Edilme nedir "Edilme" ile ilgili cümle örnekleri Edilmek : Etme işine konu olmak, yapılmak. İhmal edilmek : Gereken ilgiden yoksun bırakılmak. İka...

 
 
 

Edilmek nedir "Edilmek" ile ilgili cümleler Edilme : Edilmek işi. İhmal edilmek : Gereken ilgiden yoksun bırakılmak. İkamete memur edilmek : Sürgün...

Herk edilmek nedir ne demek

Herk edilmek nedir Teknik terim anlamı: Nadas olunmak. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları den...

Kent atıklarının yok edilmesi nedir ne demek

Kent atıklarının yok edilmesi nedir Kent atıklarının yok edilmesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent atıklarının, kent dışına götürülüp ...

Tahammül edilmeslik nedir ne demek

Tahammül edilmeslik nedir Tahammül edilmeslik; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: çekilmezlik. Edil : Roma tiyatrosun...

Addedilmek nedir ne demek

Addedilmek nedir Addedilme : Sayılma. Sayılmak : Sayma işine konu olmak, addedilmek. İngilizce'de Addedilmek ne demek? : v. rank as Sayılmak...

Affedilmek nedir ne demek

Affedilmek nedir Affedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Affedilme : Bağışlanma. Bağışlanmak : Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affed...

Akdedilmek nedir ne demek

Akdedilmek nedir Akdedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Akdetme : Akdetmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine ...

Atfedilmek nedir ne demek

Atfedilmek nedir Atfedilme : Atfedilmek işi Atfetme : Atfetmek işi, isnat. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır du...

Azledilmek nedir ne demek

Azledilmek nedir Azledilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Görev : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir organ veya hü...

Defedilmek nedir ne demek

Defedilmek nedir Defe : Dokuma tezgâhlarında mekiği hareket ettiren, argaç atıldıktan sonra da bunu sıkıştıran tezgâhın ana kısımlarından biri: Defeni...

Defnedilmek nedir ne demek

Defnedilmek nedir Defnedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Defne : Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, deve...

Devredilmezlik nedir ne demek

Devredilmezlik nedir Devredilmezlik; bir hukuk terimidir. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşa...

Feshedilmek nedir ne demek

Feshedilmek nedir Feshedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kapatılmak : Bir yerde tutulmak, hapsedilmek. Kapatma işine konu olmak veya kapatma ...

Gedilmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir doğru yönelinmek Bıçak, keser ve benzeri şeylerin ağızları aşınmak, tırtıklanmak: Bıçağın ağzı gedildi. Diğe...

Hapsedilmek nedir ne demek

Hapsedilmek nedir Hapsetme : Hapsetmek işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. İngilizce'de Hapsedilmek ne demek?...

Hissedilmek nedir ne demek

Hissedilmek nedir Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Hissetme : Hissetmek işi. Sezilmek : Bir şey, bir durum anlaşılmak, hissedilmek. Konu...

Kaybedilmek nedir ne demek

Kaybedilmek nedir Kaybetme : Kaybetmek işi, yitirme. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Kaybetme işi yapılmak...

Kaydedilmek nedir ne demek

Kaydedilmek nedir Kaydetme : Kaydetmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Yazılmak : Birine tutulmak, sevmek...

Keşfedilmek nedir ne demek

Keşfedilmek nedir "Keşfedilmek" ile ilgili cümleler Keşfetme : Keşfetmek işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. ...

Ayırt edilme nedir ne demek

Ayırt edilme nedir Ayırt edilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ayırt : Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birleştiği...

Yarış dışı edilme nedir ne demek

Yarış dışı edilme nedir Teknik terim anlamı: Yarıştan çıkarılma ya da yarışa sokulmama. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanl...

Ayırt edilmek nedir ne demek

Ayırt edilmek nedir Ayırt : Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birleştiği yer, ayrım. [bkz: ayırdım]. Kıyı, çizgi, sınır: Yolun ayırdında beni...

Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek nedir ne demek

Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek nedir Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilinin kendisine çekilen bir ödeği...

Sürtak edilmek nedir ne demek

Sürtak edilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Savılmak, uzaklaştırılmak : Vesiyle Hanım da mahalleden sürtak edildi. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları pa...

Addedilme nedir ne demek

Addedilme nedir Addedilmek : Sayılmak. Sayılma : Sayılmak işi, ad, addedilme, addolunma. Sayılma...

Affedilme nedir ne demek

Affedilme nedir Affedilmek : Bağışlanmak. Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme, affolma. Bağışlanma Bunlar affedilmez hatalar. Davranışın affedilm...

Akdedilme nedir ne demek

Akdedilme nedir Akdedilmek : Akdetme işi yapılmak. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, key...

Atfedilme nedir ne demek

Atfedilme nedir Atfedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atfedilmek : Atfetme işine konu olmak İngilizce'de Ateşyuvar ne dem...

Azledilme nedir ne demek

Azledilme nedir Azledilmek : Görevden alınmak. Azledilmek işi...

Defedilme nedir ne demek

Defedilme nedir Defedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Defe : Dokuma tezgâhlarında mekiği hareket ettiren, argaç atıldıkta...

Defnedilme nedir ne demek

Defnedilme nedir Defne : Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik (Laurus nobilis). Defnedilmek : Defnetme işi ...

Devredilmek nedir ne demek

Devredilmek nedir Devredilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Devretme : Devretmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işi...

Feshedilme nedir ne demek

Feshedilme nedir Feshedilmek : Kapatılmak, dağıtılmak, faaliyetten men edilmek. Feshedilmek işi...

Gedilme nedir Gedilmek : Gedik olmak, gedik açılmak. Bıçak, keser vb.nin ağızları aşınmak. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bul...

Hapsedilme nedir ne demek

Hapsedilme nedir Hapsedilmek : Hapsetme işi yapılmak. İngilizce'de Hapsedilme ne demek? : n. imprisonment, incarceration, confinement, porridge Frans...

Hissedilme nedir ne demek

Hissedilme nedir Hissedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam Hissedilmek : Hisse...

Kaybedilme nedir ne demek

Kaybedilme nedir Kaybedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kaybedilmek : Kaybetme işi yapılmak İngilizce'de Kayatuzu ne demek...

Kaydedilme nedir ne demek

Kaydedilme nedir Kaydedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kayd : Düşünce, endişe; emel, arzu; iş güç Kayde : Ahenk, beste. K...

Keşfedilme nedir ne demek

Keşfedilme nedir Keşfedilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Keşfedilmek : Keşfetme işi yapılmak İngilizce'de Kestirme deney ne...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim