Ekonomik nedir Ekonomik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Ekonomik" ile ilgili cümle örnekleri Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşaya...

 
 
 

Ekonomik büyüme nedir ne demek

Ekonomik büyüme nedir Ekonomik büyüme; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Herhangi bir ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen niceliğin, bir yıldan öteki yıla olumlu yönde g...

Ekonomik dalgalanmalar nedir ne demek

Ekonomik dalgalanmalar nedir Ekonomik dalgalanmalar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Anamalcı düzende, ekonomik yaşamın büyüme ve bunalım dönemlerinin birbirini izlemesi. Dalga : Deniz veya göl gibi geniş su y...

Ekonomik denge vergisi nedir ne demek

Ekonomik denge vergisi nedir Ekonomik denge vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 5 Nisan Kararları çerçevesinde bildirim belgesi veren gelir veya kurumlar vergisi yükümlülülerinin bildirim belgelerindeki matrahın %...

Ekonomik elverişlilik nedir ne demek

Ekonomik elverişlilik nedir Teknik terim anlamı: Düşünü ürününün ekonomik olarak yararlı olması, bir mal gibi ortaya konulup piyasaya sürülebilmesi, kamu için yararlı olma olanağının varlığı. Elver : Yılan balığı larvalarının metamorfoz geçirdikten s...

Ekonomik gelişme yasası nedir ne demek

Ekonomik gelişme yasası nedir Ekonomik gelişme yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşıma göre; üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki uyumun ekonomiyi geliştirdiği, uyumsuzluk olması durumunda, ...

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü nedir ne demek

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü nedir Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üye ülkelerin yüksek işlendirme ve finansal istikrar içinde büyümelerine, gelişme derecesi daha düşük üye ya da üye ol...

Ekonomik kıtlık nedir ne demek

Ekonomik kıtlık nedir Ekonomik kıtlık; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnsanların sonsuz olan isteklerine oranla gereksemeleri gideren mal ve hizmet sunuşunun az olması. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üre...

Ekonomik özdekçilik nedir ne demek

Ekonomik özdekçilik nedir Ekonomik özdekçilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gelişmeyi sağlayan tek gücün ekonomik etkenler olduğunu ileri süren; siyasal kurumların, düşüncelerin ve kurumların ...

Ekonomik ambargo nedir ne demek

Ekonomik ambargo nedir Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilme...

Ekonomik bunalım nedir ne demek

Ekonomik bunalım nedir Ekonomik bunalım; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir ülkede ya da tüm dünyada ekonomik etkinliklerin durgunlaşması, gerilemesi ve bununla koşut olarak işsizliğin artması...

Ekonomik coğrafya nedir ne demek

Ekonomik coğrafya nedir Ekonomik coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: İnsan coğrafyasının, ekonomik etkinlikleri coğrafya açısından inceleyen başlıca kolu. Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşe...

Ekonomik daralma nedir ne demek

Ekonomik daralma nedir Ekonomik daralma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ekonominin tam çalışma düzeyi altında dengede bulunuşu, (işsizlik, eder düşüklükleri, yapım öğelerinin ulusal gelirden aldığı payların azalm...

Ekonomik düzenleme örgütü nedir ne demek

Ekonomik düzenleme örgütü nedir Ekonomik düzenleme örgütü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeye ilişkin kalkınma yolunun saptanmasına temel olacak çalışmaları yapan, ana amaçlara göre uzun süreli kalkınma düzeyini anıklay...

Ekonomik eylemler nedir ne demek

Ekonomik eylemler nedir Ekonomik eylemler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çalışmalar nedeniyle işletmeleri geliştirme işlemleri. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, ...

Ekonomik işbirliği örgütü nedir ne demek

Ekonomik işbirliği örgütü nedir Ekonomik işbirliği örgütü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye arasında 1985 yılında Kalkınma İçin Bölge...

Ekonomik kalkınma nedir ne demek

Ekonomik kalkınma nedir Ekonomik kalkınma; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: kalkınma]. Teknik terim anlamı: Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve s...

Ekonomik kullanım süresi nedir ne demek

Ekonomik kullanım süresi nedir Ekonomik kullanım süresi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapının yıkılması ya da yeniden yapılması yerine onarılıp kullanılmasının daha verimli olabildiği süre. Süre : Bir olayın başı ile...

Ekonomik savaş nedir ne demek

Ekonomik savaş nedir Ekonomik savaş; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşman ekonomisini çöküntüye uğratmak amacıyla savaş sırasında bir devletin aldığı ekonomik başvurular. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim