Duyu nedir "Duyu" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeteneği. Felsefi...

 

Duyu ayağı nedir ne demek

Duyu ayağı nedir Duyu ayağı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Araknidlerde ve örümceklerde çift hâlde, yürüme bacakl...

Duyu organları nedir ne demek

Duyu organları nedir Duyu organları; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Göz, kulak gibi vücudun dış...

Duyu reseptörleri nedir ne demek

Duyu reseptörleri nedir Duyu reseptörleri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: duyu alıcılar]. Teknik terim anlamı: Duyu ...

Duyu yanılgısı nedir ne demek

Duyu yanılgısı nedir Duyu yanılgısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Duyu örgenlerinin yapısı ya da uyaranların nite...

Kalıtsal duyu nöropatisi nedir ne demek

Kalıtsal duyu nöropatisi nedir Kalıtsal duyu nöropatisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belli köpek ırklarında ayak ve b...

Aşırı duyu nedir ne demek

Aşırı duyu nedir Aşırı duyu; bir ruh bilimi terimidir. Fransızca'da Aşırı duyu ne demek?: hyperesthêsie, hyperesthésis Organ : Vücudun, belirli bir gö...

Duruk duyu nedir ne demek

Duruk duyu nedir Duruk duyu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Başın yerçekimine göre olan durumunun ya da devimler...

Duyucu nedir Teknik terim anlamı: Hassas, duygulu. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve ...

Duyuğ nedir Duyuğ; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Halk edebiyatı terimi) Fâilâtün fâilâtün fâilün tartısınd...

Duyukçu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haberci. Duyuk : Haber Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, ...

Duyulabilmek nedir ne demek

Duyulabilmek nedir Duyulabilme : Duyulabilmek işi Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma o...

Duyulan geçmiş zaman nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman nedir Teknik terim anlamı: [bkz: duyulan geçmiş zaman kipi]. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek...

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işled...

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zaman eki -mIş/-mUş ile, rivayet eki i-miş>-miş’in arka arkaya getirilmesiyle oluşturulan birleşi...

Duyulanma hızı nedir ne demek

Duyulanma hızı nedir Teknik terim anlamı: Bir uyartının başlamasıyla (bir nesnenin belirmesiyle) o uyartının doğurduğu duyulanmanın başlaması (o nesnenin ...

Duyulmak nedir "Duyulmak" ile ilgili cümleler Duyulur duyulmaz : Çok alçak ancak işitilebilen (ses). haber öğrenilir öğrenilmez. Duyulma : Duyulmak ...

Duyulmamışlık nedir ne demek

Duyulmamışlık nedir Duyulmamış : O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılası. Duyulma : Duyulmak durumu. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, ...

Duyulur ısı nedir ne demek

Duyulur ısı nedir Duyulur ısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Isıtılan ya da soğutulan bir gazın iki sıcaklık sınırı ...

Duyum nedir "Duyum" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir kimsenin, yalınç bir uyaranın sinir hücrelerinde oluşturduğu itmeyi duy...

Duyu alıcılar nedir ne demek

Duyu alıcılar nedir Duyu alıcılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya ...

Duyu alıcıları nedir ne demek

Duyu alıcıları nedir Teknik terim anlamı: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya doku, duyu organları, vücut yüzeyinden veya iç organlardan u...

Duyu kılları nedir ne demek

Duyu kılları nedir Duyu kılları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Memeli hayvanlarda tek veya gru...

Duyu örgeni nedir ne demek

Duyu örgeni nedir Duyu örgeni; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İçten ve dıştan gelen duyumları alıp beyine ileten ö...

Duyu siniri nedir ne demek

Duyu siniri nedir Duyu siniri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dış ya da iç reseptör organlardan ya da duyu alıcılar...

Duyu yitimi nedir ne demek

Duyu yitimi nedir Duyu yitimi; bir tıp terimidir. Yitim : Kayıp. Anestezi : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi...

Altıncı duyu nedir ne demek

Altıncı duyu nedir Altıncı : Altın alıp satan kimse. Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. Altın : Altından yapılmış sikke. Üstün n...

Beş duyu nedir ne demek

Beş duyu nedir Duyu organı, stimülasyonlar (uyarılmalar) sonucu çevreden aldığı bilgileri elektrik impulslarına çeviren organ. Bilgiler, sinirler ar...

Güzel duyu nedir ne demek

Güzel duyu nedir Güzel duyu; bir felsefe terimidir. Güzel duyuculuk : Estetikçilik. Güzel duyusal : Estetik. Estetik : Kusurlu bir organı düzeltmek ve...

Duyudışı algılama nedir ne demek

Duyudışı algılama nedir Duyudışı algılama; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Duyu örgenleri yoluyla algılanamayan bir olay...

Duyuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haber. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma...

Duyulabilme nedir ne demek

Duyulabilme nedir Duyulabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme...

Duyulak olmak nedir ne demek

Duyulak olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kulak dolgunluğu olmak. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama,...

Duyulan geçmiş zaman eki nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman eki nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamanda yapılan bir işi, bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki: -mIş/-mUş: bil-miş, çalış-m...

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamana ilişkin bir oluş ve kılışı yine geçmiş zamana aktararak anlatan kip. Esas fiile -mIş/-mUş ...

Duyulanma nedir ne demek

Duyulanma nedir Teknik terim anlamı: Duyusal bir izlenimin zihinsel içeriğinden soyutlanan ve çözümleyici olarak indirgenemeyen kavram. Duyu : İnsanl...

Duyulma nedir Duyulmak : Duyma işine konu olmak. Duyulmamış : O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılası. Duyulmamışlık : Duyulmamış olma durumu. Adı d...

Duyulmamış nedir ne demek

Duyulmamış nedir Duyulmamış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Duyulma : Duyulmak durumu. Duyulmamışlık : Duyulmamış olma durumu...

Duyultu nedir Şayia : Yayılmış haber, yaygın söylenti, duyultu. Şayia...

Duyulurluk nedir ne demek

Duyulurluk nedir Duyulurluk; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sesin kulak tarafından duyulma derecesi. Duyu : İ...

Sosyal Medya'da paylaş