Duyu nedir "Duyu" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeteneği. Felsefi anlamı: Uyarımları alma yetisi. // Başlıca duyular olan görme, işitme, tatma, koklama ve...

 
 
 

Duyu ayağı nedir ne demek

Duyu ayağı nedir Duyu ayağı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Araknidlerde ve örümceklerde çift hâlde, yürüme bacaklarının hemen önünde bulunan, erkek örümceklerde spermlerin dişiye naklinde kullanılan, ba...

Duyu organları nedir ne demek

Duyu organları nedir Duyu organları; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Göz, kulak gibi vücudun dış yüzeyinden gelen uyartıları almaya yarayan organlar. Reseptör organlar. Veterinerlikte s...

Duyu reseptörleri nedir ne demek

Duyu reseptörleri nedir Duyu reseptörleri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: duyu alıcılar]. Teknik terim anlamı: Duyu alıcıları. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, kok...

Duyu yanılgısı nedir ne demek

Duyu yanılgısı nedir Duyu yanılgısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Duyu örgenlerinin yapısı ya da uyaranların nitelik ve sunuluş biçiminden doğan algı yanılması. Yanı : Yana, konusunda: Ahmet'ten yanı sa...

Duyucu nedir Teknik terim anlamı: Hassas, duygulu. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum Güzel duyuculuk : Estetikçilik. Duygulu : Duy...

Duyuğ nedir Duyuğ; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Halk edebiyatı terimi) Fâilâtün fâilâtün fâilün tartısında bir halk dörtlemesi. Teknik terim anlamı: [bkz: tuyuğ]. Duyu : İnsanların ve hayvanları...

Duyukçu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haberci. Duyuk : Haber Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum. Haberci : Haber getiren kimse, ul...

Duyulabilmek nedir ne demek

Duyulabilmek nedir Duyulabilme : Duyulabilmek işi Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak....

Duyu alıcılar nedir ne demek

Duyu alıcılar nedir Duyu alıcılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya doku. Duyu organları. Vücut yüzeyinden veya iç organlardan uyartıları alan yapılar. Duyu ...

Duyu alıcıları nedir ne demek

Duyu alıcıları nedir Teknik terim anlamı: Özel bir uyartıya duyarlı özelleşmiş bir hücre veya doku, duyu organları, vücut yüzeyinden veya iç organlardan uyartıları alan yapılar, duyu reseptörleri. Duyu alıcılar : Özel bir uyartıya duyarlı özel...

Duyu kılları nedir ne demek

Duyu kılları nedir Duyu kılları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Memeli hayvanlarda tek veya gruplar hâlinde bulunan, uzunca ve örtü kıllarından daha sert olan, dokunma organı olarak ça...

Duyu örgeni nedir ne demek

Duyu örgeni nedir Duyu örgeni; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İçten ve dıştan gelen duyumları alıp beyine ileten örgen. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama,...

Duyu siniri nedir ne demek

Duyu siniri nedir Duyu siniri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dış ya da iç reseptör organlardan ya da duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezlerine ileten sinirler. Teknik terim anlamı: Dış veya...

Duyu yitimi nedir ne demek

Duyu yitimi nedir Duyu yitimi; bir tıp terimidir. Yitim : Kayıp. Anestezi : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. Belirli bir sinirin hasarına bağlı olar...

Duyudışı algılama nedir ne demek

Duyudışı algılama nedir Duyudışı algılama; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Duyu örgenleri yoluyla algılanamayan bir olay ya da görüngüyü, belirlenmemiş kimi etmenler yoluyla algılama. Algı : Bir şeye dikkati y...

Duyuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haber. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum Duyukçu : Haberci. Haber : Bir olay, bir olgu üzer...

Duyulabilme nedir ne demek

Duyulabilme nedir Duyulabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum Duyulabilmek : ...

Duyulak olmak nedir ne demek

Duyulak olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kulak dolgunluğu olmak. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim