin kendisini ya da değillemesini kapsayıp başka hiç bir öğesi olmayan küme. Örnek:. Beti : Resim ve heyk...

Durum değiştirmek nedir ne demek

Durum değiştirmek nedir Durum değiştirmek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyuncunun gövdesel olarak bir görünüşten başka bir görünüşe geçmesi. Değiş : Değme işi. Değişim Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahr...

Durum eki nedir ne demek

Durum eki nedir Durum eki; bir dil bilgisi terimidir. "Durum eki" ile ilgili cümle Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, ...

Durum gökbilimi nedir ne demek

Durum gökbilimi nedir Durum gökbilimi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Küresel üçgen ölçümünden yararlanarak, gök küresinde seçilen bir konsayı dizgesine göre yıldızların bu küre üzerindeki yerlerini, y...

Durum göstergesi nedir ne demek

Durum göstergesi nedir Durum göstergesi; Futbol alanında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu kümesinde takımların her karşılaşmada elde ettikleri sayıların toplamını gösteren çizelge. Bu sayıların toplamı ile ortaya çıkan göst...

Durum incelemesi nedir ne demek

Durum incelemesi nedir Durum incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yakınan bir kimsenin ortaya koyduğu sorunun kaynağını, niteliğini, nedenini araştırarak ve eldeki bilgilerden yararlanarak bakım ya da ...

Durum ortacı nedir ne demek

Durum ortacı nedir Durum ortacı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Geniş bir zaman kavramı taşıyan, ad ve sıfat gibi kullanılan ortaç. Türkçede bu ortaç -en ekiyle kurulur: Yatanın yürüyene borcu vardır; Giden tren, çok ç...

Durum tanımlaması nedir ne demek

Durum tanımlaması nedir Durum tanımlaması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Birey ya da kümenin, karşılaştığı durumları geçmiş yaşam deneylerinin etkisi altında algılayıp tanımlaması, bk. bakış çerçevesi. ...

Durum açısı nedir ne demek

Durum açısı nedir Durum açısı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökküresinde verilen bir doğrultunun kuzey kutbu doğrultusuna göre yaptığı açı. Fotoğraf plakları üzerinde herhangi bir doğrultunun ku...

Durum baladı nedir ne demek

Durum baladı nedir Durum baladı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir durumla ilgili olayları konu alan balad türü. Balad : Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen...

Durum değişimi nedir ne demek

Durum değişimi nedir Durum değişimi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dikey oluşum da denilen halk ve seçkin kültürleri arasındaki kültürel alışveriş. (Belirtildiğine göre, büyük çoğunlukla, halk kül...

Durum denklemi nedir ne demek

Durum denklemi nedir Durum denklemi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Termodinamik dengede bulunan bir dizgenin durumunu belirleyen değişkenler arasında kurulan matematiksel bağıntı. Hal denklemi, fizik ve termo...

Durum etmeni nedir ne demek

Durum etmeni nedir Durum etmeni; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Dolambaçta, tepkiyi, uyaranın zaman ve uzayla olan ilişkisine uydurma eğilimi. Etme : Etmek işi Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. ...

Durum görüşmesi nedir ne demek

Durum görüşmesi nedir Durum görüşmesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Birkaç kılavuzluk ilgilisi ya da uzmanının, belli bir sorun, olay ya da kişi üzerinde görüşlerini bildirmek için yaptıkları toplantı. Du...

Durum gösterme ekleri nedir ne demek

Durum gösterme ekleri nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde, adları, başka kelimelerle olan ilişkilerine göre çeşitli durumlara sokan ekler. Yükleme durumu eki +I/+U, ilgi durumu eki +(I)n/+(U)n, +nIn/nUn, yönelme durumu eki +(y)A, bulunma durumu e...

Durum komedyası nedir ne demek

Durum komedyası nedir Durum komedyası; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gülünç olanı karakterden değil, durumlardan geliştiren komedya biçimi. Nesnel bir bakışla, yani toplumsal olguların yansıtılması ile ele alı...

Durum saptayıcı araştırma nedir ne demek

Durum saptayıcı araştırma nedir Durum saptayıcı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir evrende belli ayrıtların gözlenme sıklığını saptamak, belli özelliklerin sayısal dağılımını sergilemek ya da aranan nite...

Durum tarihçesi nedir ne demek

Durum tarihçesi nedir Durum tarihçesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Danışman kılavuzdan yardım görmesi beklenilen bir kişiyle ilgili olarak düzenli biçimde toplanan bilgi. Bir kimsenin ya da ailenin yaşam...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim