Eğik nedir Eğik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eğik" ile ilgili cümle örnekleri Geomteri'deki kelime anlamı: İngilizc...

 
 
 

Eğik çap nedir ne demek

Eğik çap nedir Eğik çap; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Symphysis pelvina'nın ön ucundan pro...

Eğik çerçeveleme nedir ne demek

Eğik çerçeveleme nedir Eğik çerçeveleme; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının yatay ekseni üzerinde ...

Eğik çizgiler nedir ne demek

Eğik çizgiler nedir Eğik çizgiler; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görüntü çerçevesinde köşegenlere ...

Eğik dairesel koni nedir ne demek

Eğik dairesel koni nedir Eğik dairesel koni; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Tepe noktasının taban düzlemine izdüşümü ...

Eğik düzey nedir ne demek

Eğik düzey nedir Eğik düzey; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahnenin gerisinde başlayıp seyirciye doğru ya da bir ya...

Eğik etken nedir ne demek

Eğik etken nedir Eğik etken; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, bir...

Eğik görüntü saptama nedir ne demek

Eğik görüntü saptama nedir Eğik görüntü saptama; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Mıknatıslı görüntü kuş...

Eğik halat nedir ne demek

Eğik halat nedir Eğik halat; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Yukarı ve aşağı uçları verev olarak takılı tı...

Eğik katman nedir ne demek

Eğik katman nedir Eğik katman; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Uçlarından biri, ötekine göre daha yüksek olan ka...

Eğik keşi nedir ne demek

Eğik keşi nedir Eğik keşi; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Bir organizmayı vücudun eksenleri ile çeşitli açılar yapar...

Eğik kıvrım nedir ne demek

Eğik kıvrım nedir Eğik kıvrım; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Eksen düzlemi eğik olan kıvrım. (Yanlardan biri ö...

Eğik milli vana nedir ne demek

Eğik milli vana nedir Eğik milli vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Isıtma döşeminde kullanılan bir vana türü. Eğik : E...

Eğik sıra nedir ne demek

Eğik sıra nedir Eğik sıra; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Cimnastik sırasının, bir ucundaki çengellerle y...

Eğik taşlama yöntemi nedir ne demek

Eğik taşlama yöntemi nedir Eğik taşlama yöntemi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Doku kalınlığı ölçmede uygulanan ve ...

Eğik yazı nedir ne demek

Eğik yazı nedir Eğik : Dik veya paralel olmayan doğru. Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan. Bükülmüş. Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak bi...

Başa eğik cephe nedir ne demek

Başa eğik cephe nedir Başa eğik cephe; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Ellerin ayaklardan daha alçak bir düzeyd...

Başın ön eğik kası nedir ne demek

Başın ön eğik kası nedir Başın ön eğik kası; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birinci boyun omuru olan a...

Sola eğik eğri nedir ne demek

Sola eğik eğri nedir Sola eğik eğri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gözlem değerlerinden çoğunun tepedeğerin solun...

Eğiklik nedir Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Birdüzlem üzerinde devinen bir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin tutulum'a ya da bakış d...

Eğik biçme nedir ne demek

Eğik biçme nedir Eğik biçme; bir matematik terimidir. Eğik : Bükülmüş. Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan. Dik veya paralel olmayan doğru. Yatay bir ç...

Eğik büzük nedir ne demek

Eğik büzük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Porsumuş, eğilmiş, kırılmış eşya ya da sebze. Büzük : Toplanarak büzülmüş. Anüs Eğik : Eğilmiş olan, dik ya...

Eğik çekim nedir ne demek

Eğik çekim nedir Eğik çekim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Eğik çerçeveleme sonucu, görüntünün ...

Eğik çizgi nedir ne demek

Eğik çizgi nedir Geomteri'deki kelime anlamı: Bir doğru çizginin başka bir doğru çizgi ile yaptığı bitişik açılar eşit olmazsa, o doğru çizgi, öbür çi...

Eğik dağıtıcı ışıklık nedir ne demek

Eğik dağıtıcı ışıklık nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanan ışığı, bir ana doğrultuya göre bakışımsız bir biçimde dağıtan ve genellikle iç aydınlatmada kullanıla...

Eğik doğru nedir ne demek

Eğik doğru nedir Eğik doğru; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Ne dikey ne de yatay olmayan doğru. Doğru : Bir ...

Eğik düzlem nedir ne demek

Eğik düzlem nedir Eğik düzlem; bir fizik terimidir. Osmanlıca Eğik düzlem ne demek? Eğik düzlem Osmanlıca'da ne anlama gelir?: sath-ı mâil Eğik düzlem,...

Eğik görüntü aygıtı nedir ne demek

Eğik görüntü aygıtı nedir Eğik görüntü aygıtı; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Eğik görüntü saptamayı ...

Eğik güreş nedir ne demek

Eğik güreş nedir Eğik güreş; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşı güreşçiye oyun vermemek için öne doğru ...

Eğik im nedir Eğik im; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Mıknatıslı görüntü kuşağında televiz...

Eğik kesit nedir ne demek

Eğik kesit nedir Eğik kesit; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmayı vücudun eksenleri ile çeşitli açılar ya...

Eğik kırık nedir ne demek

Eğik kırık nedir Eğik kırık; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanları, doğrultusuna kesen kırık. Kırı : Eşek y...

Eğik merdiven nedir ne demek

Eğik merdiven nedir Eğik merdiven; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Yere eğik olarak inen merdiven biçiminde as...

Eğik raf nedir ne demek

Eğik raf nedir Eğik raf; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dergiliklerde, dergilerin son sayılarının konulmasına yar...

Eğik silindir nedir ne demek

Eğik silindir nedir Eğik silindir; bir matematik terimidir. Osmanlıca Eğik silindir ne demek? Eğik silindir Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mâil üstüvane ...

Eğik yapı nedir ne demek

Eğik yapı nedir Eğik yapı; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: İçgüçlerin etkisiyle yataylığı bozularak bir yana...

Ayağa eğik cephe nedir ne demek

Ayağa eğik cephe nedir Ayağa eğik cephe; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Ellerin, ayaklardan daha yüksek bir düz...

Başın art eğik kası nedir ne demek

Başın art eğik kası nedir Başın art eğik kası; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İkinci boyun omuru olan ...

Sağa eğik eğri nedir ne demek

Sağa eğik eğri nedir Sağa eğik eğri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlemleri çoğunlukla ortalamanın (tepedeğerin)...

Eğikkıyı nedir ne demek

Eğikkıyı nedir Eğikkıyı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kıyı. Eğik ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim