Ekonomi nedir Ekonomi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Ekonomi" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülkede, bölgede y...

 
 
 

Ekonomi politik nedir ne demek

Ekonomi politik nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetler...

Ekonomi yeterliği nedir ne demek

Ekonomi yeterliği nedir Ekonomi yeterliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin diğerlerini gereksemeden yaşayabilmesi...

Açık ekonomi nedir ne demek

Açık ekonomi nedir Açık ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin, dış dünya gelir ve giderlerini...

Bütüncü ekonomi nedir ne demek

Bütüncü ekonomi nedir Bütüncü ekonomi; bir ekonomi terimidir. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faali...

Geçimlik ekonomi nedir ne demek

Geçimlik ekonomi nedir Geçimlik ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretimin kısıtlı bir işbölümüyle yalnızca öz gerek...

Güdümlü ekonomi nedir ne demek

Güdümlü ekonomi nedir Güdümlü ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetim...

Kapalı ekonomi nedir ne demek

Kapalı ekonomi nedir Kapalı ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Makroiktisadi modellerde, incelenen ekonominin açık...

Karma ekonomi nedir ne demek

Karma ekonomi nedir Karma ekonomi; bir ekonomi terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. İ...

Kırsal ekonomi nedir ne demek

Kırsal ekonomi nedir Kırsal ekonomi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Ekonominin, topraktan yararlanma yollarını a...

Milli ekonomi nedir ne demek

Milli ekonomi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Milli : Mil içeren. Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşaya...

Planlı ekonomi nedir ne demek

Planlı ekonomi nedir Planlı ekonomi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Güdümlü ekonomi ve karma ekonomilerde kaynak dağılımının ikt...

Serbest ekonomi nedir ne demek

Serbest ekonomi nedir Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Alışveriş fiyatı, geçer...

Ekonomide genel denge nedir ne demek

Ekonomide genel denge nedir Ekonomide genel denge; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piy...

Ekonomik nedir Ekonomik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Ekonomik" ile ilgili cümle ...

Ekonomik bunalım nedir ne demek

Ekonomik bunalım nedir Ekonomik bunalım; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir ülkede ya da tüm dünyada ek...

Ekonomik coğrafya nedir ne demek

Ekonomik coğrafya nedir Ekonomik coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, ekonomik etkinlikleri...

Ekonomik daralma nedir ne demek

Ekonomik daralma nedir Ekonomik daralma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ekonominin tam çalışma düzeyi altında dengede bulun...

Ekonomik düzenleme örgütü nedir ne demek

Ekonomik düzenleme örgütü nedir Ekonomik düzenleme örgütü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeye ilişkin kalkınma yolunun saptanmasın...

Ekonomik eylemler nedir ne demek

Ekonomik eylemler nedir Ekonomik eylemler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu...

Ekonomi coğrafyası nedir ne demek

Ekonomi coğrafyası nedir Ekonomi : Tutum. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin...

Ekonomi malları nedir ne demek

Ekonomi malları nedir Ekonomi malları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereksemelerimize oranla kıt olup elde edilmeleri es...

Ekonomi ve akça egemenliği nedir ne demek

Ekonomi ve akça egemenliği nedir Ekonomi ve akça egemenliği; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomi...

Bürokrasinin ekonomi kuramı nedir ne demek

Bürokrasinin ekonomi kuramı nedir Bürokrasinin ekonomi kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hükümet birimlerinin bütçeyi maksimum ...

Anamalcı ekonomi nedir ne demek

Anamalcı ekonomi nedir Anamalcı ekonomi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Üretim araç ve mallarının özel iyelikte bu...

Doğal ekonomi nedir ne demek

Doğal ekonomi nedir Doğal ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tarıma dayalı iktisadi düzen. Sanayi öncesi toplum d...

Geleneksel ekonomi nedir ne demek

Geleneksel ekonomi nedir Geleneksel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ne, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek yö...

İlkel ekonomi nedir ne demek

İlkel ekonomi nedir İlkel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkin...

Kapitalist ekonomi nedir ne demek

Kapitalist ekonomi nedir Kapitalist ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait ...

Kayıt dışı ekonomi nedir ne demek

Kayıt dışı ekonomi nedir Kayıt dışı ekonomi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Resmi kayıtlara girmeyen, yasal belgelerle belgelendiril...

Liberal ekonomi nedir ne demek

Liberal ekonomi nedir Liberal ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Onsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa'da gelişe...

Olgun ekonomi nedir ne demek

Olgun ekonomi nedir Olgun ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Nüfus artış hızının düştüğü ve milli gelirden sermay...

Saf ekonomi nedir ne demek

Saf ekonomi nedir Saf ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi yaşamı dış koşullardan soyutlayarak iktisadi ...

Ulusal ekonomi nedir ne demek

Ulusal ekonomi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülkede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştiri...

Ekonomide süreklilik nedir ne demek

Ekonomide süreklilik nedir Ekonomide süreklilik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Siyasi değişmelerden bağımsız olarak iktisat p...

Ekonomik ambargo nedir ne demek

Ekonomik ambargo nedir Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen. Ekonomi ile ilgili olan...

Ekonomik büyüme nedir ne demek

Ekonomik büyüme nedir Ekonomik büyüme; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Herhangi bir ülkede yaratılan u...

Ekonomik dalgalanmalar nedir ne demek

Ekonomik dalgalanmalar nedir Ekonomik dalgalanmalar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Anamalcı düzende, ekonomik yaşamın ...

Ekonomik denge vergisi nedir ne demek

Ekonomik denge vergisi nedir Ekonomik denge vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 5 Nisan Kararları çerçevesinde bildirim belg...

Ekonomik elverişlilik nedir ne demek

Ekonomik elverişlilik nedir Teknik terim anlamı: Düşünü ürününün ekonomik olarak yararlı olması, bir mal gibi ortaya konulup piyasaya sürülebilmesi, kamu için ya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim