Effect nedir Effect; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Effector : Sese efekt veren cihazların genel adı Effects lo...

 
 
 

Effect of growth nedir ne demek

Effect of growth nedir : Etkisi olmak. Meydana getirmek. Sonuca vardırmak. Fizik, gitar, kimya, tiyatro alanlarında kullanılır. Başarmak. Efekt. Yığın iletişiminde kaynaktan çeşitli araçlarla aktarılan iletilerin okur, izleyici, dinleyici gibi a...

Effect painfully nedir ne demek

Effect painfully nedir : Fizik, gitar, kimya, tiyatro alanlarında kullanılır. Bulgu sonucu. Etki. Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Anlam. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler o...

Effect thread nedir ne demek

Effect thread nedir : Etki etmek. Fizik, gitar, kimya, tiyatro alanlarında kullanılır. Sonuç. Bulgu sonucu. Efekt. Sonuca vardırmak. Bir bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız değişken tarafından belirlenen ya da bağımlı konum...

Effecter nedir : Etkileyen kimse veya şey. Faaliyete geçiren şey. Etkileyen. Effected : Etkilenmiş. Etki etmek. Meydana getirmek. Etkisi olmak. Ulaşmak. Gerçekleştirmek. Sonuca vardırmak. [#Effect clearance : Gümrük işlemleri yapmak. Eff...

Effecting nedir ne demek

Effecting nedir painfully : İçine işleme. İçine işleyen. Effective : Geçerli olan. Efektif. Tesir. Geçerli. Yürürlükte. Etkili. Sökmek. Fiili. Etkileyici. Sonuç verici. address : Etkin adres. Çözümlenmiş adres. Geçerli adres. Efektif adre...

Effective nedir ne demek

Effective nedir English: Ali is a very effective speaker. Turkish: Ali çok etkili bir konuşmacıdır. English: Ali gave Mary advice on effective ways to study French. Turkish: Ali Mary'ye Fransızca öğrenmenin etkili yollarıyla ilg...

Effective annual return nedir ne demek

Effective annual return nedir : Etkin. Tesir. Etki yaratan. Sonuç verici. Etkili. Tesirli. Sökmek. Yürürlükte. Fiili. Gerçek. Annual : Her yıl yapılan. Senelik. Yılda bir kez. Yılda bir yapılan. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik. Bir yıllık. Bir yıllı...

Effective arterial blood volume nedir ne demek

Effective arterial blood volume nedir : Etken. Sökmek. Tesirli. Etkileyici. Sonuç verici. Etki yaratan. Yürürlükte olan. Geçerli. Efektif. Etkili. Arterial : Atardamara ait. Ana. Yürekten gönderilen. Arteriyel. Merkez. Atardamar. Atardamara ilişkin. Atardamarl...

Effect clearance nedir ne demek

Effect clearance nedir : Başarmak. Etki. Elde edilen bulgunun ortaya çıkardığı yenilik, düşüncenin dış dünyaya çıkardığı teknik etki. Etkisi olmak. Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Bulgu sonucu...

Effect of fisher nedir ne demek

Effect of fisher nedir : Etkisi olmak. Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Sonuca vardırmak. Gerçekleştirmek. Etki. Başarmak. Ulaşmak. Bir bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız de...

Effect of strike to labour contract nedir ne demek

Effect of strike to labour contract nedir : Bir oyun sırasında belirli bir etki yapmak için kullanılan müzik, gürültü, sis, yağmur, kar, güneş, gece, fırtına, yıldırım gibi her çeşit ses ve ışık öğelerinin tümü. Sonuca vardırmak. Yığın iletişiminde kaynaktan çeşit...

Effect payment nedir ne demek

Effect payment nedir : Etkisi olmak. Sonuç vermek. Sonuca vardırmak. Yığın iletişiminde kaynaktan çeşitli araçlarla aktarılan iletilerin okur, izleyici, dinleyici gibi alımcılar üzerindeki etkileyici sonucu. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya d...

Effected nedir : Etkileyen. Etkileyen kimse veya şey. Faaliyete geçiren şey. Effecters : Etkileyen. Faaliyete geçiren şey. Etkileyen kimse veya şey. [#Effect clearance : Gümrük işlemleri yapmak. Effect of fisher : Beklenen enflasyonun no...

Effecters nedir ne demek

Effecters nedir : Etkileyen. Etkileyen kimse veya şey. Faaliyete geçiren şey. Effected : Etkilenmiş. Meydana getirmek. Etki etmek. Ulaşmak. Sonuca vardırmak. Etkisi olmak. Gerçekleştirmek. [#Effect clearance : Gümrük işlemleri yapmak. Eff...

Effecting painfully nedir ne demek

Effecting painfully nedir : Yerine getirme. Sonuç verme. Etki etmek. Etkisi olmak. Üretme. Ulaşmak. Etkileme. Gerçekleştirmek. Tesir etme. Sonuca vardırmak. Painfully : Acı acı. Acı vererek. [#Effect painfully : İçine işlemek. Sözcükler, direkt ola...

Effective address nedir ne demek

Effective address nedir : Etkileyici. Sonuçlandırıcı. Fiili. Etken. Sökmek. Tesirli. Etkili. Verimli. Sonuç verici. Address : Hitap etmek. Adres yazmak. Ünvan. (sorunların) üzerine gitmek. Nutuk çekmek. Söylev vermek. Adres. Nutuk. Göndermek. [#E...

Effective area nedir ne demek

Effective area nedir : Geçerli olan. Etkili. Etken. Yürürlükte olan. Sonuçlandırıcı. Tesir. Geçerli. Sökmek. Tesirli. Area : Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. en küçük mantıksal veri saklama birimi. Yersel alan. A...

Effective atomic radius nedir ne demek

Effective atomic radius nedir : Verimli. Gerçek. Sonuç verici. Etkili. Etkileyici. Geçerli. Efektif. Tesirli. Yürürlükte. Atomic : Çok küçük. Atomik. Atom. Atomla ilgili. Atomsal. Atomal. [#Radius : Erim. Döner kemik. böcek kanadının en önemli damarı. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim