Eşya nedir Eşya; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Eşya" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eşya İktisat alanındaki kelime anlamı: Gümrük ...

 
 
 

Markanın eşya adı olmasına karşı koruma nedir ne demek

Markanın eşya adı olmasına karşı koruma nedir Teknik terim anlamı: Zamanla eşya adı olan markaların (aspirin, frijider gibi) bu durumlarını önleme. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çoc...

Beyaz eşya nedir ne demek

Beyaz eşya nedir Beyaz eşya, ilk dış [#görünümünde genelikle beyaz kullanılmış olan, fabrikalarda üretilen, ev eşyası makinelerdir. Bilimsel araştırma...

Eşdeğer eşya nedir ne demek

Eşdeğer eşya nedir Eşdeğer eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlem görmüş malların üretimi için, dışalım eşyasının...

Kopya eşya nedir ne demek

Kopya eşya nedir Kopya eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fikri mülkiyet konusu bir tasarımın hak sahibi veya tem...

Misli eşya nedir ne demek

Misli eşya nedir Misli eşya; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: benzeri bulunabilen nesneler, benzerli nesne...

Sahte kökenli eşya nedir ne demek

Sahte kökenli eşya nedir Sahte kökenli eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Kanununa göre gerek üzerlerinde, gerek i...

Eşyağış eğrisi nedir ne demek

Eşyağış eğrisi nedir Eşyağış eğrisi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Yağışların yeryüzünde ya da bir yöredeki dağ...

Eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Eşyapı dönüşümü nedir Eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. eşyapı gönderimi, eşlev I. Dönü : ...

Eşyapılı nedir ne demek

Eşyapılı nedir Eşyapılı; Dil Bilimi, Matematik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Aralarında bir eşyapı dönüşümü var ...

Eşyapılı üingesel öbekler nedir ne demek

Eşyapılı üingesel öbekler nedir Eşyapılı üingesel öbekler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Aralarında ilingesel ve öbeksel ya...

Eşyasızlık nedir ne demek

Eşyasızlık nedir Eşyasızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Eşyasız : Eşyası olmayan Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan ...

Arakoruncak eşyası nedir ne demek

Arakoruncak eşyası nedir Arakoruncak eşyası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük parası ödeninceye dek koruncakta tutulan m...

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir Doğrusal eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki doğrusal uzay arasında birebir...

Düzgün eşyapılı nedir ne demek

Düzgün eşyapılı nedir Düzgün eşyapılı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki düzgün uzay arasında düzgünlükleri koru...

Ev eşyası nedir ne demek

Ev eşyası nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Yurda giren ya da çıkan yolcuların, göç nedeniyle getirdikleri ya da götürdükleri ev malları. İngi...

Geçici dışsatım eşyası nedir ne demek

Geçici dışsatım eşyası nedir Geçici dışsatım eşyası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici dış...

Kutsal eşyalar nedir ne demek

Kutsal eşyalar nedir Kutsal eşyalar; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Hz. Muhammet, kimi tanrı elçileri ve ululardan ...

Sandık eşyası nedir ne demek

Sandık eşyası nedir Sandık : Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu. Bir kurumda para alınıp verilen yer. Kamu kesiminde çalışan personelin sosyal güv...

Sırasal eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Sırasal eşyapı dönüşümü nedir Sırasal eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: İki tümel sıralı küme arasında sırak...

Eşya korunağı nedir ne demek

Eşya korunağı nedir Eşya korunağı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sahne eşyalarının korunduğu yer. Eşya : Türlü amaçlar...

Eşya sorumlusu nedir ne demek

Eşya sorumlusu nedir Eşya sorumlusu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne eşyasının korunmasından ve onarılmasından soru...

Toptan eşya fiyat dizini nedir ne demek

Toptan eşya fiyat dizini nedir Toptan eşya fiyat dizini; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yurtiçinde üretimi yapılan mallardan oluş...

Dökme eşya nedir ne demek

Dökme eşya nedir Dökme eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mek...

Gayr i misli eşya nedir ne demek

Gayr i misli eşya nedir Gayr i misli eşya; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: benzeri bulunmayan, benzersiz nesneler...

Küll teşkil eden eşya nedir ne demek

Küll teşkil eden eşya nedir Küll teşkil eden eşya; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: nesne bütünlüğü (Sachgesamtheit) (...

Sahte eşya nedir ne demek

Sahte eşya nedir Sahte eşya; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Güvence altına alınan fikri veya sınai mülkiyet hakkının...

Serbest dolaşımdaki eşya nedir ne demek

Serbest dolaşımdaki eşya nedir Serbest dolaşımdaki eşya; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin taraf olduğu uluslararası anla...

Eşyalı nedir Eşyalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eşyalı" ile ilgili cümle Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan ya...

Eşyapı gönderimi nedir ne demek

Eşyapı gönderimi nedir Eşyapı gönderimi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: eşy]. Gönde : Göndermek Eşya : Türlü ...

Eşyapılı düzgün uzaylar nedir ne demek

Eşyapılı düzgün uzaylar nedir Eşyapılı düzgün uzaylar; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Aralarında düzgün yapıları koruyan ...

Eşyasız nedir ne demek

Eşyasız nedir Eşyasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız ...

Eşyatımlı kıvrımlar nedir ne demek

Eşyatımlı kıvrımlar nedir Eşyatımlı kıvrımlar; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yanları eşit yatımlı ve birbirlerine koşu...

Cebirsel eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Cebirsel eşyapı dönüşümü nedir Cebirsel eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Birebir-örten cebirsel benzeryapı d...

Döşeme eşyası nedir ne demek

Döşeme eşyası nedir Döşeme eşyası; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (İçmimari) Bir evde üzerinde oturulup ya...

El eşyaları nedir ne demek

El eşyaları nedir El eşyaları; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elde taşınan ya da kullanılan donatımlıklar. Örnek : Şem...

Geçici dışalım eşyası nedir ne demek

Geçici dışalım eşyası nedir Geçici dışalım eşyası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimi kapsamında geçici dışa...

İlingesel eşyapılı uzaylar nedir ne demek

İlingesel eşyapılı uzaylar nedir İlingesel eşyapılı uzaylar; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Aralarında ilingesel eşlev kurul...

Sahne eşyası nedir ne demek

Sahne eşyası nedir Sahne eşyası; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Dekorla ilgili sahne üzerine konması gerek...

Sıraca eşyapılı kümeler nedir ne demek

Sıraca eşyapılı kümeler nedir Sıraca eşyapılı kümeler; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Aralarında sırasal eşyapı dönüşümü ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim