Duygu nedir "Duygu" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uy...

 
 
 

Duygu ayağı nedir ne demek

Duygu ayağı nedir Duygu ayağı; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: pedipalpus),ait, duygu almaya yarayan, çengel ya da bacak biçiminde olan ikinci ekstremite. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, ç...

Duygu durumu nedir ne demek

Duygu durumu nedir Duygu durumu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Sevinçli, dertli ya da coşkusal bir tepki göstermek için kişinin içsel hazırlığı. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten)...

Duygu organları nedir ne demek

Duygu organları nedir Duygu organları; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Göz, kulak v.b. gibi dış uyartıları almaya yarayan organlar. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönde...

Duygu siniri nedir ne demek

Duygu siniri nedir Duygu siniri; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: Alınan ayartıları sinir merkezlerine ileten sinirler. Sinir : Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazıms...

Duygu tonlaması nedir ne demek

Duygu tonlaması nedir Teknik terim anlamı: Sözlü anlatımda, duygu ve dileklerin ifadesi sırasında görülen alçalan veya yükselen ton. bk. ve karşılığı alçalan ton, yükselen ton. Tonla : Tonlarca Tonlama : İfadeye bir fikir, duyuş, heyecan, yumuş...

Duygu yakıştırması nedir ne demek

Duygu yakıştırması nedir Duygu yakıştırması; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hayvanlara, bitkilere ya da cansız varlıklara insan duygusunu yakıştırıp kullanma sanatı, bk. kişileştirme. Duygu : Duyularla algılama, his....

Duygu yüklü soru nedir ne demek

Duygu yüklü soru nedir Duygu yüklü soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bireylerin-olumlu ya da olumsuz-duyarlık gösterdikleri konuları,bu duyarlığı harekete geçirecek biçimde işleyerek yanlılık yaratan so...

Duyguca özne nedir ne demek

Duyguca özne nedir Duyguca özne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: "Kardeşim bana bir mektup getirdi, o beni çok sevindirdi" sözündeki o öznesinin kardeşimi mi yoksa mektubu mu temsil ettiği ancak konuşanın o...

Duygu alışverişi nedir ne demek

Duygu alışverişi nedir Duygu alışverişi; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Stanislavski Yöntemine göre: Oyun sırasında iki oyuncu, ya da bir oyuncuyla bir grup ya da bir oyuncuyla bir eşya arasında kurulan bağdır. A...

Duygu alışverişi akımı nedir ne demek

Duygu alışverişi akımı nedir Duygu alışverişi akımı; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Stanislavski Yöntemine göre: Oyuncuların karşılıklı duygu ölçüsünü yükseltmeleriyle, bu ölçünün iki taraf arasında denetlenmesi ve ölç...

Duygu dönüşümü nedir ne demek

Duygu dönüşümü nedir Duygu dönüşümü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Ruh hekimliği) Ruhsal çatışmaların sonucu olarak kötürümlük, örgen uyuşması ve benzeri beden belirtilerinin gelişmesi. Dönü : Koşu yolund...

Duygu düşünce alışverişi nedir ne demek

Duygu düşünce alışverişi nedir Duygu düşünce alışverişi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncuların birbirleriyle kurdukları duygu ve düşünce bağı. Oyuncular arasındaki dürüst, sürekli...

Duygu sezgisi nedir ne demek

Duygu sezgisi nedir Duygu sezgisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Başkalarının içinde bulunduğu coşkusal durumu sezinleyerek ona karşı anlayışlı bir tutum takınma. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneler...

Duygu sömürüsü nedir ne demek

Duygu sömürüsü nedir Duygu sömürüsü yapmak : İstediğini yapmasını sağlamak amacıyla karşısındaki kişinin kendisine acımasını sağlamak. Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Duyularla algılama, h...

Duygu vurgusu nedir ne demek

Duygu vurgusu nedir Teknik terim anlamı: Duygu bakımından anlamı güçlendirilen vurgu: Ya’şa!, ‘varol!, ‘ay, ‘çok güzel! ‘ne demek! ‘amma da yaptın haa! vb. Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değe...

Duygu yatırımı nedir ne demek

Duygu yatırımı nedir Duygu yatırımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Ruhsal çözümleme) Kişi, cansız varlık, toplumsal küme ya da bir amaç gibi konular üzerine yatırılan sevgeç ya da ruhsal erke. Yatırı : Y...

Duyguca nedir Duyguca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Duygu : Önsezi. Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketli...

Duygucu etik nedir ne demek

Duygucu etik nedir Duygucu etik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etiğin, gerçekte bilişsel bir değeri olmadığını, onun insanın rasyonel boyutundan ziyade arzu ve istekleriyle ilgili boyutuna dayand...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim