Duyar nedir Duyar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Duyar" ile ilgili cümleler Orta Öğretim alanındaki anlamı: Sinema ve ...

 
 
 

Duyar kat içte nedir ne demek

Duyar kat içte nedir Duyar kat içte; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin sarılmasında ya da alıcı, ...

Duyarcalık nedir ne demek

Duyarcalık nedir Duyarcalık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin belirsiz uyaranları algılama, anlık etkenle...

Duyargalılar nedir ne demek

Duyargalılar nedir Bilimsel terim anlamı: Bir çift duyargası bulunan ve böceklerle çok ayaklıları içine alan eklembacaklılar topluluğu. Almanca'da Duyar...

Duyarkat dışta nedir ne demek

Duyarkat dışta nedir Duyarkat dışta; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin sarılmasında ya da alıcı,...

Duyarkat yüzü nedir ne demek

Duyarkat yüzü nedir Duyarkat yüzü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tabanın duyarkat sıvanmış, duyar ...

Duyarkatlama aygıtı nedir ne demek

Duyarkatlama aygıtı nedir Duyarkatlama aygıtı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Taban üzerine duyarkatın dü...

Duyarlı nedir Duyarlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Duyarlı" ile ilgili cümle örnekleri Veterinerlik alanındaki anlamla...

Duyarlı dönem nedir ne demek

Duyarlı dönem nedir Duyarlı dönem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonun dış etkenlere en duyarlı olduğu...

Duyarlı piyasa nedir ne demek

Duyarlı piyasa nedir Duyarlı piyasa; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İyi ya da kötü haberlerin büyük ölçüde tepkiye yol ...

Duyarlık aygıtları nedir ne demek

Duyarlık aygıtları nedir Duyarlık aygıtları; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişim dizgelerinde, dizgenin anma...

Duyarlık sonu nedir ne demek

Duyarlık sonu nedir Duyarlık sonu; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir duyu örgeninin algılayabildiği en güç...

Duyarlık verileri nedir ne demek

Duyarlık verileri nedir Duyarlık verileri; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Çeşitli uyarım düzeylerind...

Duyarlıklı soru nedir ne demek

Duyarlıklı soru nedir Duyarlıklı soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcıyı tedirgin edip ürkütebilecek kiş...

Duyarlıkölçücü nedir ne demek

Duyarlıkölçücü nedir Duyarlıkölçücü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Duyarlıkölçeri kullanan kimse, d...

Duyarlıkölçümü eğrisi nedir ne demek

Duyarlıkölçümü eğrisi nedir Duyarlıkölçümü eğrisi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir duyarkatı et...

Duyarlılaşmak nedir ne demek

Duyarlılaşmak nedir Duyarlılaşma : Duyarlılaşmak durumu Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan. Duyarlı : Dış et...

Duyarlılık çözümlemesi nedir ne demek

Duyarlılık çözümlemesi nedir Duyarlılık çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Değişkenlerde veya varsayımlarda ortaya çık...

Duyarsızca nedir ne demek

Duyarsızca nedir Duyarsızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepki...

Duyarsızlaşmak nedir ne demek

Duyarsızlaşmak nedir "Duyarsızlaşmak" ile ilgili cümleler Duyarsız : Duyarlı olmayan. Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkile...

Duyar bölge nedir ne demek

Duyar bölge nedir Duyar bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Beden düzeyinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkil...

Duyar kat nedir ne demek

Duyar kat nedir Duyar kat; bir sinema terimidir. Duyar : Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan. Duygulu. Film : Camlara yapı...

Duyar tartaç nedir ne demek

Duyar tartaç nedir Duyar tartaç; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Duyarlığı O-4 -O-10 g arasında değişen,tek ya da çift k...

Duyarga nedir "Duyarga" ile ilgili cümle örnekleri Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli eklem bacaklıların başlarında, rotatorlarda ve balıklarda bulunan,...

Duyarkat nedir Duyarkat; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa k...

Duyarkat sayısı nedir ne demek

Duyarkat sayısı nedir Duyarkat sayısı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı yapraktan çıkma duyarkatlar...

Duyarkatlama nedir ne demek

Duyarkatlama nedir Duyarkatlama; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir duyarkatlama aygıtında taban ü...

Duyarlaştırıcı nedir ne demek

Duyarlaştırıcı nedir Duyarlaştırıcı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İzgenin yalnız mavi ve morötesi ...

Duyarlı bölge nedir ne demek

Duyarlı bölge nedir Duyarlı bölge; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel bir tüzel korumaya konu yapılmamakla birlikte, doğ...

Duyarlı hacim nedir ne demek

Duyarlı hacim nedir Duyarlı hacim; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Işınım ölçümünde kullanılan, ışınıma duyarlı bi...

Duyarlık nedir ne demek

Duyarlık nedir "Duyarlık" ile ilgili cümleler Bilişim alanındaki terim anlamı: Bilgi erişimde, erişilen anlamlı belge sayısının toplam erişilen belg...

Duyarlık fonksiyonu nedir ne demek

Duyarlık fonksiyonu nedir Duyarlık fonksiyonu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Alıcılarda duyarlığın çeşitli dalga bo...

Duyarlık testi nedir ne demek

Duyarlık testi nedir Duyarlık testi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalıkların tedavisinde ilaçların kullan...

Duyarlıklı nedir ne demek

Duyarlıklı nedir Duyarlıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Duyarlık : Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği. Duyarlılık...

Duyarlıkölçer nedir ne demek

Duyarlıkölçer nedir Duyarlıkölçer; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Duyarkat üzerinde, aldığı ışık ni...

Duyarlıkölçümü nedir ne demek

Duyarlıkölçümü nedir Duyarlıkölçümü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Belirli bir duyarkatta, ışıklama...

Duyarlılaşma nedir ne demek

Duyarlılaşma nedir Duyarlılaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tep...

Duyarlılık nedir ne demek

Duyarlılık nedir Biyoloji'deki anlamı: Duyu alabilme ve uyartılara cevap verebilme yeteneği. Kimya'daki anlamı: 1.Bir cihazın veya yöntemin duyarlık d...

Duyarsız nedir ne demek

Duyarsız nedir Duyarsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkil...

Duyarsızlaşma nedir ne demek

Duyarsızlaşma nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Genellikle in vitro agonist uygulaması sonucu bir saniyeden birkaç saate kadar değişen kısa bir sü...

 

Copyright © 2007-2018 Blog • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden