Eşit nedir Eşit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eşit" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Aynı, muvazeneli Hukuki terim anlamı: müsâvi. ~ olarak, eşitçe; müsâvâten, mütesâviyen. Matematik terimi olarak kel...

 
 
 

Eşit aralık nedir ne demek

Eşit aralık nedir Eşit aralık; Coğrafya, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Büyük ölçekli bir haritada birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik. Teknik terim anlamı: Bir ölçe...

Eşit çenetli nedir ne demek

Eşit çenetli nedir Eşit çenetli; bir hayvan bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ...

Eşit doz eğrisi nedir ne demek

Eşit doz eğrisi nedir Eşit doz eğrisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soğrulmuş dozun, her noktasına eşit olarak dağıldığı eğri. Doz : Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, dozaj...

Eşit duyum ayrımlığı yöntemi nedir ne demek

Eşit duyum ayrımlığı yöntemi nedir Eşit duyum ayrımlığı yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Birbirinden oldukça farklı iki ayrı duyumun orta noktasının bulunmasında izlenen bir yöntem. (Bu durumda duyumun orta nokta...

Eşit fedakarlık kuramları nedir ne demek

Eşit fedakarlık kuramları nedir Eşit fedakarlık kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mükelleflerin gelirlerinden elde ettiği faydadan eşit fedakarlıkta bulunacak biçimde vergiye tabi olmalarını öngören kuramlar. kar...

Eşit görünen aralık ölçeği nedir ne demek

Eşit görünen aralık ölçeği nedir Eşit görünen aralık ölçeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Thurstone eşit görünen aralık ölçeği]. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın...

Eşit heceli çekim nedir ne demek

Eşit heceli çekim nedir Eşit heceli çekim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerin isim hallerinde hece sayısı değişimiyen isim çekimi. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanıl...

Eşit ikiz ünlü nedir ne demek

Eşit ikiz ünlü nedir Teknik terim anlamı: Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip ...

Eşit ağırlık nedir ne demek

Eşit ağırlık nedir Eşit ağırlık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dizi içindeki terimlerin eşit bir katsayı ile ağırlıklandırılması. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokuna...

Eşit ağırlıklı dizin nedir ne demek

Eşit ağırlıklı dizin nedir Eşit ağırlıklı dizin; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İçerdiği her bir terimin eşit olarak ağırlıklandırılması suretiyle hesaplanan dizin. Eşit ağırlık : Dizi içindeki terimlerin eşit bir k...

Eşit artım nedir ne demek

Eşit artım nedir Eşit artım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçekte, ölçeği oluşturan birim ya da konumsal özelliklerin eşit ya da eşitlenebilir uzaklıklarda artma özelliği. Artı : Toplama işlemi...

Eşit dizeyler nedir ne demek

Eşit dizeyler nedir Eşit dizeyler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Basamakları ve karşılıklı öğeleri eşit olan dizeyler. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, mat...

Eşit doz yüzeyi nedir ne demek

Eşit doz yüzeyi nedir Eşit doz yüzeyi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Soğrulmuş dozun, her noktasına eşit olarak dağıldığı yüzey. Doz : Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, doza...

Eşit erke tayfı nedir ne demek

Eşit erke tayfı nedir Teknik terim anlamı: Dalga boyu foksiyonunda tayfsal erke yoğunluğu, bütün görünen alan boyunca değişmeyen bir kaynağın tayfı. Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü Eşit : Yapı, değer,...

Eşit görünen aralık nedir ne demek

Eşit görünen aralık nedir Eşit görünen aralık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Thurstone ölçeğinde olduğu gibi ölçek oluştururken başvurulan yargıcıların değerlendirmelerine göre hemen birbirini izleyen sınarl...

Eşit hak nedir ne demek

Eşit hak nedir Eşit hak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Beceri düzeyleri farklı bireylerin kendi tercihlerine uygun olarak, enaz gönenç düzeyini garanti edecek biçimde kaynaklara ve teknolojik olanaklar...

Eşit ışık yeğinlikleri eğrisi nedir ne demek

Eşit ışık yeğinlikleri eğrisi nedir Teknik terim anlamı: Bir kaynağın ışık yeğinliğinin aynı olduğu doğrultuları gösteren noktaları birleştiren eğri. Yeği : Kız babasına verilen başlık Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, mün...

Eşit işlem nedir ne demek

Eşit işlem nedir Eşit işlem; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uluslararası tecimde, vergi ve bildirmelik dışı önlemler yönünden, ülkeler arasında bir ayrım gözetilmeyerek tümüne uygulanan.aynı vergi ve işlem....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim