Duygu nedir "Duygu" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkil...

 
 
 

Duygu ayağı nedir ne demek

Duygu ayağı nedir Duygu ayağı; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: pedipalpus),ait, duygu almaya yarayan, çenge...

Duygu durumu nedir ne demek

Duygu durumu nedir Duygu durumu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Sevinçli, dertli ya da coşkusal bir tepki gösterme...

Duygu organları nedir ne demek

Duygu organları nedir Duygu organları; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Göz, kulak v.b. gibi dış uyartıları almaya yarayan o...

Duygu siniri nedir ne demek

Duygu siniri nedir Duygu siniri; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: Alınan ayartıları sinir merkezlerine ileten sinirler. ...

Duygu tonlaması nedir ne demek

Duygu tonlaması nedir Teknik terim anlamı: Sözlü anlatımda, duygu ve dileklerin ifadesi sırasında görülen alçalan veya yükselen ton. bk. ve karşılığı alçal...

Duygu yakıştırması nedir ne demek

Duygu yakıştırması nedir Duygu yakıştırması; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hayvanlara, bitkilere ya da cansız varlıklara insan...

Duygu yüklü soru nedir ne demek

Duygu yüklü soru nedir Duygu yüklü soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bireylerin-olumlu ya da olumsuz-duyarlık gös...

İkincil duygu gözesi nedir ne demek

İkincil duygu gözesi nedir İkincil duygu gözesi; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: Aldığı uyartıyı kendisini saran sinir gözesi u...

Konusal duygu yatırımı nedir ne demek

Konusal duygu yatırımı nedir Konusal duygu yatırımı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Genel olarak sevgecin herhangi bir konu ...

Karşıt duygu nedir ne demek

Karşıt duygu nedir Karşıt duygu; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Kişi, varlık ya da olaylara karşı duyulan hoşnutsuzluk. İngilizce'de K...

Duyguca özne nedir ne demek

Duyguca özne nedir Duyguca özne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: "Kardeşim bana bir mektup getirdi, o beni çok sevind...

Duyguculuk nedir ne demek

Duyguculuk nedir Duyguculuk; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yazında duygunun ya da duyarlığın önderliğini benimsemiş gö...

Duygudaşlık nedir ne demek

Duygudaşlık nedir "Duygudaşlık" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: Bir insanın bir başkasına karşı doğrudan doğruya bir eğilim duyması; bu eğilim bell...

Duygulandırmak nedir ne demek

Duygulandırmak nedir "Duygulandırmak" ile ilgili cümle Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yet...

Duygulanım uygunluğu nedir ne demek

Duygulanım uygunluğu nedir Duygulanım uygunluğu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Coşkusal tepkilerin, durumun gerektirdiğin...

Duygulanıverme nedir ne demek

Duygulanıverme nedir Duygulanıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlak...

Duygulanma nedir ne demek

Duygulanma nedir Bilimsel terim anlamı: İç salgı bezlerini de kapsayan türlü etkiler altında duygusal tepkiler gösterme. İngilizce'de Duygulanma ne de...

Duygulu nedir Duygulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Duygulu" ile ilgili cümleler Gezilecek görülecek bir yer, şehir ola...

Duygululuk nedir ne demek

Duygululuk nedir "Duygululuk" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: (Genel olarak) Duyumları yaşama yeteneği. Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi; hafif b...

Duygu alışverişi nedir ne demek

Duygu alışverişi nedir Duygu alışverişi; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Stanislavski Yöntemine göre: Oyun sırasında iki oyu...

Duygu alışverişi akımı nedir ne demek

Duygu alışverişi akımı nedir Duygu alışverişi akımı; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Stanislavski Yöntemine göre: Oyuncuların karş...

Duygu dönüşümü nedir ne demek

Duygu dönüşümü nedir Duygu dönüşümü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Ruh hekimliği) Ruhsal çatışmaların sonucu olarak...

Duygu düşünce alışverişi nedir ne demek

Duygu düşünce alışverişi nedir Duygu düşünce alışverişi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncul...

Duygu sezgisi nedir ne demek

Duygu sezgisi nedir Duygu sezgisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Başkalarının içinde bulunduğu coşkusal durumu sezi...

Duygu sömürüsü nedir ne demek

Duygu sömürüsü nedir Duygu sömürüsü yapmak : İstediğini yapmasını sağlamak amacıyla karşısındaki kişinin kendisine acımasını sağlamak. Duygu : Belirli nes...

Duygu vurgusu nedir ne demek

Duygu vurgusu nedir Teknik terim anlamı: Duygu bakımından anlamı güçlendirilen vurgu: Ya’şa!, ‘varol!, ‘ay, ‘çok güzel! ‘ne demek! ‘amma da yaptın haa! v...

Duygu yatırımı nedir ne demek

Duygu yatırımı nedir Duygu yatırımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Ruhsal çözümleme) Kişi, cansız varlık, toplumsa...

Birincil duygu gözesi nedir ne demek

Birincil duygu gözesi nedir Birincil duygu gözesi; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: Aldığı uyartıyı doğrudan doğruya kendi uzantı...

İkincil duygu hücresi nedir ne demek

İkincil duygu hücresi nedir İkincil duygu hücresi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aldığı uyartıyı kendisini saran sinir hücre...

Kapan duygu nedir ne demek

Kapan duygu nedir Kapan duygu; bir tıp terimidir. Kapan : Düzen, hile. Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen ...

Duyguca nedir Duyguca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Duygu : Önsezi. Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahla...

Duygucu etik nedir ne demek

Duygucu etik nedir Duygucu etik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etiğin, gerçekte bilişsel bir değeri olmadı...

Duygudaş nedir ne demek

Duygudaş nedir Duygu : Duyularla algılama, his. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç düny...

Duygulandırma nedir ne demek

Duygulandırma nedir Duygulandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki...

Duygulanım nedir ne demek

Duygulanım nedir "Duygulanım" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Duyarlığın devinime geçişi. Dış nedenlerle bir ruh durumunun değişmesi. Etkilenme. Tutk...

Duygulanış nedir ne demek

Duygulanış nedir Duygulanış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve...

Duygulanıvermek nedir ne demek

Duygulanıvermek nedir Duygulanıverme : Duygulanıvermek durumu Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendir...

Duygulanmak nedir ne demek

Duygulanmak nedir "Duygulanmak" ile ilgili cümleler Duygulanma : İç salgı bezlerini de kapsayan türlü etkiler altında duygusal tepkiler gösterme. Duygu...

Duygulu komedya nedir ne demek

Duygulu komedya nedir Duygulu komedya; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Duygusal öğelere yer verip tragedyaya yaklaşan, geli...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim