Ekonomi nedir Ekonomi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Ekonomi" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim...

 
 
 

Ekonomi politik nedir ne demek

Ekonomi politik nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Tutum. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat...

Ekonomi yeterliği nedir ne demek

Ekonomi yeterliği nedir Ekonomi yeterliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin diğerlerini gereksemeden yaşayabilmesi. Yete : Sakatlık. Taraf Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini böl...

Ekonomide süreklilik nedir ne demek

Ekonomide süreklilik nedir Ekonomide süreklilik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Siyasi değişmelerden bağımsız olarak iktisat politikalarının değişmeden sürdürülmesinin gerekli olduğunu ileri süren görüş. Süre : Bir ...

Ekonomik ambargo nedir ne demek

Ekonomik ambargo nedir Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilme...

Ekonomik büyüme nedir ne demek

Ekonomik büyüme nedir Ekonomik büyüme; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Herhangi bir ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen niceliğin, bir yıldan öteki yıla olumlu yönde g...

Ekonomik dalgalanmalar nedir ne demek

Ekonomik dalgalanmalar nedir Ekonomik dalgalanmalar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Anamalcı düzende, ekonomik yaşamın büyüme ve bunalım dönemlerinin birbirini izlemesi. Dalga : Deniz veya göl gibi geniş su y...

Ekonomik denge vergisi nedir ne demek

Ekonomik denge vergisi nedir Ekonomik denge vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 5 Nisan Kararları çerçevesinde bildirim belgesi veren gelir veya kurumlar vergisi yükümlülülerinin bildirim belgelerindeki matrahın %...

Ekonomik elverişlilik nedir ne demek

Ekonomik elverişlilik nedir Teknik terim anlamı: Düşünü ürününün ekonomik olarak yararlı olması, bir mal gibi ortaya konulup piyasaya sürülebilmesi, kamu için yararlı olma olanağının varlığı. Elver : Yılan balığı larvalarının metamorfoz geçirdikten s...

Ekonomi coğrafyası nedir ne demek

Ekonomi coğrafyası nedir Ekonomi : Tutum. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını...

Ekonomi malları nedir ne demek

Ekonomi malları nedir Ekonomi malları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereksemelerimize oranla kıt olup elde edilmeleri esirgemezliği gerektiren mallar. Mallar : Emvâl. Yararlanılabilecek ve kullanılabilecek nit...

Ekonomi ve akça egemenliği nedir ne demek

Ekonomi ve akça egemenliği nedir Ekonomi ve akça egemenliği; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomik durumunu düzenleme; pekleştirme ve güçlendirme amacıyla alacağı her tür önlem. Akça : O...

Ekonomide genel denge nedir ne demek

Ekonomide genel denge nedir Ekonomide genel denge; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piyasasının dengede olduğu, yani toplam sunumla toplam istemin birbirine eşit olduğu durum. ...

Ekonomik nedir Ekonomik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Ekonomik" ile ilgili cümle örnekleri Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşaya...

Ekonomik bunalım nedir ne demek

Ekonomik bunalım nedir Ekonomik bunalım; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir ülkede ya da tüm dünyada ekonomik etkinliklerin durgunlaşması, gerilemesi ve bununla koşut olarak işsizliğin artması...

Ekonomik coğrafya nedir ne demek

Ekonomik coğrafya nedir Ekonomik coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, ekonomik etkinlikleri coğrafya açısından inceleyen başlıca kolu. Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşe...

Ekonomik daralma nedir ne demek

Ekonomik daralma nedir Ekonomik daralma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ekonominin tam çalışma düzeyi altında dengede bulunuşu, (işsizlik, eder düşüklükleri, yapım öğelerinin ulusal gelirden aldığı payların azalm...

Ekonomik düzenleme örgütü nedir ne demek

Ekonomik düzenleme örgütü nedir Ekonomik düzenleme örgütü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeye ilişkin kalkınma yolunun saptanmasına temel olacak çalışmaları yapan, ana amaçlara göre uzun süreli kalkınma düzeyini anıklay...

Ekonomik eylemler nedir ne demek

Ekonomik eylemler nedir Ekonomik eylemler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çalışmalar nedeniyle işletmeleri geliştirme işlemleri. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim