Durum nedir "Durum" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yufka ekmeğinin içine çeşitli katıklar konularak sarılmış durumu Vaziyet, durum Hal ...

 
 
 

Durum betimi nedir ne demek

Durum betimi nedir Durum betimi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilin her çekirdek önermesinin kendisini ya...

Durum değiştirmek nedir ne demek

Durum değiştirmek nedir Durum değiştirmek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyuncunun gövdesel olarak bir görünüşten başka bi...

Durum eki nedir ne demek

Durum eki nedir Durum eki; bir dil bilgisi terimidir. "Durum eki" ile ilgili cümle Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad ...

Durum gökbilimi nedir ne demek

Durum gökbilimi nedir Durum gökbilimi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Küresel üçgen ölçümünden yararlanarak, gök...

Durum göstergesi nedir ne demek

Durum göstergesi nedir Durum göstergesi; Futbol alanında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu kümesinde takımların her karşılaşmada elde e...

Durum incelemesi nedir ne demek

Durum incelemesi nedir Durum incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yakınan bir kimsenin ortaya koyduğu sorunun ka...

Durum ortacı nedir ne demek

Durum ortacı nedir Durum ortacı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Geniş bir zaman kavramı taşıyan, ad ve sıfat gibi kullanılan orta...

Durum tanımlaması nedir ne demek

Durum tanımlaması nedir Durum tanımlaması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Birey ya da kümenin, karşılaştığı duruml...

Durum ulacı nedir ne demek

Durum ulacı nedir Durum ulacı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. hal ulacı) Eylemin durumunu belirten, niteleyen ulaç : ...

Durum yazımı nedir ne demek

Durum yazımı nedir Durum yazımı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir durumun, kılavuzluk uzmanlarının okuyup yararl...

Durağan durum büyümesi nedir ne demek

Durağan durum büyümesi nedir Durağan durum büyümesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenlerin s...

İyi durum belgesi nedir ne demek

İyi durum belgesi nedir İyi durum belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişisel ve özel durumunu açıklamak üzere istekli h...

Tüketici durum kümesi nedir ne demek

Tüketici durum kümesi nedir Tüketici durum kümesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: En az birinin gerçek olması zorunlu olan duruml...

Yatışkın durum potansiyeli nedir ne demek

Yatışkın durum potansiyeli nedir Yatışkın durum potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sıfır ya da belirli ve saptanmış akım ko...

Açık durum nedir ne demek

Açık durum nedir Açık durum; bir spor terimidir. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ...

Aktifleşmiş durum nedir ne demek

Aktifleşmiş durum nedir Aktifleşmiş durum; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Aktive olmuş durum; bir sistemdeki reaksiyonda ...

Coğrafi durum nedir ne demek

Coğrafi durum nedir Coğrafi : Coğrafya ile ilgili. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin ...

Döngel durum nedir ne demek

Döngel durum nedir Döngel durum; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Olasılık kuramı) Dönemsel olmayan artı geri dönüle...

Etkinleşmiş durum nedir ne demek

Etkinleşmiş durum nedir Etkinleşmiş durum; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir reaksiyonda reaksiyona giren iki m...

Durum açısı nedir ne demek

Durum açısı nedir Durum açısı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökküresinde verilen bir doğrultunun kuzey ku...

Durum baladı nedir ne demek

Durum baladı nedir Durum baladı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir durumla ilgili olayları konu alan bala...

Durum değişimi nedir ne demek

Durum değişimi nedir Durum değişimi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dikey oluşum da denilen halk ve seçkin k...

Durum denklemi nedir ne demek

Durum denklemi nedir Durum denklemi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Termodinamik dengede bulunan bir dizgenin durumunu b...

Durum etmeni nedir ne demek

Durum etmeni nedir Durum etmeni; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Dolambaçta, tepkiyi, uyaranın zaman ve uzayla olan...

Durum görüşmesi nedir ne demek

Durum görüşmesi nedir Durum görüşmesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Birkaç kılavuzluk ilgilisi ya da uzmanının, bel...

Durum gösterme ekleri nedir ne demek

Durum gösterme ekleri nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde, adları, başka kelimelerle olan ilişkilerine göre çeşitli durumlara sokan ekler. Yükleme durumu eki...

Durum komedyası nedir ne demek

Durum komedyası nedir Durum komedyası; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gülünç olanı karakterden değil, durumlardan gelişti...

Durum saptayıcı araştırma nedir ne demek

Durum saptayıcı araştırma nedir Durum saptayıcı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir evrende belli ayrıtların gözlen...

Durum tarihçesi nedir ne demek

Durum tarihçesi nedir Durum tarihçesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Danışman kılavuzdan yardım görmesi beklenilen b...

Durum uzayı nedir ne demek

Durum uzayı nedir Durum uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılıksal süreç]. Duru : Bulanıklığı olmayan...

Durum yeri nedir ne demek

Durum yeri nedir Teknik terim anlamı: Durak yeri, tevakkuf mahalli. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, ...

Güncel durum haritası nedir ne demek

Güncel durum haritası nedir Güncel durum haritası; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kentin ya da kasabanın bugünkü durumunu özellik...

Toplumsal durum ölçeri nedir ne demek

Toplumsal durum ölçeri nedir Toplumsal durum ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Moreno) Bireyin, kümesindeki kişileri t...

Üç durum yasası nedir ne demek

Üç durum yasası nedir Üç durum yasası; bir felsefe terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: (Auguste comte) Her toplumun tarihsel evriminin, sahip olduğu düşünce ...

Yatışkın durum yaklaşımı nedir ne demek

Yatışkın durum yaklaşımı nedir Yatışkın durum yaklaşımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Reaktif ara ürün üzerinden yürüyen tepkimel...

Akçalı durum nedir ne demek

Akçalı durum nedir Akçalı durum; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel yöntemlere göre hazırlanmış bir dengelemde görüle...

Artı geri dönülen durum nedir ne demek

Artı geri dönülen durum nedir Artı geri dönülen durum; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: geri dönülen durum]. Dönü : Koşu ...

Çevrebilimsel durum nedir ne demek

Çevrebilimsel durum nedir Çevrebilimsel durum; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: 1-Bir çevrebilimsel birimin (kent bölg...

Durağan durum nedir ne demek

Durağan durum nedir Durağan durum; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Solow büyüme modelinde işçi başına sermayenin ve bun...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim