Economic nedir English: China is a major economic power, with one of the fastest growing economies in the world. Turkish: Dünyada en hızlı büyü...

 
 
 

Economic agent nedir ne demek

Economic agent nedir : İktisadi. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Hesaplı. İdareli. İktisadı. Agent : Amil. Etmen. Vekil. Acenta. Acente. Etkili olan...

Economic analysis nedir ne demek

Economic analysis nedir : Ekonomiyle ilgili. İdareli. Ekonomik. Tutumlu. Hesaplı. İktisadı. İktisadi. Analysis : Sayışım dökümü. Kimyasal çözümleme. Bir bütü...

Economic and monetary union nedir ne demek

Economic and monetary union nedir : Hesaplı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Ekonomik. İdareli. İktisadı. And : Ayrıca. Bir de. Ve. Da... da... ya da de... de. D...

Economic and social council of un nedir ne demek

Economic and social council of un nedir : İdareli. Hesaplı. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. And : Da. Da... da... ya da de... de. İle. Sonra. Ve bu...

Economic aspects nedir ne demek

Economic aspects nedir : Hesaplı. İktisadi. Tutumlu. Ekonomik. İktisadı. İdareli. Ekonomiyle ilgili. Aspects : Tavır. Görünüm. Görüş. Cephe. Görünüş. Bakım....

Economic attache nedir ne demek

Economic attache nedir : Tutumlu. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. İktisadi. İdareli. İktisadı. Attache : Ataşe. Ateşe. [#Economic activities : Ekonomi...

Economic balance nedir ne demek

Economic balance nedir : İdareli. İktisadi. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. Ekonomik. İktisadı. Balance : Terazi. Dengede tutmak. Vücudun en küçük daya...

Economic base nedir ne demek

Economic base nedir : İktisadi. Tutumlu. Hesaplı. İktisadı. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Base : Başlangıç sayısı. Aşınma taban düzeyi. Kök. Akar...

Economic blockade nedir ne demek

Economic blockade nedir : Ekonomik. İktisadı. İdareli. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Tutumlu. Hesaplı. Blockade : Ablukaya almak. Abluka etmek. Abluka. [#Kuşa...

Economic botany nedir ne demek

Economic botany nedir : İdareli. Ekonomik. İktisadi. Hesaplı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. Botany : Botanik. Bitkibilimi. Biyolojinin bitkilerle i...

Economic budget nedir ne demek

Economic budget nedir : Tutumlu. Hesaplı. İktisadi. İdareli. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. Ekonomik. Budget : Mali program. Ödeneklik. Bütçe. Yığın. Bütçede...

Economic capital nedir ne demek

Economic capital nedir : Tutumlu. İdareli. Hesaplı. Ekonomik. İktisadi. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. Capital : Kazanç. Klasik ekonomiye göre, zenginliklerin...

Economic collapse nedir ne demek

Economic collapse nedir : İktisadi. İktisadı. Tutumlu. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Hesaplı. Collapse : Düşmek. Katlamak. Yıkılış. Çevresel damarlar...

Economic column nedir ne demek

Economic column nedir : İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İdareli. İktisadı. Tutumlu. Ekonomik. Hesaplı. Column : Basamak. Kol. Köşe. Destek. Kuyruk. Direk. Köş...

Economic commodity nedir ne demek

Economic commodity nedir : Ekonomik. İdareli. Hesaplı. Tutumlu. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Commodity : Meta. Eşya. Alıp satılan şey. Emtea. Hammad...

Economic condition nedir ne demek

Economic condition nedir English: Lander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions. Turkish: Lander aya...

Economic continuity nedir ne demek

Economic continuity nedir : İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İdareli. İktisadı. Tutumlu. Hesaplı. Ekonomik. Continuity : Mantıksal bağ. Devamlılık. Kolay anlaşılan...

Economic cooperation organization nedir ne demek

Economic cooperation organization nedir : İktisadi. İktisadı. İdareli. Tutumlu. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. Cooperation : Ortaklık. İşbirliği. Destek. Birlikte çal...

Economic cycle nedir ne demek

Economic cycle nedir : Ekonomik. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. İktisadı. Hesaplı. İdareli. Cycle : Yakı yapıştırmak. Dizi. Yapıştırmak. Bir dizged...

Economic activities nedir ne demek

Economic activities nedir : Tutumlu. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. Ekonomik. Hesaplı. İdareli. Activities : Aktiviteler. İcraat. Yardımcı faaliyet. Et...

Economic activity nedir ne demek

Economic activity nedir : Ekonomik. İktisadi. Tutumlu. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. İdareli. İktisadı. Activity : İş. İşleklik. Faaliyet. Hareketlilik. Hareke...

Economic aid nedir ne demek

Economic aid nedir : Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. Tutumlu. İktisadi. İdareli. İktisadı. Ekonomik. Aid : [#Yardımcı olmak. Destek. Bir iktisadi karar biri...

Economic and financial affairs council nedir ne demek

Economic and financial affairs council nedir : Hesaplı. İktisadi. İktisadı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Ekonomik. And : Hem... hem de. -bundan dolayı. Ve. Sonra. İle. Da...

Economic and social committee nedir ne demek

Economic and social committee nedir : Ekonomik. İdareli. İktisadı. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Hesaplı. And : Ve. Hem... hem de. Da. De. -bundan dolayı. Sonra....

Economic and social equity nedir ne demek

Economic and social equity nedir : Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. İktisadı. İktisadi. İdareli. Tutumlu. And : Sonra. De. Daha sonra. Bir de. Da. -bundan dolayı...

Economic assistance nedir ne demek

Economic assistance nedir : Hesaplı. İdareli. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Ekonomik. İktisadı. Assistance : [#Yardım. Muavenet. İmdat. Müzaheret. Kurt...

Economic austerity nedir ne demek

Economic austerity nedir : İktisadı. Tutumlu. İktisadi. Ekonomik. İdareli. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Austerity : Azla yetinme. Tasarruf. Sadelik. Güçlük. İd...

Economic balance tax nedir ne demek

Economic balance tax nedir : Ekonomik. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. İktisadi. İdareli. İktisadı. Balance : Denge kurmak. Kalan. Dengelemek. Yönetmenin s...

Economic base theory nedir ne demek

Economic base theory nedir : İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. İdareli. Tutumlu. Ekonomik. Hesaplı. Base : Üs. Temel. Depart. Başlangıç sayısı. Kelime kök ...

Economic boom nedir ne demek

Economic boom nedir : Tutumlu. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. İktisadi. İdareli. Hesaplı. Boom : Yükselmek. Hızla artmak (ticaret). Gelişmek. Güm...

Economic boycott nedir ne demek

Economic boycott nedir : İdareli. Ekonomik. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. İktisadi. Tutumlu. Boycott : Bir ülkenin siyasi anlaşmazlık içinde bulundu...

Economic calculation nedir ne demek

Economic calculation nedir : İktisadi. Tutumlu. İktisadı. Ekonomik. Hesaplı. İdareli. Ekonomiyle ilgili. Calculation : Düşünüp taşınma. Öngörü. Maloluş sayışıml...

Economic choice nedir ne demek

Economic choice nedir : Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı. İdareli. Choice : İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı...

Economic colonization nedir ne demek

Economic colonization nedir : Ekonomik. Tutumlu. İdareli. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. İktisadi. Hesaplı. Colonization : Sömürge kurma. Sömürgeleştirme. Bir türü...

Economic commision for africa nedir ne demek

Economic commision for africa nedir : Hesaplı. Tutumlu. İdareli. İktisadı. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. For : Karşılığında. Diye. Yerine. Olarak. Zarfında. -e ...

Economic competition nedir ne demek

Economic competition nedir : Ekonomiyle ilgili. İdareli. Tutumlu. Ekonomik. İktisadi. Hesaplı. İktisadı. Competition : Yarışım. Sınama. Belli bir hayat kaynağı ...

Economic conditions nedir ne demek

Economic conditions nedir English: Lander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions. Turkish: Lander aya...

Economic cooperation nedir ne demek

Economic cooperation nedir : Ekonomik. Hesaplı. İktisadi. İdareli. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Cooperation : Yardım. Beraberlik. Bireylerin ortak bir ...

Economic crisis nedir ne demek

Economic crisis nedir English: Is there any end in sight to the deepening economic crisis? Turkish: Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim