Eşdeğer nedir ne demek

Eşdeğer nedir Eşdeğer; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. Eşde : İşte Değerlemede eşdeğer : Gerçek ederi olmayan, ya da bilinmeyen, doğru olarak saptana...

 
 
 

Eşdeğer dalga boyu nedir ne demek

Eşdeğer dalga boyu nedir Eşdeğer dalga boyu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı belirgin koşullarda, ayrışık demetle aynı özellikleri taşıyan tek enerjili X ışını dalga boyu. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerler...

Eşdeğer deyimler nedir ne demek

Eşdeğer deyimler nedir Eşdeğer deyimler; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yorumda kaplamdaş olan düzgün deyimler. Örnek: Eşdeğer önermeler, eşdeğer eklemler. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özd...

Eşdeğer enerji nedir ne demek

Eşdeğer enerji nedir Eşdeğer enerji; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı belirgin koşullarda, ayrışık demetle aynı Özellikleri taşıyan tek enerjili X ışını foton enerjisi. Ener : Bağ ya da tarla işlerin...

Eşdeğer eşya nedir ne demek

Eşdeğer eşya nedir Eşdeğer eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlem görmüş malların üretimi için, dışalım eşyasının yerine kullanılan ve onunla aynı kalite ve teknik özelliklere sahip olan serbest dolaşım...

Eşdeğer gram nedir ne demek

Eşdeğer gram nedir Eşdeğer gram; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde m...

Eşdeğer iletkenlik nedir ne demek

Eşdeğer iletkenlik nedir Eşdeğer iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Aralarındaki uzaklık 1 cm. olan ve yüzeyleri yeterince büyük iki elektrot arasında bulunan bir eşdeğer-gram elektrolitin iletkenliği. Eşd...

Eşdeğer kütle nedir ne demek

Eşdeğer kütle nedir Eşdeğer kütle; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütleyi, kimyasal terimler cinsinden ifade etmek için kullanılan özel bir terim; mol kütlesine benzer fakat ondan farklıdır. Tanımın sonucu ol...

Eşdeğer önermeler nedir ne demek

Eşdeğer önermeler nedir Eşdeğer önermeler; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: p,q,... yalınç önermelerinin her değer takımı için aynı doğruluk değerini alan P(p,q,...) ile Q(p,q,...) önermeleri. Tek...

Eşdeğer ağırlık nedir ne demek

Eşdeğer ağırlık nedir Eşdeğer ağırlık; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir gram hidrojenin yerini alabilecek ya da onunla birleşebilecek öğenin gram olarak ağırlığı. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevler...

Eşdeğer anlam nedir ne demek

Eşdeğer anlam nedir Eşdeğer anlam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birbiri yerine geçebilecek anlamlardan her biri. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. Anlam...

Eşdeğer denklemler nedir ne demek

Eşdeğer denklemler nedir Eşdeğer denklemler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çözüm kümeleri birbirine özdeş olan denklemler. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. ...

Eşdeğer dizeyler nedir ne demek

Eşdeğer dizeyler nedir Eşdeğer dizeyler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Yalın işlemler yardımıyla birisi ötekine dönüşebilen A ve B gibi iki dizey. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yaray...

Eşdeğer eşitlik nedir ne demek

Eşdeğer eşitlik nedir Eşdeğer eşitlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eşit simgesinin her iki yanına aynı işlemleri uygulamaya elveren eşitlik. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan n...

Eşdeğer göstergeler nedir ne demek

Eşdeğer göstergeler nedir Eşdeğer göstergeler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örnekolay kaynak ve gereçleri çözümlenirken nitel bilgileri kümelemek üzere ve kümelerin ayırıcı ölçütü olarak kullanılan özellikl...

Eşdeğer gramsayısı nedir ne demek

Eşdeğer gramsayısı nedir Eşdeğer gramsayısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Belli bir miktar maddede bulunan eşdeğer gram madde. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. Eş...

Eşdeğer kuramlar nedir ne demek

Eşdeğer kuramlar nedir Eşdeğer kuramlar; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kanıtsavları aynı olan kuramlar. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. Kura : İki veya daha çok ...

Eşdeğer ölçüm nedir ne demek

Eşdeğer ölçüm nedir Eşdeğer ölçüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aynı araç ve işlemin aynı ölçüm konusuna iki kez uygulanması koşulunda elde edileceği varsayılan yinelenmiş ölçüm. bk. güvenirlik. Eşde ...

Eşdeğer yörüngeçler nedir ne demek

Eşdeğer yörüngeçler nedir Eşdeğer yörüngeçler; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Birbirinin eşi olmalarına karşın doğrultuları değişik, birlikte belli bir bakışıklık gösteren yörüngeçler. Eşde : İşte Eşd...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim