Edil nedir Edil; Gösteri, Tiyatro, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Roma tiyatrosunda maddi manevi oyunları destekleyip koruyanlar. Oyunları denetleyip temsil tarihlerini ve daha başka kayı...

 
 
 

Edilebilme nedir ne demek

Edilebilme nedir Edilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayan...

Edilgen nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İngilizce'de Edilgen ne demek? Edilgen ingilizcesi nedir?: passive Edilgen çatı : Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fi...

Edilgen çatı nedir ne demek

Edilgen çatı nedir Edilgen çatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., edilgen çatılı) Çok defa -(i) l-, bazen de -(i) n- çatı ekleriyle kurulan çatı: Sevilmek (sev-il-) , yenmek (ye-n-) , başlanmak (baş-la-n-) , y...

Edilgen görüşme nedir ne demek

Edilgen görüşme nedir Edilgen görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir örnekolay inlemesinde yaşam öyküsü çözümlenen bireyi konuları dilediğince aktarmada özgür bırakan görüşme türü. Edil : Roma tiyatr...

Edilgen kahraman nedir ne demek

Edilgen kahraman nedir Edilgen kahraman; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Bir oyun içinde başka oyun kişilerine uyan, onların hareketleriyle harekete geçen baş oyuncu. Teknik terim anlamı: Başka oyun ki...

Edilgen mastar nedir ne demek

Edilgen mastar nedir Edilgen mastar; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Edilgen çatısında olan mastar (Mastarlar her dilde fiilin çatısını göstermezler) bk. Etken mastar. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasa...

Edilgenleşmek nedir ne demek

Edilgenleşmek nedir Edilgenleşmek; bir dil bilgisi terimidir. Edilgen : Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. Edilgen fiil. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duru...

Edilgenleştirmek nedir ne demek

Edilgenleştirmek nedir Edilgenleştirmek; bir dil bilgisi terimidir. İngilizce'de Edilgenleştirmek ne demek? Edilgenleştirmek ingilizcesi nedir?: disable Edilgen : Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. Edilgen fiil. Durum : Duruş biçimi,...

Edilcev nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sünnet. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verilen ad. Roma tiyatrosund...

Edildüdül nedir ne demek

Edildüdül nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçim sıkıntısı çeken, fakir. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verile...

Edilebilmek nedir ne demek

Edilebilmek nedir Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verilen ad. Roma tiyatrosunda maddi manevi oyunları destekleyi...

Edilgen büyü nedir ne demek

Edilgen büyü nedir Teknik terim anlamı: Zararlı dış etkileri uzaklaştırmaya, bu zararlardan kaçınmaya ve bunlara karşı savunmaya yönelen büyü türü. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları...

Edilgen fiil nedir ne demek

Edilgen fiil nedir Edilgen fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Geçişli ve geçişsiz fiillerden -(I)l-/-(U)l-, -(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurulan ve öznesi belli olmayan yani fiilin gösterdiği işi yapan şahsın veya nesnenin açıkça bi...

Edilgen güreş nedir ne demek

Edilgen güreş nedir Edilgen güreş; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: İsteksiz ve çekingen yapılan güreş. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları ...

Edilgen korunma ışıklığı nedir ne demek

Edilgen korunma ışıklığı nedir Teknik terim anlamı: Edilgen korunma gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmiş ışıklık. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha ba...

Edilgenleşme nedir ne demek

Edilgenleşme nedir Edilgen : Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. Edilgen fiil. Edilgenleşmek : Edilgen duruma gelmek. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulu...

Edilgenleştirme nedir ne demek

Edilgenleştirme nedir Edilgen : Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. Edilgen fiil. Edilgenleştirmek : Edilgen duruma getirmek. Edilgenleştirmek işi...

Edilgenleştirtme nedir ne demek

Edilgenleştirtme nedir Edilgenleştirtme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları sa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim