Economic nedir English: China is a major economic power, with one of the fastest growing economies in the world. Turkish: Dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ile Çin büyük bir ekonomik güç. English: Although the government r...

 
 
 

Economic agent nedir ne demek

Economic agent nedir : İktisadi. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Hesaplı. İdareli. İktisadı. Agent : Amil. Etmen. Vekil. Acenta. Acente. Etkili olan kimse. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme. Vasıta. Bi...

Economic analysis nedir ne demek

Economic analysis nedir : Ekonomiyle ilgili. İdareli. Ekonomik. Tutumlu. Hesaplı. İktisadı. İktisadi. Analysis : Sayışım dökümü. Kimyasal çözümleme. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi. öğretimde bir konunun ...

Economic and monetary union nedir ne demek

Economic and monetary union nedir : Hesaplı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. Ekonomik. İdareli. İktisadı. And : Ayrıca. Bir de. Ve. Da... da... ya da de... de. Da. -bundan dolayı. Daha sonra. De. Üstelik. Hem... hem de. [#Monetary : Parayla ilgili. M...

Economic and social council of un nedir ne demek

Economic and social council of un nedir : İdareli. Hesaplı. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. And : Da. Da... da... ya da de... de. İle. Sonra. Ve bu yüzden. Ma. Hem... hem de. De. Ve. Bir de. [#Social : Başka insanlarla beraber olmayı se...

Economic aspects nedir ne demek

Economic aspects nedir : Hesaplı. İktisadi. Tutumlu. Ekonomik. İktisadı. İdareli. Ekonomiyle ilgili. Aspects : Tavır. Görünüm. Görüş. Cephe. Görünüş. Bakım. Çehre. Hal. Yön. Bakış açıları. [#Economic activities : Ekonomik faaliyetler. Ekonomik e...

Economic attache nedir ne demek

Economic attache nedir : Tutumlu. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. İktisadi. İdareli. İktisadı. Attache : Ataşe. Ateşe. [#Economic activities : Ekonomik eylemler. Ekonomik faaliyetler. İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çal...

Economic balance nedir ne demek

Economic balance nedir : İdareli. İktisadi. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. Ekonomik. İktisadı. Balance : Terazi. Dengede tutmak. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir ...

Economic base nedir ne demek

Economic base nedir : İktisadi. Tutumlu. Hesaplı. İktisadı. Ekonomik. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Base : Başlangıç sayısı. Aşınma taban düzeyi. Kök. Akarsuların aşındırma yapabildiği en aşağı düzey. Bilgisayar, bilişim, hukuk, fizik, gramer, ...

Economic activities nedir ne demek

Economic activities nedir : Tutumlu. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. Ekonomik. Hesaplı. İdareli. Activities : Aktiviteler. İcraat. Yardımcı faaliyet. Etkinlikler. Faaliyetler. [#Economic activity : Ekonomik faaliyetler. Ekonomik aktivite. İk...

Economic activity nedir ne demek

Economic activity nedir : Ekonomik. İktisadi. Tutumlu. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. İdareli. İktisadı. Activity : İş. İşleklik. Faaliyet. Hareketlilik. Hareket. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücu...

Economic aid nedir ne demek

Economic aid nedir : Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. Tutumlu. İktisadi. İdareli. İktisadı. Ekonomik. Aid : [#Yardımcı olmak. Destek. Bir iktisadi karar biriminin kendi iktisadi gücünü ve olanaklarını başka birisi için kullanması. gelişmiş ülkele...

Economic and financial affairs council nedir ne demek

Economic and financial affairs council nedir : Hesaplı. İktisadi. İktisadı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Ekonomik. And : Hem... hem de. -bundan dolayı. Ve. Sonra. İle. Da... da... ya da de... de. Daha sonra. Ve bu yüzden. Ma. Da. [#Financial : Akçalı. İktisad...

Economic and social committee nedir ne demek

Economic and social committee nedir : Ekonomik. İdareli. İktisadı. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Hesaplı. And : Ve. Hem... hem de. Da. De. -bundan dolayı. Sonra. Ma. Üstelik. Ve bu yüzden. Daha sonra. [#Social : Eğlence. Organizmaların kümeler içinde...

Economic and social equity nedir ne demek

Economic and social equity nedir : Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. İktisadı. İktisadi. İdareli. Tutumlu. And : Sonra. De. Daha sonra. Bir de. Da. -bundan dolayı. Ve bu yüzden. Üstelik. Ve. Da... da... ya da de... de. [#Social : Girgin. Başka insanla...

Economic assistance nedir ne demek

Economic assistance nedir : Hesaplı. İdareli. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Tutumlu. Ekonomik. İktisadı. Assistance : [#Yardım. Muavenet. İmdat. Müzaheret. Kurtarma. Destek. activities : İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çalışmalar...

Economic austerity nedir ne demek

Economic austerity nedir : İktisadı. Tutumlu. İktisadi. Ekonomik. İdareli. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Austerity : Azla yetinme. Tasarruf. Sadelik. Güçlük. İdareli geçinme. Masraftan kısma. Kanaatkarlık. Zorluk. Ciddiyet. İdare. [#Economic activit...

Economic balance tax nedir ne demek

Economic balance tax nedir : Ekonomik. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. İktisadi. İdareli. İktisadı. Balance : Denge kurmak. Kalan. Dengelemek. Yönetmenin sahne üzerinde tasarladığı düzenin temel öğelerinden biri. göz dengesiz bir görünümü (bili...

Economic base theory nedir ne demek

Economic base theory nedir : İktisadi. Ekonomiyle ilgili. İktisadı. İdareli. Tutumlu. Ekonomik. Hesaplı. Base : Üs. Temel. Depart. Başlangıç sayısı. Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, aya...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim